Die samevloeiing van pornografie, portuurdruk en tuisomgewing by senior sekondêre skoolstudente Seksuele gedrag, gevolge vir berading (2019)

Vol 5 Geen 2 (2019): KIU Journal of Social Sciences, Vol. 5 Nee. 2, Junie 2019 /

  • Hammed Adeoye Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ijebu-Ode, Nigerië
  • Kamilu Muraina Tai Solarin University of Education, Ijagun, Ijebu-Ode, Nigerië

Abstract

Hierdie studie het ondersoek ingestel na die sameloop van pornografie, groepsdruk en die tuisomgewing op seksuele gedrag van senior adolessente in Ibadan, Nigerië. Die beskrywende navorsingsontwerp van 'n ex-post-facto-tipe is vir die studie aanvaar. Driehonderd (300) deelnemers wat ewekansig uit vyf (5) plaaslike regeringsgebiede in Ibadan gekies is, het aan die studie deelgeneem. Die studie het drie navorsingsvrae bespreek en beantwoord. Tdie resultate het getoon dat senior seksuele adolessente van sekondêre skool aansienlik gekorreleer is met pornografie (r = .756; p <.05); groepsdruk (r = .793; p <.05) en die tuisomgewing (r = .819; p <.05), die onafhanklike veranderlikes as dit saamgetrek word, het 'n beduidende uitwerking op seksuele gedrag (R (aangepas) = ​​.858 en R2 (aangepas) = ​​.735) met 73.5% van onafhanklike veranderlikes wat verantwoordelik is vir seksuele gedrag van adolessente. In terme van die omvang van die bydrae het die huisomgewing die belangrikste bydrae gelewer (Beta = 1.691; t = 15.341; p <0.05) tot die voorspelling van seksuele gedrag van senior sekondêre skool adolessente gevolg deur pornografie (Beta = 1.525; t = 13.649; p <0.05) en groepsdruk (Beta = 1.423; t = 11.007; p <0.05) agtereenvolgens. Hierdie resultaat het baie implikasies vir berading. Dit word dus aanbeveel dat die ouers / voogde opgelei moet word in die noodsaaklikheid om die adolessente te monitor en ook oor hoe om voldoende emosionele sorg te gee. Skoolberaders moet moeite doen om seminare / werkswinkels te organiseer oor die implikasies van hierdie faktore (onder andere pornografie, groepsdruk en die huislike omgewing) op die seksuele gedrag van die adolessente in die samelewing.

sleutelwoorde: Samevloeiing, pornografie, portuurdruk, tuisomgewing, adolessente, seksuele gedrag.