Die lewe ervaring van die adolessente seks oortreder: 'n fenomenologiese gevallestudie (2016)

J Child Sex Abus. 2016 Jan 30: 1-17.

Gerhard-Burnham B1, Underwood LA2, Speck K3, Williams C2, Merino C2, Krump Y4.

Abstract

Behandeling vir adolessente met seksueel wanadaptiewe gedrag is 'n voortdurende intervensie wat verander en ontwikkel namate 'n groter begrip van hierdie populasie adolessente verkry word. Die meeste behandelingsprogramme vir adolessente seksueel wanadaptiewe gedrag bevat programmeringskomponente wat kognitiewe vervormings / denkfoute insluit. Onderhoude met 'n konseptuele karteringoefening is gevoer met vier adolessente wat beoordeel is vir 'n veilige sorgprogram vir seksuele gedrag. Al vier seuns het 'n onderhoud en 'n konseptuele kaart van hul ervarings as 'n adolessent met seksuele wanadaptiewe gedrag voltooi. Alle onderhoude is opgeneem. Ontleding van die onderhoude en konseptuele weergawes het vyf temas gelewer in die ervaring van die seuns, asook 'n oorweging van die rol wat vroeë trauma kan hê in die daarstelling van kognitiewe verwringingsontwikkeling.

Omgewende en familiale faktore dra ook 'n belangrike rol in die handhawing van kognitiewe vervorming. Hoof temas sluit in: verlies van verantwoordelike vader of vaderfiguur, onvermoë om emosie te reguleer, gebrek aan persoonlike en ouerlike grense en vroeë blootstelling aan pornografie.

Die bydraende invloed van verantwoordelike manlike vaderfigure kan 'n groter rol speel in die lewens van jong mans as wat oorspronklik gedink is. Hoe die adolessent sy omgewing waarneembaar beskou - in wese wat hy homself vertel en homself aanhou om sy wêreld te verstaan ​​- is boustene in die ontwikkeling en voortsetting van denkfoute / kognitiewe vervormings wat gebruik word om seksuele oortredings te pleeg en te regverdig.

SLEUTELWOORDE:

Adolessente seksoortreders; kognitiewe vervormings; pa figuur; ouerskap; trauma