Seksuele gedrag en gepaardgaande faktore onder studente aan die Bahir Dar Universiteit: 'n deursnitstudie (2014)

KOMMENTAAR: 65% van die kollege Ethiopiese studente kyk pornvideo's.


Reprod Health. 2014 Dec 6;11:84. doi: 10.1186/1742-4755-11-84.

Mulu W1, Yimer M, Abera B.

Abstract

AGTERGROND:

Seksuele gedrag is die kern van seksualiteitsake in adolessente en jeugdiges. Hul beskeie of dinamiese gedrag kwesbaar vir riskante seksuele gedrag. In Ethiopië is daar skaars veelkleurige verteenwoordigende data oor seksuele gedrag in studente om 'n nasionale prent op hoër onderwys te hê. Hierdie studie is dus gedoen om seksuele gedrag en gepaardgaande faktore by die Bahir Dar Universiteit, Ethiopië, te assesseer.

METODES:

'N Deursnitstudie is tussen Desember en Februarie 2013 onder studente van Bahir Dar Universiteit gedoen. Meervoudige steekproefneming en self geadministreerde vraelyste is in diens geneem. Beskrywende statistieke soos frekwensie en gemiddelde was gebruik om die studie deelnemers te beskryf in verhouding tot relevante veranderlikes. Multivariate analise is uitgevoer vir die veranderlikes wat 'n p-waarde van ≤ 0.2 in die bivariate analise gehad het om die voorspeller veranderlikes te identifiseer.

RESULTATE:

Van die 817-studie deelnemers het 297 (36.4%) studente ooit seks gehad. Die gemiddelde ouderdom by die eerste seksuele praktyk was 18.6 jaar. Onbeskermde seks, met veelvuldige seksvennote, seks met kommersiële sekswerkers en seks vir die uitruil van geld, is beoefen deur 184 (62%), 126 (42.7%), 22 (7.4%) en 12 (4%) van seksueel aktiewe studente , onderskeidelik. Die verhouding van nagklubs en kyk na pornovideo's was onderskeidelik 130 (15.8%) en 534 (65.4%). Manlike respondente het 'n beduidende positiewe assosiasie gehad met die kyk na pornovideo's (AOR = 4.8, CI = 3.49 - 6.54) en nagklubs bywoon (AOR = 3.9, CI = 2.3 - 6.7). Kyk na porno-video's, nagklubs bywoon, khat kuik en alkohol gereeld gebruik, was aansienlik geassosieer, en het al verskeie seksuele vennote gehad. Khat-koupraktyk (AOR = 8.5, CI = 1.31 - 55.5) en bywoning van nagklubs (AOR = 4.6, CI = 1.8 - 11.77) het statisties beduidende verband met die doel van seksuele omgang ter wille van geld en om seks met kommersiële te hê sekswerkers, onderskeidelik.

GEVOLGTREKKINGS:

Beduidende aantal studente het verskillende riskante seksuele gedrag gehad. Substansgebruik, nagklubs bywoon en porno-video kyk, was voorspellersfaktore vir die beoefening van verskillende seksuele gedrag. Daarom moet voorkomende ingrypingsprogramme versterk word, effektief geïmplementeer en gemoniteer word, beide in die vorige skool en in die universiteite.

'N Deursnitstudie is tussen Desember en Februarie 2013 onder studente van Bahir Dar Universiteit gedoen. Meervoudige steekproefneming en self geadministreerde vraelyste is in diens geneem. Beskrywende statistieke soos frekwensie en gemiddelde was gebruik om die studie deelnemers te beskryf in verhouding tot relevante veranderlikes. Multivariate analise is uitgevoer vir die veranderlikes wat 'n p-waarde van ≤ 0.2 in die bivariate analise gehad het om die voorspeller veranderlikes te identifiseer.

sleutelwoorde: Seksuele gedrag, Universiteitsstudente, Geassosieerde faktore, Bahir Dar

Inleiding

In adolessente en jongmense is riskante seksuele gedrag as 'n belangrike gesondheids-, sosiale en demografiese saak in die ontwikkelende wêreld erken [1]. Adolessente en jeugdiges is kwesbaar vir baie gesondheidsprobleme. Omdat hulle dikwels verskeie seksuele verhoudings en inkonsekwente gebruik van kondome het [2]. Jong mans kan hul eerste seksuele ervarings met prostitute hê, terwyl jong vroue hul eerste seksuele ervarings met ouer mans kan hê, wat beide die kans op seksueel oordraagbare infeksies (STI's) insluit, insluitend Human Immunodeficiency Virus (MIV)1, 2]. Middelmisbruik stel die gebruikers bloot aan riskante seksuele gedrag, soos om onbeskermde seks te hê wat ekonomiese, sosiale, fisiese, sielkundige en gesondheidsprobleme kan hê [2, 3].

Universiteitsstudente is in die jeugderdomsgroep en word blootgestel aan riskante seksuele gedrag soos onbeskermde seksuele omgang wat lei tot MIV, ander SOS'e en ongewenste swangerskappe [4-6]. Vroulike jeugdiges is geneig tot ongewenste swangerskappe wat onveilige aborsies, ernstige siektes, onvrugbaarheid en dood veroorsaak [3, 7].

Jongmense van 10-24 jaar is ongeveer 1.8 miljard en verteenwoordig 27% van die wêreld se bevolking [7]. Studies het opgemerk dat hulle beskeie of dinamiese gedrag soos hulle in die jeugdige kategorie is, kwesbaar is vir riskante seksuele gedrag [7, 8]. Seksueel oordraagbare siektes soos MIV / VIGS en ander reproduktiewe gesondheidsprobleme is die grootste bedreigings vir die welsyn van adolessente en jeugdiges [7, 9].

Wêreldwyd kom een ​​derde van die 340 miljoen nuwe SOI-gevalle per jaar voor by mense jonger as 25 jaar. Elke jaar kry meer as een uit elke 20 adolessente 'n geneesbare SOI. Studies het gerapporteer dat meer as die helfte van alle nuwe MIV-infeksies by mense tussen die ouderdom van 15 en 24 jaar voorkom [7, 10].

In Ethiopië verteenwoordig jongmense (ouer 15-24) een van die land se grootste groepe, wat ongeveer 35% van die bevolking uitmaak [11]. Om die seksuele en reproduktiewe gesondheid en welsyn van die jong bevolking te verbeter, het Ethiopië 'n nasionale strategie en aktiwiteite gehad. Sommige van die strategieë is die lewering van alle Jeug-RH-verwante intervensies en beleide volgens geslag, ouderdom, huwelikstatus en koshuis; die aanspreek van die onmiddellike en langtermyn-RH-behoeftes van jongmense; en die bevordering van multikulturele vennootskappe om te reageer op jong vroue se verhoogde kwesbaarheid vir seksuele geweld en nie-konsensuele seks [7, 12]. Sommige van die aktiwiteite skep bewustheid van seksuele gesondheid, bied jeugdvriendelike dienste, verhoog menslike hulpbronkapasiteit, verken nuwe geleenthede en brei multerisektorale koördinasie uit [7, 12]. Die meeste verwante intervensies rig egter die algemene publiek op die gevolg dat dit nie direk op hoër onderwysinrigting reageer nie, maar studente benodig en verwag dat die werklike dekking van gedrags- en biomediese intervensies uiters laag is [13]. Daarom is seksuele gedrag onder adolessente en die jeug steeds 'n belangrike kwessie in Ethiopië [11].

Vorige studies wat aan ander universiteite van Ethiopië gedoen is, het getoon dat 26.9% tot 34.2% van die studente ooit seksuele omgang gehad het. Van hulle het 45.2% meer as een seksmaat gehad en 59.4% het eerste seks op hoërskool gehad. Boonop was die gemiddelde ouderdom by die eerste seksuele praktyk 17.9 jaar en het 4.4% van die deelnemers seks gehad met kommersiële sekswerkers [4, 14-16]. Daarbenewens het verskillende geleerdes ook gerapporteer dat verskillende faktore verantwoordelik is vir die seksuele gedrag van adolessente. Onder hulle is die gebruik van alkohol en koukhat die algemene faktore [4, 17-19].

Alhoewel Ethiopië in 'n gesamentlike poging aangewend is om die seksuele gedrag van jeugdiges te verbeter deur gebruik te maak van verskillende strategieë, aktiwiteite en beleide op nasionale vlak, bly die epidemie steeds in die land groei, veral in die opvoedkundige omgewing wat die lewens van die mees produktiewe segmente van die Ethiopiese samelewing wat beide onmiddellik as in die komende jare tot hoë sosiale en ekonomiese koste kan lei. Verder, dinamika van adolessent se gedrag; Daar word aanvaar dat die seksuele gedrag van die student wissel van die ligging, beskawing, verstedeliking en sosio-kulturele konteks van die samelewings. Spesifiek, die Bahir Dar Universiteit is geleë in gebiede waar daar 'n hoë vloei toeriste, gemaklike pensioene en nagklubs is wat die studente blootstel om betrokke te raak by verskillende seksuele risiko-gedrag. Met die bogenoemde probleme is daar egter 'n gebrek aan multicentreerde data wat die seksuele gedrag van studente in hoërvlakinrigting op nasionale vlak en ook onder studente van Bahir Dar universiteit verteenwoordig. Daarom was die doel van hierdie studie om seksuele gedrag en gepaardgaande faktore te assesseer onder studente van Bahir Dar Universiteit, Ethiopië.

Metodes

Bestudeer ontwerp, periode en area

'N Deursnitstudie is tussen Desember en Februarie 2013 onder studente in die Bahir Dar Universiteit (BDU) gedoen. BDU is 'n openbare hoër onderwysinstelling gestig in 2000 [20]. Die Universiteit is geleë in Bahir Dar stad 567 kilometer noordwes van Addis Abeba. Dit bied 'n wye verskeidenheid van hoër onderwys programme op beide voorgraadse en gegradueerde vlakke [20]. BDU is nou een van die grootste universiteite in die Federale Demokratiese Republiek van Ethiopië, met meer as 35,000-studente in die 57-voorgraadse en 39-gegradueerde programme. Ten tye van die studie het dit vier kampusse (Hoofkampus, Polimeerwetenskap, Zenzelma en Yibab-kampus) in Bahir Dar wat ongeveer 20,000 voltydse voorgraadse studente gehad het [20]. BDU het vyf studenteklinieke. Hulle is betrokke by jeugvriendelike dienste. In die tyd van data-insameling, inligting en berading oor seksuele en voortplantingsgesondheidskwessies, bevordering van gesonde seksuele gedrag deur middel van verskillende metodes, insluitende portuuronderrig, gesinsbeplanning inligting, berading en metode insluitende noodvoorbehoedmetodes en kondoombevordering en voorsiening en aborsie-koppeling in jeugvriendelike diens. Tans het elke kliniek drie verpleegkundiges opgelei oor jeugvriendelike dienste [20, 21].

Bestudeer bevolking

Alle voltydse voorgraadse studente wat by die Bahir Dar Universiteit gedurende die studietydperk bygewoon het.

Insluitingskriteria

Voltydse voorgraadse studente wat wissel van jaar I tot jaar V is in die studie ingesluit.

Uitsluitingskriteria

Nagraadse, verlenging, somer-, voor- en afstandstudente is tydens data-insameling uitgesluit.

Voorbeeld grootte en monsterneming tegniek

Voorbeeld grootte bepaling

Die steekproefgrootte is bepaal deur gebruik te maak van enkelbevolkingsverhoudingformule met inagneming van die volgende aannames: P = 50% (Die verwagte proporsie van ooit het seks onder die studente gehad), 95% vertroue vlak en marginale fout van 5%.

Die formule vir die berekening van die steekproefgrootte is:

vergelyking beeld

Aanvaarding van 10% nie-respons-koers, ontwerp-effek 2, die steekproefgrootte was: n = 384 × 2 + 10% = 768 + 76.7 = 848. Die finale steekproefgrootte was 848. Slegs 817 BDU studente het egter die vraelys behoorlik voltooi.

Monsternemingsprosedure

Multistage monsterneming is gebruik. Om die representativiteit van die data te verseker, is die steekproefgrootte proporsioneel toegeken aan elke kollege proporsioneel aan hul aantal studente. Eenvoudige ewekansige steekproefnemingstegniek is gebruik om die departemente van elke studiejaar in die sewe kolleges te kies. Uiteindelik is die studie deelnemers gekies met behulp van stelselmatige steekproefnemingstegniek.

Veranderlikes van die studie

Afhanklike veranderlike

Seksuele gedrag soos seks, onbeskermde seks, verskeie seksmaats, seks vir die uitruil van geld en seks met kommersiële sekswerkers.

Onafhanklike (verduidelikende) veranderlikes

Sosio-demografiese veranderlikes soos ouderdom, geslag, studiejaar, godsdiens, etniteit, huwelikstatus en woonplek, alkoholisme, khat chewing, nagklubs bywoon en pornofilms kyk.

Operasionele definisie

Onbeskermde seks

Geslag sonder kondoom tydens hul seksuele ervaring.

Beskermde seks

Gebruik kondoom tydens elke seksuele omgang.

Soms het seks gehad

Penis - vaginale seksuele omgang tydens elke seksuele omgang.

Data-insamelingsprosedures

'N Gestruktureerde en self-geadministreerde vraelys, wat gedeeltelik aangeneem is van die Ethiopiese Demografiese en Gesondheidsopname (EDHS), Gedragsopname-opname (BSS) en ander relevante bronne, is gebruik om data te versamel [22, 23]. Alle vraelyste is individueel in die studentekliniek voltooi.

Data kwaliteitskontrole kwessies

Om die gehalte van data te handhaaf, is opleiding aan data-versamelaars en toesighouers gegee oor hoe om die studie-deelnemers te benader en te kies, op die doel van die studie en die inhoud van die vraelys. Gestruktureerde en self geadministreerde vraelys is gebruik. Vraelys is vooraf getoets deur 85-studente van die universiteit te neem anders as die werklike studie deelnemer. Die vraelys is eers in Engels voorberei en in Amhariese taal vertaal vir toepaslikheid en eenvoud. Die Amhariese weergawe is weer in Engels vertaal om na konsekwentheid van betekenis te kyk.

Data-analise

Die data is geanaliseer met behulp van SPSS weergawe 20. Beskrywende statistieke soos frekwensies en gemiddelde is gebruik om die deelnemers aan die studie te beskryf in verband met relevante veranderlikes. Die meeste veranderlikes pas by die tweeveranderlike logistieke regressie. Vervolgens is alle veranderlikes met 'n ap-waarde van ≤0.2 in die tweeveranderlike analise in die logistieke regressiemodel ingevoer. In die multivariate analise is agtertoe trapsgewyse logistieke regressietegnieke toegepas en konfronteer en multikleurigheid beheer. Veranderlikes met p-waarde <0.05 in die multivariate analise is as beduidende voorspellers beskou. Ru en aangepaste kansverhoudings met hul vertrouensintervalle van 95% is bereken. Die Hosmer- en Lemshow-tuine-of-fit-toets is gebruik om te bepaal of die nodige aannames vir die toepassing van veelvuldige logistieke regressie vervul is en dat p- waarde> 0.05 as 'n goeie pasvorm beskou word.

Etiese klaring

Etiese klaring is verkry uit die Etiese hersieningskomitee van Bahir Dar Universiteit, Kollege vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe. 'N Formele goedkeuring is verkry van die Bahir Dar Universiteit en ingeligte toestemming is van die respondente verkry voordat hulle na die data-insameling gaan. Vertroulikheid van die uitslag is ook gehandhaaf.

Results

Sosio-demografiese karakterstowwe

'N Totaal van 817 voltydse voorgraadse studente met 'n reaksietempo van 96.7% het aan die studie deelgeneem. Van hierdie was 545 (66.7%) mans. THy bedoel die ouderdom van die respondente was 21 jaar en het gewissel van 18 tot 30 jaar. Meerderheid 618 (75.6%) daarvan was tussen 20–24 jaar. Ekn etniteit, 466 (57.1%) was van Amhara en 147 (18%) was Oromo. Groete vir godsdiens was 624 (76.4%) van die respondente Ortodokse Christelike volgeling. In hierdie studie was 704 (86.4%) ongetroud. Vyfhonderd-tien (62.4%) van die studie-deelnemers was óf een jaar óf een of twee studente. Omtrent, 802 (98.2%) van die respondente woon in die kampus koshuis (Table  1).

Tabel 1 

Sosio-demografiese veranderlikes, het ooit seks gehad, verskeie seksvennote en onbeskermde seks onder studente van Bahir Dar University, 2013

Seksuele praktyk

Die algehele verhouding van ooit seksuele praktyk was 297 (36.4%). In die huidige studie was daar al verskeie seksvennote 126 (42.7%) van die seksueel aktiewe studente. Met verskeie seksuele vennote was 110 (48.5%) en 16 (23.5%) onderskeidelik in mans en vroue. Groete om kondoom te gebruik, het 113 (38%) van die seksueel aktiewe respondente konsekwent kondoom tydens seks gebruik. Kyk na porno-video's is opgemerk in 534 (65.4%) van die respondente. Die hoogste verhouding 421 (77.2%) is by mans aangetref (Table  1).

Seksuele omgang vir die uitruil van geld is gevind in 12 (4%) van die seksueel aktiewe respondente (Tabel  2). Die gemiddelde ouderdom by die eerste seksuele praktyk was 18.6 jaar. Twee en sewentig (24.3%) van die respondente het seksuele aktiwiteite begin voor die ouderdom van 18 jaar. Verder, onder die respondente wat ooit seks gehad het, het 174 (58.6%) tydens sekondêre skool begin seks. 33 (11.1%) het egter tydens die laerskool eerste seks gehad (Tabel  3).

Tabel 2 

Sosio-demografiese veranderlikes, kyk na pornovideo's, nagklubs en seks bywoon vir die uitruil van geld onder studente van Bahir Dar University, 2013
Tabel 3 

Ander seksuele en verwante gedrag van studente aan die Bahir Dar Universiteit in verhouding tot man en vrou, 2013

Wat die rede vir altyd betref, het verskeie seksuele vennote seksuele plesier gehad en die uitwerking van langtermynverhouding was die hoofrede vir mans en vroue. Aan die ander kant, onder respondente wat nie kondoom konsekwent gebruik het nie, het 67 (36.4%) berig dat kondoom die seksuele plesier verminder. Daarbenewens verminder kondoomgebruik seksuele plesier, was die hoofrede onder mans, terwyl dit verlief was op 'n maat, die hoofrede onder vroue was vir onbeskermde seks (Table  3). Belangriker nog, moet wag tot die huwelik, 363 (69.8%) was die hoofrede waarom seksuele omgang nie begin is nie en ander redes word in Tabel gelys.  3.

Altesame seks met kommersiële sekswerkers is deur 27 (7.4%) van die respondente gerapporteer. Sestig vier (21.5%) van seksueel aktiewe studente het 'n ervaring van seksuele omgang met ouer individue gehad. Om deel te neem aan seksuele omgang na die kyk van pornovideo's, drink alchol en koukhat, is aangeteken in 73 (24.6%), 102 (34.3%) en 51 (17.2%) van die studente wat onderskeidelik seksuele omgang gehad het  3).

Multivariate analise oor seksuele gedrag

By multivariate-analise het ouderdomsverskil 'n beduidende verband met seks gehad en pornovideo's gekyk. Daardie respondente met 'n ouderdom van 20-24 jaar (AOR = 9.5, CI = 3.75 - 23.85) en> 24 jaar (AOR = 3.65, CI = 1.7 - 7) was onderskeidelik 8 en 10 keer meer geneig om ooit seks te hê. Die respondente in die ouderdomsgroep> 3.6 jaar was drie keer meer geneig om na pornografiese materiaal te kyk as studente met 'n ouderdomsgroep van <24 jaar (AOR = 3, CI = 20 - 3.0). Seksverskil het eweneens 'n belangrike verband getoon met die geskiedenis van pornovideo's, nagklubs bygewoon en ooit seks gehad vir die uitruil van geld. Manlike respondente het 1.05 keer ooit na pornovideo's gekyk in vergelyking met vroulike respondente (AOR = 8.39, CI = 4.1 - 4.1). Vroulike respondente was egter byna 2.88 keer om seksuele omgang te beoefen vir die uitruilgeld in vergelyking met manlike respondente (AOR = 5.75, CI = 3.7 - 3.7) (Tabel  4). Verder was meer manne nagklubs as vroue (AOR = 2.3, CI = 1.25 -3.43) (Tabel  5).

Tabel 4 

Bivariate en multivariate analise van faktore wat geassosieer word met ooit seks gehad, met verskeie seksvennote en seks vir die uitruil van geld onder studente van die Bahir Dar Universiteit, 2013
Tabel 5 

Bivariate en multivariate analise van faktore wat verband hou met pornofilms, bywoning van nagklubs en seks met kommersiële sekswerkers onder studente van Bahir Dar University, 2013

Die verhouding van ooit seks het nie aansienlik verskil volgens jaar van studie en godsdiens nie. Net so, het verskeie seksuele vennote nie betekenisvol verskil deur seks, godsdiens en etniteit nie (Tabel  4). Deel van onbeskermde seks het nie beduidend verskil tussen ouderdom, geslag, koshuis, jaar van studie, etniteit, godsdiens en ander verklarende veranderlikes nie.

Studente wat pornvideo's gekyk het, was 1.8 keer meer geneig om seks te hê in vergelyking met nie-gebruikers (AOR = 1.8, CI = 1.19 - 2.59). Net so, respondente wat pornvideo's gekyk het, was 2.8 keer meer geneig om meer seksuele vennote te hê in vergelyking met diegene wat nie pornvideo's gekyk het nie. (AOR = 2.8, CI = 1.12 - 6.9). Bywoners van nagklub het 7 keer meer kans gehad om seksuele oefening te hê (AOR = 7.4, CI = 4.23 -12.92) (Tabel  4). Net so was nagklubs ook die statisties beduidende geassosieerde faktor om seks met kommersiële sekswerkers te begin (AOR = 4.6, CI = 1.8-11.77) (Tabel  5).

Drink gereeld alkohol (AOR = 1.9, CI = 1.35 - 2.83) was ook 'n geassosieerde faktor vir ewig seksuele omgang. Die deel van verskeie seksuele vennote was meer onder soms alkoholdronkers as nie-dronkenaars (AOR = 2.8, CI = 1.4 - 5.6) (Tabel  4). Vir die bywoning van nagklubs was alkohol ook onreëlmatig gedrink (AOR = 9.5, CI = 5.2 - 17.5) en gereeld (AOR = 3.3, CI = 1.1 - 10.1) (Tabel  5).

Het verskeie seksuele vennote ook 2.8 keer meer waarskynlik onder khat chewers in vergelyking met nie-kuwers (AOR = 2.8, CI = 1.4 - 5.69). Koue khat oefen ook 'n aansienlike verbandhoudende faktor om seksuele omgang vir geld te betree (AOR = 8.5, CI = 1.31 - 55.5) (Table  4). Verder was om gereeld khat te kou (AOR = 1.98, CI = 1.08 - 3.64) en alkohol te drink (AOR = 4.78, CI = 3.17-7.20) faktore wat statisties beduidend verband hou met die kyk na pornovideo's (Tabel  5).

Bespreking

In hierdie studie het 36.4% van die studente ooit seksuele omgang gehad. Hierdie resultaat is vergelykbaar met 'n studie in Nigerië (34%) [24]. Hierdie verhouding was egter hoër as bevindings van BSS-II (9.9%) [23], studies van ander universiteite (26.9% tot 34.2%), Ethiopië [4, 14-16] en 'n studie in die Indiese universiteit (5% vir vroulike en 15% vir manlike studente) [25]. In teenstelling hiermee is dit die laagste in vergelyking met ander studies in Afrika. Byvoorbeeld, 49% tot 59% het ooit seks gehad in kollege en universiteitsstudente is in Suid-Afrika gerapporteer [26] en Uganda [27]. Die moontlike uiteensetting van die verskil in seksuele omgang tussen adolessente van verskillende studies kan wees as gevolg van verskille in tradisionele kulturele agtergrond, sosio-demografiese karakterstelsels, asook die verskil in kennis, houding en praktyk teenoor MIV / vigs.

Ouderdom tydens eerste seksuele oefening is 'n belangrike aanduiding van blootstelling aan die risiko van ongewenste swangerskap en SOI's. Die gemiddelde ouderdom vir die eerste seksuele oefening (18.6 jaar) vir mans en vroue in hierdie studie is vergelykbaar met die verslae van EDHS (18.2 jaar) [22], ander universiteite in Ethiopië [14-16] en studente van Madagaskar (18.4 jaar) [26]. Daarenteen was die gemiddelde ouderdom van die eerste geslag 'n bietjie hoër as die bevindinge van die Jimma Universiteit (17.7 jaar) [4] en Gomo Gofa (17 jaar) [28]. Daarbenewens het meer as die helfte (58.6%) van seksueel aktiewe studente eerste seks tydens hoërskool gehad. Dit stem ooreen met studies van ander universiteite in Ethiopië, het gewissel van 58.5% tot 75.2% [4, 14-16]. Dit kan aandui dat vroeë seksuele nabootsing nie net op universiteitsvlak nie, maar ook op hoërskool- en laerskoolvlak die probleem is. Daarom moet hoërskoolleerlinge geteiken word met voorkomende ingrypings as jeugdiges om voortydige aanvang van seksuele aktiwiteite te ontmoedig. Die resultaat van meervoudige logistieke regressiemodel het aan die lig gebring dat 'n toename in die ouderdom van die penis vaginale seks gehad het, terwyl die ouderdom toegeneem het, die seksuele ervaring verhoog het. Respondente van 20 jaar en ouer het aansienlik meer geneig om aan te meld dat hulle seksuele ervaring gehad het as diegene onder 20 jaar. Dit stem ooreen met verslae van 2011 EDHS [22].

Die deel van ooit het meer seksuele vennote onder diegene wat seksuele omgang gehad het, was 42.7%. Soortgelyke vergelykbare bevindings is opgemerk in Bahir Dar-stad by private kollege-studente [29] en in Gonder [30]. Baie hoëparty seksuele vennote is egter in die Universiteit van Wolaita gerapporteer [31]. In teenstelling hiermee, 'n studie in Haramaya [15] en Jimma Universiteit [4] gerapporteer laer koers van ooit gehad het verskeie seksuele vennote. Die verskil kan wees as gevolg van die verskil in steekproefgrootte, studiebevolking en omvattende universiteitsgebaseerde gedragsintervensies.

Om betrokke te raak in risiko-gedrag soos Khat kou, alkohol drink, nagklubs bywoon en porno-video's kyk, is onafhanklik geassosieer met waarskynlik die hoof van seks en seksuele vennote. Dit is in lyn met studie uit Slowakye [32] en ander universiteite in Ethiopië [4, 14-16]. Dit kan wees as gevolg van die risiko persepsievermoë afneem met alkohol- en khat-verbruik, gevolglik kan studente nie in staat wees om rasionele oordeel te doen nie, en hulle kan ook nie die ernstige gevolg van hul optrede voorspel nie.

Die frekwensie van onbeskermde seksuele praktyk in hierdie studie (62%) was vergelykbaar met studie in Jimma Universiteit (57.6%) [4] en hoër onderwys van Kambodja [33]. Dit was egter hoër as die studie van Medawolabu Universiteit (40.4%), Ethiopië [34]. Verder was die vlak van konsekwente gebruik van kondoom (38%) onder seksueel aktiewe studente laer as ander studies, Ethiopië [15, 29, 34] wat 48% - 81% van die konsekwente gebruik van kondome gedokumenteer het. Dit kan te wyte wees aan die dinamika van adolessente se gedrag, verskil in kennis oor riskante seksuele gedrag, voortplantingsgesondheidskwessies en vaardighede om kondoom te gebruik.

Volgens hierdie studie het 7.4% van die seksueel aktiewe studente seksuele omgang gehad met kommersiële sekswerkers. Dit is laer as bevindings van ander universiteite in Ethiopië [4, 31, 34] waar die tempo van seks met kommersiële sekswerkers 13.9% tot 24.9% was. Hierdie verskil kan verskil in bewustheid oor die wyse van oordrag en risiko seksuele gedrag onder studente in verskillende universiteite. Alhoewel nagklubs bygewoon het, was die enigste risikofaktor vir seksuele omgang met kommersiële sekswerkers. Die Bahir Dar-universiteit is begin met die reguleringsmeganisme wat die studente kan beperk om nagklubs by te woon. Die reëls verhoed dat studente nie gedurende die nagtyd uit die kampus bly nie.

In hierdie studie was die voorkoms van sekswisseling ter wille van geld 4%. Dit is vergelykbaar met die kumulatiewe verhouding van ander universiteite van Ethiopië (4.4%) [4, 14, 15]. In teenstelling hiermee is dit laer as ander studie in Bahir Dar stad [35] privaat kollege studente en Addis Abeba waar uitruil seks onder adolessente was 20.6% [36] en onder universiteitstudente was 14.5% [37]. Om seks vir geld te verruil, is beduidend beoefen in vroulike mans.

In baie samelewings het jong vroue 'n seksuele verhouding met mans wat aansienlik ouer as hulle is. Hierdie praktyk kan bydra tot die verspreiding van MIV en ander seksueel oordraagbare siektes, omdat ouer mans waarskynlik aan sulke siektes blootgestel is. In hierdie studie het 21.5% van die seksueel aktiewe respondente seks gehad met ouer individue. Net so, volgens die EDHS-studie, het al 21% van die vroue tussen die ouderdom van 15 en 19 wat seksuele omgang gehad het, seks gehad met 'n man van tien of meer jaar ouer as hulle en baie min jong mans, <1% het seks gehad met ouer vroue [22].

Die verhouding van pornofilms in hierdie studie (65.4%) is vergelykbaar met ander bevindings in Ethiopië (47.2%) [30]. Ons bevinding was egter aansienlik hoër as by Medawolabu (15.6%) studies gedoen [34] en Jimma Universiteite (32.4%) [4]. Die hoogste persentasie van die kyk na pornovideo's is opgespoor onder mans en diegene wie se respondente> 24 jaar oud is. Dit kan gepaard gaan met die bestaan ​​van subkulturele verskil.

In hierdie studie is die verhouding van nagklubs wat vergelykbaar is, vergelykbaar met studie in Bahir Dar City Private College [29] en Jimma universiteitstudente [4]. Manlike respondente was 2.2 keer om nagklubs by te woon as vroue. Dit kan met mans geassosieer word, voel meer vryheid en troos om nagklubs as vroulike vroue by te woon weens plaaslike kulturele invloed. Etniese verskil was ook aansienlik geassosieer met die bywoning van nagklubs (Table  5). Dit kan verband hou met subkulturele verskil en invloed van die waardes en norme van die plaaslike gemeenskap.

Die hoofbeperking van hierdie studie was die aard van die deursnitstudie wat nie die temporele verhouding tussen die uitkomsveranderlike en sommige verklarende veranderlikes kan verduidelik nie. Die studietema beoordeel op sigself personeel en sensitiewe kwessies rakende seksualiteit wat sosiale voorrang kan veroorsaak. Die bevinding van hierdie studie moet dus met hierdie beperkings geïnterpreteer word.

Gevolgtrekkings

Die studie het 'n meer omvattende begrip van die seksuele gedrag van studente van Bahir Dar Universiteit geopenbaar. Risikovolle seksuele gedrag soos vroeë ouderdom seks, meer seksuele vennote, onbeskermde seks en seks met kommersiële sekswerkers word beduidend onder studente in die Bahir Dar-universiteit beoefen. Substansgebruik, nagklubs bywoon en porno-video kyk, was voorspellersfaktore vir die bestaan ​​van verskillende seksuele gedrag. Daarom moet voorkomende ingrypingsprogramme versterk word, effektief geïmplementeer en gemoniteer word beide in die vroeëre skool en op universiteitsvlak.

Skrywers se inligting

WML Assistent professor aan die Kollege vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Bahir Dar Universiteit in Mediese Mikrobiologie. BAB Medeprofessor Mediese Mikrobiologie, Departementshoof Mikrobiologie, Immunologie en Parasitologie aan die Kollege vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Bahir Dar Universiteit. MYM Assistent professor aan die Kollege vir Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Bahir Dar Universiteit in Mediese Parasitologie.

Erkennings

Die Bahir Dar Universiteit word erken vir die befondsing van die projek. Ons skrywers dankbaar om te erken, BDU MIV / VIGS voorkoming en beheer kantoor vir die koördinering van die data-insameling proses. Ons wil ook graag mnr. Lemma Kassaye, Bahir Dar Universiteit MIV / VIGS-sake direkteur en Sister Martha Asmare, die Universiteit van Bahir Dar Universiteit, bedank vir hul bydrae in die koördinering en fasilitering van die data-insamelingsproses. Ons wil ook graag ons hartlike dank aan studente gee.

voetnote

Mededingende belange

Die outeurs verklaar dat hulle geen mededingende belange het nie.

Skrywers se bydraes

WM Ontwierp en ontwerp die studie, betrokke by data-insameling, het statistiese analise uitgevoer, die manuskrip vir publikasie opgestel en gefinaliseer. BA Ontvang en ontwerp die studie, betrokke by data-insameling en analise, het die manuskrip krities hersien. MY Neem deel aan die hersiening van die voorstel, hersien die manuskrip krities. Alle outeurs lees en goedgekeur die finale manuskrip.

Bydraer Inligting

Wondemagegn Mulu, E-pos: [e-pos beskerm]_mednoW.

Mulat Yimer, E-pos: [e-pos beskerm].

Bayeh Abera, E-pos: [e-pos beskerm].

Verwysings

1. Somba MJ, Mbonile M, Obure J, Mahande MJ. Seksuele gedrag, voorbehoedkennis en gebruik onder vroulike voorgraadse studente van Muhimbili en durf Salaam-universiteite, Tanzanië: 'n deursnitstudie. BMC Womens Gesondheid. 2014; 14: 94. doi: 10.1186 / 1472-6874-14-94. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
2. Ambaw F, Mossie A, Gobena T. Seksuele praktyke en hul ontwikkelingspatroon onder Jimma-universiteitstudente. Ethiop J Gesondheid Sci. 2010; 20 (1): 159-167. [PMC gratis artikel] [PubMed]
3. Ministerie van Gesondheid . Federale Demokratiese Republiek van Ethiopië: Reproduktiewe gesondheid van adolessente en jeugdiges. 2011. pp. 1-149.
4. Tura G, Alemseged F, Dejene S. Risikovolle seksuele gedrag en predisponerende faktore onder studente van die Jimma Universiteit. Ethiop J Gesondheid Sci. 2012; 22 (3): 170-180. [PMC gratis artikel] [PubMed]
5. Wereld gesondheids Organisasie . Belegging in ons toekoms: 'n raamwerk vir versnelde aksie vir die seksuele en reproduktiewe gesondheid van die jongmense. Genève: WHO; 2006.
6. Lanre OO. Seksuele gedrag van universiteitsstudente in Suidwes-Nigerië. Egipte Acad J biolog Sci. 2009; 1 (1): 85-93.
7. Shiferaw K, Frehiwot G, Asres G. Assessering van adolessente se kommunikasie oor seksuele en reproduktiewe gesondheidsake met ouers en verwante faktore onder studente van die sekondêre en voorbereidende skole in Debremarkos, Noordwes-Ethiopië. Reprod Health. 2014; 11: 2. doi: 10.1186 / 1742-4755-11-2. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
8. Sime A, Writu D. Premaritale seksuele praktyk onder skooladolente in Nekemte-dorp oos Wollega. Ethiop J Health Dev. 2008; 22 (2): 167-173.
9. Berhane F, Berhane Y, Fantahun M. Adolessente gesondheidsorgbenuttingpatroon en voorkeure: konsultasie vir reproduktiewe gesondheidsprobleme en geestelike stres is minder waarskynlik. EthiopJ Health Dev. 2005; 19 (1): 29-36.
10. Fikre M. Assessering van ouer-adolessente kommunikasie oor seksuele en reproduktiewe gesondheidsake in Hawassa-dorp. 2009. p. 42.
11. Verenigde State Agentskap vir Internasionale Ontwikkeling. Path finder international. Bring jeugvriendelike dienste na skaal in Ethiopië. 2012. pp. 1-8.
12. Ministerie van Gesondheid. Federale Demokratiese Republiek Ethiopië. Nasionale strategie vir voortplantingsgesondheid 2006 - 2015. 2006. pp. 24–27.
13. Lamesgin A. USAID. 2013. MIV / vigs en seksuele voortplantingsgesondheid onder Universiteitstudente in Ethiopië: 'n Beleidsintervensie raamwerk; pp. 1-5.
14. Shiferaw Y, Alemu A, Assefa A, Tesfaye B, Gibremdehin E, Amare M. Persepsie van risiko van MIV en seksuele risiko gedrag onder universiteitstudente: Implikasie vir beplanningsintervensies. BMC Res Notes. 2014; 7: 162. doi: 10.1186 / 1756-0500-7-162. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
15. Dingeta T, Oljira L, Alemayehu T, Akililu A. Eerste seksuele omgang en riskante seksuele gedrag onder voorgraadse studente aan die Haramaya Universiteit, Ethiopië. Ethiop J Reprod Gesondheid. 2011; 5 (1): 22-30.
16. Berhan Y, Hailu D, Alano A. Voorspelers van seksuele-risiko-gedrag en MIV-voorkomende praktyke onder Universiteitsstudente in Ethiopië. Afr J Vigs Res. 2011; 10 (3): 225-234. doi: 10.2989 / 16085906.2011.626290. [Kruisverwysing]
17. Lundberg P, Rukando G, Asheba S, Thorson A, Allebeck P, Ostergren P, Cantor-Grae E. Swak geestesgesondheid en seksuele risiko-gedrag in Uganda. BMC Openbare Gesondheid. 2011; 11: 2-10. doi: 10.1186 / 1471-2458-11-125. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
18. Gebreslassie M, Feleke A, Melese T. Psigoaktiewe stowwe gebruik en geassosieerde faktore onder Axum Universiteit studente, Axum dorp, Noord-Ethiopië. BMC Openbare Gesondheid. 2013; 13: 2-9. doi: 10.1186 / 1471-2458-13-693. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
19. Tilahun MM, Ayele GA. Faktore wat verband hou met alkoholgebruik onder jeugdiges in Gamo Gofa, Suidwes, Ethiopië. Sci J Openbare Gesondheid. 2013; 1 (2): 62-68. doi: 10.11648 / j.sjph.20130102.20. [Kruisverwysing]
20. BahirDar Universiteit terug grond inligting. Beskikbaar by http://www.bdu.edu.et/background Julie 10, 2013
21. Tewabe T, Destaw B, Admassu M, Abera B. Assessering van faktore wat verband hou met vrywillige berading en toetsopname onder studente in die Bahir Dar-universiteit 'n gevallestudie-studie. Ethiop J Health dev. 2012; 26 (1): 17-21.
22. CSA en ORC Macro. Verslag van Ethiopië Demografiese en Gesondheidsopname 2005. Addis Abeba, Ethiopië, en Calverton, Maryland, VSA: Sentrale Statistiese Owerheid en ORC Makro; 2006.
23. Ministerie van Gesondheid . Federale Republiek van Ethiopië: MIV / VIGS Gedragsopname-opname (BSS) 2002. pp. 1-123.
24. Klap GB, Lot L, Huang B, Daniyam CA, Zink TM, Succop PA. Seksuele gedrag van adolessente in Nigerië: Deursnee-opname van hoërskoolstudente. BMJ. 2003; 326: 15. doi: 10.1136 / bmj.326.7379.15. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
25. Sujay R. Premaritale seksuele gedrag onder ongetroude Kollege Studente van Gujarat, Indië. Gesondheids- en Bevolkingsinnovasie Fellowship Programm Working Paper. 2009.
26. Rahamefy O, Rivard M, Ravaoarinoro M. Seksuele gedrag en kondoomgebruik onder Universiteitsstudente in Madagaskar. JSoc aspekte van MIV / VIGS. 2008; 5: 28-34. doi: 10.1080 / 17290376.2008.9724899. [PubMed] [Kruisverwysing]
27. Agardh A, Emmelin M, Muriisa R, Ostergren P. Glob Gesondheidsaksie. 2010. Sosiale kapitaal en seksuele gedrag onder Oegandese universiteitstudente. [PMC gratis artikel] [PubMed]
28. Tilahun T, Ayele G. Faktore geassosieer met ouderdom by eerste seksuele inisiasie onder jeugdiges in Gamo Gofa, Suidwes Ethiopië: 'n dwarssnitstudie. BMC Openbare Gesondheid. 2013; 13: 2-6. doi: 10.1186 / 1471-2458-13-2. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
29. Anteneh ZA. Voorkoms en korrelate van meervoudige seksuele vennootskappe onder private kollege-studente in Bahir Dar-stad, Noordwes-Ethiopië. Sci J Openbare Gesondheid. 2013; 1 (1): 9-17. doi: 10.11648 / j.sjph.20130101.12. [Kruisverwysing]
30. Shiferaw Y, Alemu A, Girma A, Getahun A, Kassa A, Gashaw A, Alemu A, Teklu T, Gelaw B. Assessering van kennis, houding en risiko gedrag teenoor MIV / VIGS en ander seksuele oordraagbare infeksies onder voorbereidende studente van Gondar dorp , Noordwes Ethiopië. BMC Res Notes. 2011; 4: 3-8. doi: 10.1186 / 1756-0500-4-3. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
31. Gelibo T, Belachew T, Tilahun T. Voorspellers van seksuele onthouding onder Wolaita Sodo Universiteit Studente, Suid-Ethiopië. Reprod Health. 2013; 10: 2-6. doi: 10.1186 / 1742-4755-10-18. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
32. Ondrej K, Andrea MG, Pavol J. Psigologiese en gedragsfaktore wat verband hou met seksuele gedrag onder Slowaakse studente. BMC Openbare Gesondheid. 2009; 9: 15. doi: 10.1186 / 1471-2458-9-15. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
33. Siyan Y, Krishna CP, Junko Y. Rol van risiko en beskermende faktore in riskante seksuele gedrag onder hoërskoolstudente in Kambodja. BMC Openbare Gesondheid. 2010; 10: 477. doi: 10.1186 / 1471-2458-10-477. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
34. Setegn TM, Takele AM, Dida NB, Tulu BE. Risiko's vir SIT'e / MIV-infeksie onder Madawalabu-universiteitstudente, Suidoos-Ethiopië: 'n Deursnitstudie. Reprod Health. 2013; 10: 2-7. doi: 10.1186 / 1742-4755-10-2. [Kruisverwysing]
35. Alamirew Z, Awoke W, Fikadie G, Shimekaw B. Prevalensie en korrelate van die uitruil van seks vir geld (geskenk) onder private universiteitstudente in BahirDar, Noordwes-Ethiopië. Clin Medi Res. 2013; 2 (6): 126-134. doi: 10.11648 / j.cmr.20130206.13. [Kruisverwysing]
36. Regasa N, Kedir S. Houdings en praktyke oor MIV-voorkomings onder studente van hoër onderwys instellings in Ethiopië. Die geval van Addis Abeba Universiteit. Edu Res. 2011; 2 (2): 828-840. [PubMed]
37. Amsale C, Yemane B. Peer druk is die hoofbestuurder van riskante seksuele gedrag onder skooladolente in Addis Abeba, Ethiopië. Wêreld J VIGS. 2012; 2: 159-164. doi: 10.4236 / wja.2012.23021. [Kruisverwysing]