Die impak van internetpornografie op die huwelik en die gesin: 'n Oorsig van die navorsing (2006)

Seksuele verslawing en kompulsiwiteit: Die tydskrif vir behandeling en voorkoming

Volume 13, Uitgawe 2-3, 2006, bladsye 131-165

DOI: 10.1080 / 10720160600870711

Jill C. Manning

VOL TEKST

Abstract

Hierdie studie het die bevindings van empiriese navorsing ondersoek wat die impak van die verbruik van internetpornografie op 'n huweliks- en gesinsverhouding van die verbruiker ondersoek het.

Die studie noem navorsing wat toon dat die verbruik van internetpornografie die ekonomiese, emosionele en verhoudingstabiliteit van huwelike en gesinne bedreig. Kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing dui daarop dat pornografieverbruik, insluitende cybersex, aansienlik geassosieer word met verminderde seksuele bevrediging en seksuele intimiteit. Mans en vroue beskou aanlyn seksuele aktiwiteit as 'n bedreiging vir 'n huwelik as onbevoegdheid.

Met betrekking tot die indirekte impak op kinders om in 'n huis te woon waar 'n ouer pornografie gebruik, is daar bewyse dat dit die kind se risiko vir blootstelling aan seksueel eksplisiete inhoud en / of gedrag verhoog. Kinders en jeugdiges wat internetpornografie verbruik of ervaar, kan traumatiese, verwringende, beledigende en / of verslawende gevolge hê. Die gebruik van internetpornografie en / of betrokkenheid by geseksualiseerde internetklets kan die sosiale en seksuele ontwikkeling van die jeug benadeel en die waarskynlikheid van sukses in toekomstige intieme verhoudings ondermyn. Prioriteite word vir toekomstige navorsing gelys.

Die bronne van hierdie bevindings het die 2000 Algemene Sosiale Opname ingesluit; opname navorsing deur Bridges, Bergner, en Hesson-McInnis (2003); Schneider (2000); Cooper, Galbreath, en Becker (2004); Stack Wasserman, en Kern (2004); Whitty (2003); Swart, Dillon, en Carnes (2003); Corley en Schneider (2003); Mitchell, Finkelhor en Wolak (2003a); Von Feilitzen en Carlsson (2000); en Patricia M. Greenfield (2004b). 110 verwysings