Sexting gedrag en kuber pornografie verslawing onder adolessente: Die modererende rol van alkohol verbruik (2017)

Morelli, Mara, Dora Bianchi, Roberto Baiocco, Lina Pezzuti, en Antonio Chirumbolo.

Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid 14, no. 2 (2017): 113-121.

Abstract

Sexting word gedefinieer as die uitruil van uitdagende of seksueel eksplisiete inhoud via slimfone, internet of sosiale netwerke. Vorige studies het 'n verband gevind tussen kuberpornografie en sekstensie. Die onderhawige studie het ten doel gehad om die verband tussen sexting, kuberpornografie en alkoholgebruik te ondersoek. Vorige bewyse het die ontmoedigende effek van alkohol op seksuele reaksie onderstreep. Daarom is die moontlike modererende rol van alkoholgebruik ondersoek in die verband tussen kuberpornografieverslawing en sexting. Die Sexting Behaviors Questionnaire, die identifikasietoets vir alkoholgebruiksversteurings en die inventaris van kuberpornografie is aan 610 adolessente toegedien (63% vroue; gemiddelde ouderdom = 16.8). Seuns het aansienlik meer seks, alkoholverbruik en kuberpornografieverslawing gerapporteer as meisies. Soos verwag, was sekwestering sterk gekorreleer met alkoholverbruik en kuberpornografie. In ooreenstemming met hierdie verwagtinge, het ons gevind dat die verband tussen kuberpornografie en sekstensie gemodereer is deur verskillende alkoholverbruik. Diegene wat 'n lae vlak van alkoholgebruik aangemeld het, was nie betekenisvol nie. Inteendeel, in diegene wat 'n hoë alkoholverbruik gerapporteer het, was hierdie verhouding sterker en belangriker. Die resultate dui dus daarop dat alkoholbeheersing 'n beskermende faktor kan wees teen sekwestrasie, selfs in die teenwoordigheid van hoë verslawing aan kuberpornografie.