Seksueel-eksplisiete Internet Materiaal en Adolessente se Seksuele Onsekerheid: Die Rol van Aanwending-Inhoud Kongruensie (2015)

2015 Sep 15. 

van ooste jm1.

Abstract

Vorige navorsing het voorgestel dat blootstelling van adolessente aan seksueel eksplisiete internetmateriaal (SEIM) seksuele onsekerheid tot gevolg kan hê, omdat die inhoud van SEIM kan bots met wat adolessente oor seks geleer het. Navorsing oor watter tipe adolessent die vatbaarste is vir die verband tussen SEIM-gebruik en seksuele onsekerheid, ontbreek egter. Hierdie studie het dus ondersoek ingestel of die verband tussen SEIM-gebruik en seksuele onsekerheid afhang van verskille tussen geslagte in seksuele geaardhede (dws onpersoonlike seksoriëntasie en hipergender-oriëntasie). Met behulp van data uit 'n verteenwoordigende tweegolfpaneelopname onder 1765 Nederlandse adolessente (13-17 jaar), Ek het gevind dat SEIM gebruik slegs seksuele onsekerheid voorspel onder meisies met 'n lae hypergendered oriëntasie en meisies met 'n relatief hoë onpersoonlike seksoriëntering.

SLEUTELWOORDE: Adolessente; internet; Media-effekte

PMID: 26373650