Die Vereniging tussen Blootstelling aan Pornografie en Seksuele Gedrag in Adolessente in Medan, Noord-Sumatera (2018)

Eka Sylviana • Sri Rahayu Sanusi • Tukiman Tukiman

Konferensie papier Mid-Internasionale Konferensie oor Openbare Gesondheid 2018 • April 2018

Abstract

Agtergrond:

Een van die kwessies van die adolessent in gevaar is seksuele gedrag as gevolg van blootstelling aan pornografie. Op grond van die resultate van Seksuele Gedragsopname in 2011, het 39% van die studievakke geslagsgemeenskap gehad toe hulle 15-19 jaar oud was. Die toenemende aantal adolessente wat blootgestel word aan pornografie kan lei tot afwykende gedrag, skade aan breinselle, en verminderde leerkonsentrasie. Hierdie studie het ten doel om die verband tussen blootstelling aan pornografie en seksuele gedrag van hoërskool adolessente te identifiseer.

Vakke en Metode:

Dit was 'n analitiese waarnemingstudie met 'n dwarssnit-ontwerp. Die studie is op Prayatna senior hoërskool, Medan, Noord-Sumatera, uitgevoer. 'N Steekproef van 79-studente is gekies uit die toeganklike bevolking van 440-studente aan die hoërskool onder studie deur stelselmatige ewekansige steekproefneming. Die afhanklike veranderlike was seksuele gedrag in adolessente. Die onafhanklike veranderlike was blootstelling aan pornografie. Die data is deur die vraelys ingevul en deur chi-vierkante toets ontleed.

Results:

Ongeveer die helfte van die monster was manlik (55.7%) met 'n gemiddelde ouderdom van 17 jaar. Die risiko van seksuele gedrag in adolessente het toegeneem met pornografie blootstelling (OR = 1.24; p = 0.016).

Gevolgtrekking:

Die risiko van seksuele gedrag in adolessente neem toe met blootstelling aan pornografie.