Seksuele gedrag en gebruik van elektroniese media onder voorgraadse studente in die Universiteit van Ibadan (2015)

Afr J Med Med Sci. 2015 Dec;44(4):321-7.

Salawu AT, Reis SO, Fawole OI, Dairo MD.

Abstract

AGTERGROND:

Seksuele gedrag onder die jeug dra grootliks by tot die las van voortplantingsgesondheidsprobleme in Nigerië. Dit kan vererger word deur die bekendstelling van elektroniese media soos internet en televisie (TV). Maar min is bekend oor die uitwerking van elektroniese media op seksuele gedrag van die jeug in Nigerië. Om die invloed van die effek van elektroniese media op seksuele gedrag van die jeug te ondersoek, kan die beleidsmaker dus help om intervensies aan hierdie probleme te bied. Hierdie studie was dus daarop gerig om die effek van elektroniese media op seksuele gedrag van voorgraadse studente in die Universiteit van Ibadan te evalueer.

Metode:

Dit was 'n analitiese deursnee-studie, met behulp van 'n meerdaagse steekproefmetode en data is ingesamel deur middel van self-geadministreerde semi-gestruktureerde vraelys. Veranderlike waardes is sosio-demografiese eienskappe, blootstelling aan elektroniese media en seksuele praktyke van jeugdiges. Frekwensie tafels is gegenereer, en data ontleed deur logistieke regressie.

RESULTATE:

Vierhonderd drie en dertig vraelyste is teruggekeer uit 456 versprei, wat 'n reaksietempo van 95% gegee het. Gemiddelde ouderdom van respondente was 18.75 (SD = 2.5) jaar. Omtrent 58.4% van mans gebruik die internet en 58.6% kyk TV terwyl 41.6% van die vrou die internet en 41.4% kyk TV gebruik. Om seksueel eksplisiete programme op die internet te kyk, verhoog die risiko om voorhuwelikse seks te hê (OR = 3.1; CI = 1.2-7.7) terwyl nie-seksueel eksplisiete programme op TV gekyk word, beskerm word teen voorhuwelikse seks (OR = 0.4 CI = 0.2-0.8).

AFSLUITING:

Hierdie waargenome invloed van blootstelling aan seksueel gelaaide materiaal op die internet en elektroniese media dui op die behoefte aan pogings om te beheer oor toegang, van jeugdiges tot hierdie seksueel eksplisiete programme op die internet en televisieprogramme.

PMID: 27462694