Sexting en hoë seksuele risiko-neem gedrag onder skool jeug in Noord-Ethiopië: skatting met behulp van prevalence verhouding (2019)

BMJ Sex Reprod Gesondheid. 2019 Apr 27. pii: bmjsrh-2018-200085. doi: 10.1136 / bmjsrh-2018-200085.

Abrha K1, Worku A2, Lerebo W3, Berhane Y4,5.

Abstract

AGTERGROND:

Toenemende toegang tot digitale tegnologie vir jongmense in lae-inkomste-instellings het hul pyngrafiekbesigtiging en -strokies aansienlik beïnvloed, ontvang en / of stuur van seksuele eksplisiete materiaal via elektroniese toestelle. Dit verander die seksuele kommunikasie en gedrag van die jong bevolking. Bewyse om hierdie verandering te bevestig, is egter nie beskikbaar in ons omgewing nie. So, hierdie studie ondersoek die verhouding van hoë seksuele risiko-neem gedrag met sexting en pornografie kyk onder skool jeug in Ethiopië.

METODES:

'N Deursnitstudie is van Maart tot April 2015 uitgevoer deur skooljare te kies met behulp van 'n meervoudige monsternemingsprosedure. Data is ingesamel deur gebruik te maak van 'n voorafgegevalideerde anonieme fasiliteerdergeleide self-geadministreerde vraelys. Poisson regressie is uitgevoer om die aangepaste voorkomsverhouding te bereken met sy 95% vertrouensintervalle. Alle verskille is as betekenisvol beskou vir p-waardes ≤0.05.

RESULTATE:

In totaal is 5924-vraelyste versprei, en 5306 (89.57%) skoolsug het ten volle gereageer op vrae wat verband hou met uitkomsveranderlikes. Van hierdie respondente was 1220 (22.99%; 95% CI 19.45 tot 26.96) betrokke by hoë seksuele risiko-opname gedrag; 1769 (33.37%; 95% CI 30.52 tot 36.35) het seks beleef en 2679 (50.26%; 95% CI 46.92 na 53.61) het pornografie gekyk. Die verhouding van hoë seksuele risiko-optrede was drievoudig onder pornografiese kykers (aangepaste voorkomsverhouding (APR) 95% CI 3.02 (2.52 tot 3.62)) en tweevoudig onder seksuele (APR 95% CI 2.48 (1.88 tot 3.27) ) in vergelyking met hul eweknieë.

GEVOLGTREKKINGS:

Blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal via kommunikasietegnologie word geassosieer met verhoogde hoë seksuele risiko-gedragsgedrag onder skooljare in Noord-Ethiopië. Oorweging van hierdie voorspellers van seksuele gedrag in ons seksuele opvoedingsprogramme, is verdere navorsing op hierdie gebied noodsaaklik.

SLEUTELWOORDE:  hoë seksuele risiko-neem gedrag; pornografie; skool jeug; SMS-seks

PMID: 31030185

DOI: 10.1136 / bmjsrh-2018-200085