Die Vereniging tussen blootstelling aan gewelddadige pornografie en tiener-geweld in Graad 10 Hoërskoolstudente (2019)

Rostad, WL, Gittins-Stone, D., Huntington, C. et al. Arch Sex Behav (2019).

https://doi.org/10.1007/s10508-019-1435-4

Abstract

Blootstelling aan pornografie in die algemeen is gekoppel aan adolessente wat geweld en seksuele aggressie afspeel, maar daar is minder bekend oor blootstelling aan gewelddadige pornografie. Die huidige studie het die assosiasie van blootstelling aan gewelddadige pornografie met verskillende vorme van geweld teen tienerdatings (TDV) ondersoek met behulp van gegewens oor die opname van 'n steekproef van graad 10-hoërskoolleerlinge wat die afgelope jaar in 'n afspraakverhouding was (n = 1694). Geslagsgestratifiseerde logistieke regressiemodelle het kansverhoudings gegenereer vir demografie, substansgebruik, geskiedenis van skorsing / uitsetting, geslagsgelykheid en verdraagsaamheid teen verkragtingsmites om belangrike verband tussen gewelddadige blootstelling aan pornografie en selfgerapporteerde, seksuele en dreigende TDV te identifiseer. oortreding en viktimisering. Gewelddadige blootstelling aan pornografie word geassosieer met alle soorte TDV, hoewel patrone volgens geslag verskil het. Seuns wat aan gewelddadige pornografie blootgestel is, was 2 – 3 keer meer geneig om seksuele TDV-oortreding en viktimisasie en fisieke TDV-viktimisasie aan te meld, terwyl meisies wat blootgestel is aan gewelddadige pornografie meer as 1.5 keer meer gevaarlik was om TDV te bedreig in vergelyking met hul eweknieë wat nie blootgestel is nie. Omvattende voorkomingstrategieë vir TDV kan die moontlike risiko's verbonde aan blootstelling aan gewelddadige pornografie, veral vir seuns, oorweeg en 'n alternatiewe bron van onderrig oor gesonde seksuele gedrag en verhoudings bied.

Sleutelwoorde: geweld teen tieners Pornografie Risikofaktore Geweldvoorkoming