Sosiale faktore as voorspellers van pornografiese kyk onder skoolgaande volwassenes in Edo State, Nigerië (2019)

Omoponle, Adewuyi Habeeb, en Yusuf Adam Oyetunji. ”

Vol 6 Nee. 1 (2019): Sosiale faktore as voorspellers van pornografiese besigtiging onder skoolgaande in Edo State, Nigerië /

Abstract

Die geloof in die heiligheid en heiligmaking van menslike seksualiteit neem wêreldwyd geleidelik agteruit. Dit word aangehelp deur die verspreiding van pornografiese materiale deur moderne tegnologieë. Daarom het hierdie studie die sosiale faktore ondersoek as voorspellers van pornografiese kyker onder adolessente op skool in Edo State. Hierdie studie het beskrywende ondersoeknavorsingsontwerp aangeneem. Driehonderd deelnemers is gekies uit tien sekondêre skole in Edo-staat met behulp van 'n eenvoudige ewekansige steekproefnemingstegniek. Drie navorsingsvrae is geopper en beantwoord met behulp van Pearson Product Moment Correlation en meervoudige regressie-analise. Drie gestruktureerde vraelyste; Skaal vir internetverslawing (= 0.86), portuurinvloedsskaal (= 0.92) en pornografie-skaal (0.78) is gebruik vir data-insameling. Die bevindings het 'n beduidende positiewe verband tussen internetverslawing geopenbaar; portuurgroepinligting en pornografiese kyk. Die twee veranderlikes was gesamentlik verantwoordelik vir 74.7% -afwyking in die voorspelling van pornografiese besigtiging onder die deelnemers. Die onafhanklike veranderlikes het 'n positiewe bydrae gelewer tot pornografiese kyk in die volgende volgorde: internetverslawing het die grootste bydrae gelewer tot die voorspelling van pornografiese kyker onder adolessente in die skool gevolg deur portuurgroep. Op grond van hierdie bevinding word aanbeveel dat opleiding met positiewe portuurgroep beïnvloed word om pornografiese kyke te beperk. Positiewe gebruik van internet moet aangemoedig word onder adolessente om pornografiese kyke te beperk.

Sleutelwoorde: Portuurgroep, internetverslawing, pornografiese kyk en adolessente op skool.