Die impak van kompulsiewe kubereks gedrag op die gesin (2003)

kommentaar:

Journal: Seksuele en Verwantskapsterapie , vol. 18, nr. 3, pp. 329-354, 2003

DOI: 10.1080 / 146819903100153946

Jennifer Schneider

OPSOMMING

By die behandeling van seksuele verslawing en kompulsiwiteit word die familie-eenheid dikwels verwaarloos. Tog het hierdie wanorde 'n groot impak nie net op die geïdentifiseerde pasiënt nie, maar ook op die eggenoot of vennoot (die koaddikter) en op die gesin as 'n geheel. Dit is so waar van die gevolge van dwangende cybersex-aktiwiteite as van ander gedrag.

Hierdie referaat beskryf die resultate van 'n kort opname wat deur 91 vroue en drie mans van 24-57 jaar, wat ernstige nadelige gevolge van hul maat se kubereksbetrokkenheid gehad het, voltooi is. In 60.6% van die gevalle was die seksuele aktiwiteite beperk tot aanlyn seks. Die respondente van die opname het seergemaak, verraad, verwerping, verlating, verwoesting, eensaamheid, skaamte, isolasie, vernedering, jaloesie en woede, asook verlies aan selfbeeld. Om telkens voor gelieg te word, was 'n belangrike oorsaak van nood.

Cybereksverslawing was 'n belangrike bydraende faktor tot skeiding en egskeiding van paartjies in hierdie opname: 22.3% van die respondente is geskei of geskei, en verskeie ander het ernstig oorweeg om te verlaat. Onder 68% van die paartjies het een of albei belangstelling in relasionele seks verloor: 52.1% van verslaafdes het minder belangstelling in seks gehad met hul gade, net soos 34% van vennote.

Vennote het hulself ongunstig met die aanlynvroue (of mans) en foto's vergelyk, en het hopeloos gevoel om met hulle te kan meeding. Vennote het oorweldigend gevoel dat kuber sake so emosioneel pynlik vir hulle was as lewende of aflyn sake.

Nadelige gevolge op die kinders het ingesluit (1) blootstelling aan kuberpornografie en objektivering van vroue, (2) betrokkenheid by ouerlike konflik, (3) gebrek aan aandag as gevolg van die een ouer se betrokkenheid by die rekenaar en die ander ouer se besorgdheid oor die kuberseksverslaafde, (4) verbreking van die huwelik. In reaksie op die kuberseksverslawing van hul huweliksmaats, het vennote 'n reeks vooraf fases deurgemaak: (a) onkunde / ontkenning, (b) skok / ontdekking van kubereks-aktiwiteite en (c) probleemoplossingspogings. Toe hul pogings misluk en hulle besef hoe onbeheerbaar hul lewens geword het, betree hulle die krisisstadium en begin hul eie herstel.


Van - Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing (2012)

  • Die navorsing het 'n aantal indirekte effekte wat pornografie op kinders kan hê, beskryf (Manning, 2006), soos ouers se dwangmatige gebruik van die internet vir seksuele opwinding (Schneider, 2003) en die kwaliteit van gesinsverhoudings (Perrin et al., 2008; Schneider, 2003). Aanlyn seksuele aktiwiteite is byvoorbeeld gekoppel aan ontevredenheid in die huwelik, egskeiding en ander uitdagings en spanning op die gesinsisteem (Reid, Carpenter, Draper, & Manning, 2010; Schneider, 2003).