Die verhouding tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en tiener voorgeboortelike swangerskap (2017)

Bron: Pertanika Tydskrif vir Sosiale Wetenskappe en Geesteswetenskappe. Sep 2017, Vol. 25-uitgawe 3, p1059-1071. 13p.

Outeur (s): Siti-Haidah, MI; Susan, MKT; Bujang, MA; Voon, YL; Chan, LF; Abdul-Wahab, N .; Kalil, EZ; Mohd-Ishak, N .; Kamal, NN

Opsomming:

Swangerskap voor huwelike onder tieners hou 'n ernstige en wydverspreide gesondheids- en sosiale probleem in, veral onder die ouderdomme tussen 10 en 19 jaar. Hierdie studie is daarop gemik om vas te stel in hoeverre hierdie buite-egtelike bevalling deur 'n tiener geassosieer word met blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal of pornografie. Daar word vermoed dat gereelde blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal of pornografie 'n verband kan hê met 'n toename in tienerswangerskap. Dit is 'n ondersoek na gevallestudie waar swanger tieners tussen 12 en 19 jaar voor huwelik (soos die gevalle) uit regeringsskuilings in Maleisië gekies is, en nie-swanger tieners is ewekansig uit verskeie sekondêre skole in Kuala Lumpur (as die kontrole gekies). ). Altesaam 114 swanger tieners voor die huwelik en 101 nie-swanger tieners het aan hierdie studie deelgeneem. Deelnemers van albei groepe het 'n vraelys voltooi oor hul frekwensie van blootstelling aan pornografie. Swanger tieners voor huwelik was byna tien keer meer geneig om gereeld blootgestel te wees aan pornografie in vergelyking met nie-swanger tieners (OF = 9.9 [Cl 4.3 - 22.5]). Daar is dus getoon dat gereelde blootstelling aan pornografie 'n beduidende verband het met tienerswangerskap voor die huwelik.