Die assosiasies tussen geslagsrit, seksuele selfkonsep, seksuele oriëntasie en blootstelling aan aanlyn-viktimisasie in Italiaanse adolessente: Ondersoek die bemiddelende rol van verbale en visuele seksuele gedrag

Longobardi C.

Kinders en Jeugdiensoorsig

Deel 102, Julie 2019, Bladsye 18-26

Hooftrekke

• Ons ondersoek seksualiteits dimensies in verband met sexting.
• Sexting word voorspel deur seksdryf, selfkonsep en oriëntasie.
• Sexting bemiddel hul skakel met online viktimisering.
• Visuele sexting hou verband met verskillende vorms van viktimisering.

Abstract

Adolessente se betrokkenheid in aanlyn seksuele gedrag word beïnvloed deur hul ontwikkelingsbehoeftes om hul eie te verken, te definieer en te beweer seksuele identiteit. Onder hierdie gedrag, betrokke raak Sexting Gedragsgedrag het getoon dat dit negatief is gevolge adolessente se welstand omdat dit die risiko van blootstelling aan verskillende vorme van aanlyn-viktimisering verhoog. Op grond van hierdie oorwegings was die onderhawige studie daarop gemik om die verband tussen twee soorte te ondersoek Sexting gedrag, naamlik verbaal en visueel Sextingen drie spesifieke dimensies van adolessente seksualiteit, naamlik hulle waargeneem seks drive, seksueel selfkonsep, en seksueel oriëntasie. Vervolgens het ons die hipotese daardie betrokkenheid by sexting gedrag kan wees a bemiddelaar van die verband tussen seksualiteitsdimensies en blootstelling aan aanlyn ongewenste seksuele versoeke, en cyberbullying viktimisasie. Die monster het bestaan ​​uit 653 hoërskool studente (66.9% vroulike, gemiddelde ouderdom = 16.31, SD = 1.34). Ons het gevind dat beide verbale en visuele geslagte ouer is, sterker is seks ry en seksuele selfkonsep as nie-betrokke adolessente (dit wil sê nie-seksuele, terwyl visuele seksualiste meer geneig is om nie-heteroseksuele aan te meld oriëntasie as verbale seks en nie-seks. Verdere betrokkenheid van seksuele gedrag het die risiko van blootstelling aan beide verhoog cyberbullying viktimisering en ongewenste aanlyn seksuele versoeke. Regressie-analise Visuele Sexting het opgetree as 'n bemiddelaar van die skakels tussen die seksualiteitsdimensies en beide vorme van aanlyn-viktimisering. Hierdie bevindings het praktiese implikasies vir die ontwikkeling van programme gemik op die opvoeding van adolessente en hulle versorgers oor die negatiewe gevolge van die onbeheerde aanlyn deel van visuele geslagte, asook om betrokke adolessente met die vaardighede om hierdie gevolge te hanteer.