Godsdienstigheid verminder seksuele aggressie en dwang in 'n lengtegroep van kollegas: mediating rolle portuurnorme, promiskuïteit en pornografie (2018)

Hagen, Timoteus, Martie P. Thompson, en Janelle Williams.

Tydskrif vir die wetenskaplike studie van godsdiens.

Abstract

Uitgebreide literatuur dui daarop dat godsdienstigheid 'n beskermende faktor is om 'n aantal afwykende gedrag, insluitend seksuele aggressie (SA), te verminder. Terwyl vorige navorsing gefokus het op die rol van riskante alkoholverbruik om die verhouding tussen godsdienstigheid en SA te bemiddel, ondersoek hierdie studie die veronderstelde meditasie paaie van godsdienstigheid na Suid-Afrika en tegnologie-gebaseerde dwang gedrag (TBC) deur eweknie-norme, pornografieverbruik en losbandigheid. Bevindings uit 'n vierjaar lange studie van manlike kollege studente dui daarop dat eweknie-norme en losbandigheid die verhouding tussen godsdienstigheid en beide uitkomsmaatreëls bemiddel, terwyl pornografieverbruik die verhouding tussen godsdienstigheid en TBK bemiddel. Hierdie bevindings kan die voortgesette praktyk en toekomstige ondersoek inlig oor moontlike meganismes waarvolgens problematiese seksuele gedrag beïnvloed kan word.