Die invloed van seksuele geweld op die verhouding tussen internetpornografie-ervaring en selfbeheersing (2020)

Seo, Gang Hun (Dept. of Social Welfare, Chosun College of Science & Technology)

한국 컴퓨터 정보 학회 논문지, vol. 25, no. 3, 한국 컴퓨터 정보 학회, Mrt. 2020, pp. 191–198, doi: 10.9708 / JKSCI.2020.25.03.191.

Tydskrif vir die Koreaanse Vereniging vir Rekenaar- en Inligting (한국 컴퓨터 정보 학회 논문지)

Abstract

In hierdie artikel stel ons voor dat studente vir hoërskoolleerders wat 'n landwye stad bywoon met ervaring in internetpornografie, ons wil uitvind wat die invloed van internetpornografie-ervaring en selfregulering op seksuele misdaadskadelike gedrag is. Vir hierdie studie is 'n internetpaneel-opname uitgevoer met behulp van 'n doelgerigte metode vir betekenisvolle allokasie-inferensie. Gedurende die tydperk is 246 eksemplare van die vraelys vir ongeveer 'n maand van Mei tot Junie 2018 versprei en 210 dele is ontleed, behalwe vir 36 dele met geen ervaring van pornografiese materiaal nie, en verdere analise is uitgevoer op 85 respondente met ervaring in skadelike gedrag van seksuele geweld. Hiervoor het analise-instrumente die SPS WIN 20.0-programweergawe gebruik. Die navorsingsresultate is soos volg. Eerstens kon ons vind dat internetpornografie 'n negatiewe uitwerking op tieners het. Dit toon die waarskynlikheid dat seksuele geweld tot gedrag sal ontwikkel, aangesien mense pornografiese materiaal kan ervaar ongeag hul wil as gevolg van die hoë internettoegang. Tweedens word bevind dat die selfregulering van gedrag van seksuele geweld geen direkte impak het nie. Dit is nie net die wil van die adolessent om dit te doen nie, maar dit word beïnvloed deur die eksterne omgewing. Derdens het selfregulering sy rol as modulator bewys om negatiewe persepsies oor internetpornografie te versag. Op grond hiervan is die voorstel vir die beperking van huidige pryse bespreek.