Die Voorkoms en Geassosieerde Faktore van Ekstra / Voor-Huwelike Seksuele Gedrag Onder Universiteitsstudente in Kerman, Iran (2019)

Zahedi, Razieh, Naser Nasiri, Masoud Zeinali, Alireza Noroozi, Ahmad Hajebi, Ali-Akbar Haghdoost, Nasim Pourdamghan, Ali Sharifi, Mohammad Reza Baneshi en Hamid Sharifi.

Internasionale Tydskrif vir Hoë Risiko Gedrag en Verslawing

Abstract

Agtergrond: Ekstra / voorhuwelikse seksuele gedrag (EPSB) word as 'n belangrike probleem beskou, veral onder die jong geslag.

doelwitte: Hierdie studie is uitgevoer om die voorkoms en bepalers van EPSB onder studente in Kerman, Iran, te skat.

Metodes te gebruik: Hierdie dwarssnitstudie is onder 2157-studente in 2016 uitgevoer. Hierdie studie het verskillende data-insamelingsmetodes soos direkte en netwerkskaal-up (NSU) gebruik. 'N Self-bestuurde vraelys is deur die deelnemers voltooi vir direkte data-opname. Toe is NSU-data deur die onderhoud deur 'n opgeleide geslagsinterviewsessie deur die onderhoud ingesamel.

Results: Altesaam 1035 manlike en 695 vroulike studente (n = 1730) is bestudeer met die gemiddelde ouderdom van 20.5 jaar (reeks 18 - 29). In die direkte metode het 14.9% van die studente seks gehad met nie-studentvennote (SNSP) (3.4% vroue en 22.6% mans). Die ooreenstemmende persentasies in die NSU-metode was 2.5% en 7.9%. Vergelykende resultate van direkte groepmetodes van twee groepe is vasgestel dat mans se SNSP (22.6%,) verlede jaar meer voorgekom het, maar by vroue was seks met studentepartner (SSP) (4.7%) verlede jaar meer algemeen. Vergelykings het getoon dat 41.7% van die studente volgens die direkte metode pornografie gekyk het (16.6% vroue en 58.8% mans). Daar was 'n beduidende verband tussen kyk na pornografie en geslag (OF manlik tot vroulik = 7.2), sowel as tussen SSP en SNSP sonder enige betaling ten opsigte van die geslag (OF manlik tot vroulik = 5.3 en 7.7).

Gevolgtrekkings: Ons bevindinge het getoon dat ekstra / voor-huweliks seksuele verhoudings relatief algemeen onder universiteitstudente, veral mans, is. Ons het laer persentasies in die indirekte NSU-metode gevind, hoofsaaklik as gevolg van die aard van sulke gedrag wat onsigbaar in die samelewing het en ons kon nie raming vir sigbaarheid verskaf nie.

sleutelwoorde: Voorkoms; Seksuele Gedrag; Universiteitstudente; Netwerk Skaal Op