Gesels oor seksuele misbruik van kinders sou my gehelp het: Jongmense wat seksueel mishandel word, reflekteer op die voorkoming van skadelike seksuele gedrag (2017)

Kindermishandeling Negl. 2017 Aug; 70: 210-221. doi: 10.1016 / j.chiabu.2017.06.017. Epub 2017 Jul 3.

McKibbin G1, Humphreys C2, Hamilton B2.

Abstract

Skadelike seksuele gedrag wat deur kinders en jongmense uitgevoer word, is verantwoordelik vir ongeveer die helfte van alle seksuele misbruik van seksuele misbruik. Die doel van hierdie studie was om die insigte van jongmense wat seksueel beledigend was, te gebruik om die huidige voorkomingsagenda te verbeter. Die studie het semi-gestruktureerde onderhoude met 14-jongmense en ses behandelingsverskaffers gehad. Steekproefneming was doelgerig en die jong mense het voorheen 'n behandelingsprogram vir skadelike seksuele gedrag in Victoria, Australië, voltooi. Die jongmense is genader om as kundiges genader te word, gebaseer op hul vorige ondervinding van die gebruik van skadelike seksuele gedrag. Terselfdertyd is hul vorige misbruik nie gekondoneer of geminimaliseer nie. Konstruktivistiese Gegronde Teorie is gebruik om die kwalitatiewe data te analiseer. Geleenthede vir die voorkoming van skadelike seksuele gedrag was die fokus van die onderhoude met jongmense en werkers. Die navorsing het drie geleenthede vir voorkoming geïdentifiseer, wat betrokke was om namens kinders en jongmense te handel om hul seksualiteitsonderrig te hervorm; hul ervarings van viktimisering reg te stel; en help hul bestuur van pornografie. Hierdie geleenthede kan die ontwerp van inisiatiewe inlig om die voorkomingsagenda te verbeter.

SLEUTELWOORDE:  Seksuele misbruik van kinders; Kinders en jongmense met skadelike seksuele gedrag; Konstruktivistiese gegronde teorie; voorkoming; Problematiese seksuele gedrag; Volksgezondheid model; Seksueel beledigende gedrag

PMID: 28628898

DOI: 10.1016 / j.chiabu.2017.06.017

UITTREKSELS:

4.3. Voorkoming deur die impak van pornografie te ontwrig

Die derde geleentheid vir voorkoming wat deur die onderhoude met die jongmense en werkers geïdentifiseer is om die bestuur van pornografie te help, kan aansienlike voorkomingspotensiaal hê en daar is beduidende gapings op al drie vlakke van die voorkomingsagenda rondom die kwessie.

Daar is sterk bewyse dat proaktiewe betrokkenheid by pornografie geassosieer word met skadelike seksuele gedrag van kinders en jongmense (Crabbe & Corlett, 2010; Flood, 2009; Wright et al., 2016). Dit kan wees dat kinders en jongmense deur pornografie meer inligting oor seks kry as deur seksualiteitsopvoeding wat tuis of op skool aangebied word. Die gebruik van pornografie veroorsaak dan seksuele beledigende gedrag vir sommige.

Die werkers se refleksie ondersteun die insig van sommige jongmense dat pornografie hul seksueel beledigende gedrag veroorsaak. Die refleksie sluit aan by die breër sosiologiese literatuur oor die impak van pornografie op kinders en jongmense (Albury, 2014; Crabbe & Corlett, 2010; Papadopoulos, 2010; Walker, Temple-Smith, Higgs, & Sanci, 2015). Hierdie getuienis dui aan dat die sien van gewelddadige pornografiese materiaal, wat toenemend toeganklik en hoofstroom geword het, vrouehaatlike houdings en patrone van seksuele opwinding genereer wat gerig is op die mishandeling van vroue.

Die voorstel van die werkers dat die negatiewe gevolge van pornografie die hoof gebied kan word deur kinders en jongmense kritiese denkvaardighede oor konsepte van geslag, mag, ouderdom en toestemming te leer, strook ook met die opkomende getuienisbasis oor pornogeletterdheid (Albury, 2014 ; Crabbe & Corlett, 2010). Daar moet egter gekyk word na pornogeletterdheid wat geskik is vir kinders en jongmense met intellektuele gestremdhede, wat veral kwesbaar is vir skadelike seksuele gedrag. Soos geïllustreer in Fig. 2, kan die derde geleentheid tot voorkoming gebruik word om 'n primêre voorkomingstrategie in te lig wat samewerking tussen die regering en die telekommunikasiebedryf insluit, om kinders en jongmense se toegang tot pornografie te beperk.

Dit blyk dat die pornografieprobleem vir kinders en jongmense die grense van individue en gesinne kan oorskry, en dat daar meriete in die regering is om 'n aktiewe rol te speel in die bedryf om die kwaad van pornografie teen kinders en jongmense te verantwoord. Verder kan die derde geleentheid vir voorkoming gebruik word om die bekendstelling van pornografie aan respekvolle verhoudings en seksualiteitsopvoedkunde-kurrikulums in te lig, sowel as om beleid te reageer op kwesbare kinders en jongmense soos dié wat seksueel misbruik of met intieme gewoon het vennoot geweld. Behandelingsreaksies vir skadelike seksuele gedrag moet ook rekening hou met die rol wat pornografie speel in die aanwakkering van die gedrag.