Risiko of vrylating ?: Porno Gebruik Trajectories en die Akkumulasie van Seksuele Vennote (2018)

Rasmussen, Kyler R., en Alex Bierman.

Sosiale Strome (2018): 2329496518780929.

Abstract

'N Sentrale vraag in die bestudering van pornografieverbruik is of verbruik die risiko van seksuele gedrag beïnvloed. In hierdie navorsing fokus ons op een sleutelaspek van riskante seksuele gedrag, die ophoping van seksuele vennote. Met behulp van longitudinale latente klasontleding van 'n nasionaal verteenwoordigende steekproef bepaal ons verskillende trajekte van pornografieverbruik. Ons gebruik dan hekkiemodelle om lidmaatskap in hierdie trajekte te verwant aan die aanvang van seksuele aktiwiteite en ophoping van seksuele vennote. Selfs met kontroles wat waarskynlik konfronteer (soos risiko-aannemingskwessies en verhoudingsvorming), vind ons dat adolessente met 'n trajek van vroeë en gereelde pornografiegebruik meer geneig is om die aanvang van seksuele aktiwiteite aan te meld en byna dubbel die aantal seksuele vennote as diegene met 'n lae-gebruik trajek. Hierdie navorsing is van sosiologiese belang omdat pornografieverbruik algaande voor volwassenheid al hoe meer algemeen voorkom. Dit dui daarop dat onlangse kohorte van opkomende volwassenes meer geneig sal wees om op riskante seksuele gedrag te gaan deur die ophoping van verskeie seksuele vennote.