Die verhouding tussen gereelde pornografieverbruik, gedrag en seksuele bekommernis onder manlike adolessente in Swede (2017)

sexual.reproductive.healthcare.PNG

Interessante bevindings uit die volle studie:

Pornogebruik by mans van 18 jaar oud was byna universeel, en die studie het gebruikers in 3 groepe verdeel - gereeld (daagliks), gemiddeld (weekliks of meer) en ongereeld:

Byna al die respondente (98%) het pornografie gekyk, alhoewel dit anders is. Daar is gevind dat elf persent gereelde gebruikers, 69 persentasie gemiddelde gebruikers en 20 persent seldsame gebruikers is.

Die gereelde porno-gebruikers verkies harde kern porn. Dit dui op die toename van porno gebruik?

Onder algemene gebruikers was die mees algemene soort pornografie wat gebruik word om harde kernpornografie (71%) te gebruik, gevolg deur lesbiese pornografie (64%), terwyl sagtekernpornografie die mees geselekteerde genre vir gemiddelde (73%) en seldsame gebruikers (36% ). Daar was ook 'n verskil tussen die groepe in die verhouding wat harde kernpornografie (71%, 48%, 10%) en gewelddadige pornografie gekyk het (14%, 9%, 0%).

Gereelde porno-gebruikers was meer geneig om betrokke te raak by 'n wyer verskeidenheid seksuele dade:

Gereelde gebruikers was meer geneig om deel te neem aan 'n wyer verskeidenheid seksuele aktiwiteite, soos om mondelinge seks (76%, 61%, 49%) te gee en mondelinge seks te ontvang (76%, 66%, 53%).

50% van gereelde gebruikers het in anale seks betrokke geraak, terwyl slegs 10% ongereeld was, wat ooreenstem met die bevinding dat gereelde gebruikers graag wou kopieer wat hulle gesien het in porno:

Tabel 4 toon dat daar ook 'n beduidende verskil was of 'n deelnemer aan anale seks deelgeneem het of nie (29%, 20%, 10%) of nie. Gereelde gebruikers het ook meer geneig om seksuele dade in pornografiese films te probeer probeer (50%, 39%, 17%).

Samevattend word gereeld pornografie gebruik om seksualiteit te vorm:

Ons bevindings toon dat gereelde gebruikers meer dikwels gedrag wat verband hou met seksuele risiko's insluit, insluitend vroeëre ouderdom by seksuele debuut, anale seks, en dade wat in pornografie gesien is. Seksuele debuut is belangrik omdat dit die duur van blootstelling aan SOIe beïnvloed, en bewyse dui daarop dat individue wat seks op jonger ouderdomme het, meer riskante gedrag oor die leeftyd kan hê. Alhoewel anale seks nie noodwendig 'n riskante gedrag is nie, indien voldoende beskerming aangewend word, is die hoër voorkoms van anale seks wat gevind word onder gereelde gebruikers van pornografie, van belang as dit die voorkoms van onbeskermde seks wat in pornografie aangebied word, oorweeg. Op grond van die 3AM, as gereelde gebruikers meer geneig is om seksuele dade wat in pornografie gesien word, te toets, is dit nie vergesog om te aanvaar dat die riskante wyse waarop hulle die dade verrig het nie, ook geïnternaliseer en aangewend kan word (aansoek) lewens scenario's.

Die resultate dui op sommige porno gebruikers wat hul seksuele templates beheer en 'n pornverslawing ontwikkel:

Ons het ook bevind dat gereelde gebruikers meer geneig was om hulself meer belangstelling in seks en pornografie te hê, in vergelyking met hul eweknieë, om fantasieë te vind wat in pornografie verskeie kere per week gesien word, omtrent byna seks oor seks dink en pornografie meer as hulle te sien wou. Hierdie resultate bied dwingende insigte oor seksuele bekommernis en kompulsiewe pornografieverbruik. Die feit dat gereelde gebruikers gemiddeld meer belangstel in seks en pornografie in vergelyking met eweknieë, beteken nie op sigself 'n probleem nie. Maar In plaas van die 44 persentasie van gereelde gebruikers wat fantasieë het oor seksuele aktiwiteite wat verskeie kere per week in pornografie gesien word, en die 53 persentasie wat omtrent byna oor seks dink, bied hierdie bevindings saam sterker bewyse vir seksuele bekommernis. Dit is moeilik om die oorsaak van oorsaaklikheid te bepaal: is mense wat pornografie gebruik omdat hulle meer belangstel in die eerste plek, of is dit omdat hulle kyk na pornografie dat hulle uiteindelik meer oor seks dink? Peter en Valkenburg se bevindings dui daarop dat daar 'n sikliese verhouding kan wees: hierdie individue is meer geïnteresseerd in seks in die eerste plek, maar pornografie veroorsaak 'n nog groter, potensieel problematiese kognitiewe betrokkenheid by seks.

Die skrywers suggereer dat gereelde porno gebruik lei tot 'n voorkeur vir harde kern of gewelddadige pornografie;

Dit is ook opmerklik dat 'n statisties beduidende verhouding gevind is tussen 'n paar keer per week fantasie oor pornografie en harde kernpornografie. Aangesien verbale en fisiese seksuele aggressie so algemeen in pornografie is, kan die meeste adolessente harde kernpornografie waarskynlik as gewelddadige pornografie beskou word. As dit die geval is, en in die lig van die voorgestelde sikliese aard van seksuele bekommernis in Peter en Valkenburg, Dit kan wees eerder as om individue van hul fantasieë en neigings van seksuele aggressie te versorg, terwyl harde kernpornografie hulle verhoed, en sodoende die waarskynlikheid van gemanifesteerde seksuele aggressie verhoog.

Die skrywers sê dat hul bevindinge ooreenstem met die verslawing model:

Wat betref verpligte pornografie verbruik, is dit opvallend dat een derde van gereelde gebruikers erken dat hulle meer pornografie sien as wat hulle wil. Soos hierbo genoem, beskou 'n groeiende liggaam van empiriese navorsing dat pornografie potensieel verslawend is. Aangesien adolessente se brein nog in hul ontwikkelingsfase is, kan jongmense veral kwesbaar wees vir problematiese pornografiegebruik. "In teenstelling met volwassenes word geglo dat adolessente nie voldoende volwassenheid en integriteit in frontale kortikale benodig nie, wat nodig is om kognitiewe beheer uit te oefen wat nodig is om seksuele drange, gedagtes en gedrag wat deur pornografiese inhoud ontlok word, te onderdruk." Dit, gekombineer met die idee dat adolessente beelde verouder en verwerk beter as geskrewe of gesproke woorde, beteken dat die ontwikkeling van relevante, effektiewe seksuele onderwys steeds belangriker word om die boodskappe in die pornografie-skrif te verswak.

Uitslae dui daarop dat gereelde gebruikers van pornografie seksuele debuut op jonger ouderdomme het, betrokke raak by 'n wyer verskeidenheid seksuele ontmoetings en meer geneig is om te sukkel met seksuele bekommernis en problematiese pornografiegebruik. Hierdie studie dra by tot 'n groeiende navorsingsorgaan wat bewys lewer dat pornografie negatiewe gevolge vir adolessente kan hê.


Donevan, M., & Mattebo, M. (2017).

Seksuele en reproduktiewe gesondheidsorg.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2017.03.002

Hooftrekke

Die insameling van data is voltooi onder 18-jarige, derdejaar hoërskoolleerlinge in 'n medium en groot grootte Sweedse stad in 2013. Die totale bevolking van derdejaarstudente in beide dorpe was 946 studente (510 meisies en 436 seuns).

  • Gereelde gebruikers het in 'n hoer mate harde kernpornografie en gewelddadige pornografie gekyk.
  • Gereelde gebruikers was meer geneig om betrokke te raak in 'n wyer verskeidenheid seksuele aktiwiteite.
  • Gereelde gebruikers het gef fantasieer om seksuele aktiwiteite te probeer sien in harde kernpornografie.
  • Gereelde gebruikers het tekens van seksuele bekommernis en problematiese pornografie gebruik.

Pornografieverbruik

Byna al die respondente (98%, n = 361) het pornografie gekyk, alhoewel dit anders is. Elf persent is gereeld gebruikers (n = 42), 69 persentasie gemiddelde gebruikers (n = 256) en 20 persent seldsame gebruikers (n = 72). Toe hulle na pornografie gekyk het, het die meerderheid die inisiatief geneem om dit te kyk (89%, n = 332) en het dit alleen gekyk (90%, n = 336). Onder algemene gebruikers was die mees algemene soort pornografie wat gebruik word om harde kernpornografie (71%, n = 30) gevolg deur lesbiese pornografie (64%, n = 27), terwyl sagte kernpornografie die mees geselekteerde genre vir gemiddelde was (73 %, n = 186) en seldsame gebruikers (36%, n = 26). Daar was ook 'n verskil tussen die groepe in die verhouding wat harde kernpornografie gekyk het (71%, n = 30; 48%, n = 122; 10%, n = 7; p <0.001) en gewelddadige pornografie (14%, n = 6; 9%, n = 26; 0%, n = 0; p = 0.011)

Seksuele gedrag

Die seksuele gedrag wat deur die respondente gerapporteer word, word in Tabel 3 getoon. Gereelde gebruikers was meer geneig om deel te hê aan 'n wyer verskeidenheid seksuele aktiwiteite, soos om mondelinge seks te gee (76%, n = 31; 61%, n = 156; 49%, n = 34; p = 0.017) en die ontvang van orale seks (76%, n = 32; 66%, n = 165; 53%, n = 37; p = 0.032). Tabel 4 toon dat daar ook 'n beduidende verskil was of 'n deelnemer aan anale seks deelgeneem het of nie (29%, n = 12; 20%; n = 50; 10%; n = 7; p = 0.039). Gereelde gebruikers was ook meer geneig om seksuele dade in pornografiese films te probeer probeer het (50%, n = 20; 39%, n = 100; 17%, n = 17; p <0.001). Hierdie handelinge sluit in: orale seks (33%, n = 14; 21%, n = 53; 3%, n = 2; p <0.001), vaginale omgang (45%, n = 19; 30%, n = 77; 8%, n = 6; p <0.001), en anale seks (17%, n = 7; 10%, n = 26; 0%, n = 0; p = 0.005). Resultate vir seksuele debuut word in Tabel 4 aangebied. Gemiddelde ouderdom van eerste mondelinge seks ontvang (F(2, 228) = 3.99), p = 0.020) en gemiddelde ouderdom by eerste vaginale seks (F(2, 250) = 7.59, p = 0.001) verskil aansienlik tussen gereelde, gemiddelde en ongereelde gebruikers. Na-hoc vergelykings met behulp van die Tukey HSD toets dui aan dat die gemiddelde ouderdom van eerste mondelinge seks ontvang (M = -0.38, SD = 0.31) en die gemiddelde ouderdom by eerste vaginale omgang (M = -0.36, SD = 0.29) vir gereelde gebruikers was aansienlik van die gemiddelde gebruikers, maar nie van seldsame gebruikers nie.

Aanwysers van seksuele bekommernis en kompulsiwiteit

Verskeie antwoorde kan geassosieer word met seksuele bekommernis en kompulsiewe pornografieverbruik. Met verwysing na Tabel 5, het gereelde gebruikers hulself meer geïnteresseerd in beide geslagte (19%, n = 8; 8%, n = 17; 1%, n = 1; p = 0.002) en pornografie (19%, n = 8; 4%, n = 10; 0%, n = 0; p <0.001) in vergelyking met eweknieë. Gereelde gebruikers het byna heeltyd meer aan seks gedink (53%, n = 21; 50%, n = 123; 25%, n = 18; p = 0.001), en baie meer geneig om fantasieë te hê oor seksuele aktiwiteite wat verskeie kere per week in pornografie gesien word (44%, n = 18; 9%; n = 23; 6%; n = 3; p <0.001). 'N Hoër deel van die gereelde gebruikers wat harde pornografie gekyk het, het meer verbruik as wat hulle wou hê, vergelyk met hulle (Tabel 6). Slegs een respondent van almal (n = 1, gemiddelde gebruiker) het ondervind dat hy gewelddadige pornografie gekyk het en gesê het dat hy meer verbruik het as wat hy wou hê. Dit was ewe ongewoon onder gereelde en gemiddelde gebruikers dat hulle die hele tyd ondervind het om gewelddadige pornografie te kyk en na te dink oor seks (60%, n = 3; 42%, n = 10; p = 0.520). 'N Hoër persentasie gereelde gebruikers het egter gesê dat hulle gewelddadige pornografie gekyk het en fantasieë oor seksuele aktiwiteite wat in pornografie gesien is, verskeie kere per week genoem het (n = 3, 50%; 25%, n = 6, p = 0.012). Geen ongereelde gebruikers se ervaring van gewelddadige pornografie nie.

BESPREKING

Ons bevindings toon dat gereelde gebruikers meer dikwels gedrag wat verband hou met seksuele risiko's insluit, insluitend vroeëre ouderdom by seksuele debuut, anale seks, en dade wat in pornografie gesien is. Seksuele debuut is "belangrik omdat dit die duur van blootstelling aan SOIe affekteer", 9 (p1207) en bewyse dui daarop dat individue wat seks op jonger ouderdomme het, risiko's kan hê oor 'n leeftyd. 9 Alhoewel anale seks nie noodwendig 'n riskante gedrag is as Toereikende beskerming word aangewend. Die hoër voorkoms van anale seks wat gevind word onder gereelde gebruikers van pornografie, het betrekking op die oorweging van die voorkoms van onbeskermde seks wat in pornografie aangebied word. Gebaseer op die 3AM, as gereelde gebruikers meer geneig is om seksuele dade wat in pornografie gesien word, te toets, is dit nie vergesog om te aanvaar dat die riskante wyse waarop hulle die dade gesien het nie, ook geïnternaliseer en aangewend kan word ( toepassing) in werklike scenario's.

Ons het ook bevind dat gereelde gebruikers meer geneig was om hulself meer belangstelling in seks en pornografie te hê, in vergelyking met hul eweknieë, om fantasieë te vind wat in pornografie verskeie kere per week gesien word, omtrent byna seks oor seks dink en pornografie meer as hulle te sien wou. Hierdie resultate bied dwingende insigte oor seksuele bekommernis en kompulsiewe pornografieverbruik. Die feit dat gereelde gebruikers gemiddeld meer belangstel in seks en pornografie in vergelyking met eweknieë, beteken nie op sigself 'n probleem nie. Maar in plaas van die 44 persentasie van gereelde gebruikers wat fantasieë het oor seksuele aktiwiteite wat verskeie kere per week in pornografie gesien word, en die 53 persentasie wat omtrent byna aan seks dink, bied hierdie bevindinge saam sterker bewyse vir seksuele bekommernis.. Dit is moeilik om die oorsaak van oorsaaklikheid te bepaal: is mense wat pornografie gebruik omdat hulle meer belangstel in die eerste plek, of is dit omdat hulle kyk na pornografie dat hulle uiteindelik meer oor seks dink? Peter en Valkenburg se 15 bevindinge dui daarop dat daar 'n sikliese verhouding kan wees: hierdie individue stel meer belang in seks in die eerste plek, maar pornografie lei tot 'n selfs groter, moontlik problematiese kognitiewe betrokkenheid by seks.

Dit is ook opmerklik dat 'n statisties beduidende verhouding gevind is tussen 'n paar keer per week fantasie oor pornografie en harde kernpornografie. Aangesien verbale en fisiese seksuele aggressie so algemeen in pornografie is, kan die meeste adolessente harde kernpornografie waarskynlik as gewelddadige pornografie beskou word.24 As dit die geval is, en in die lig van die voorgestelde sikliese aard van seksuele bekommernis in Peter en Valkenburg, kan 15 dit eerder wees as om individue van hul fantasieë en neigings van seksuele aggressie te versorg, terwyl harde kernpornografie hulle daartoe dwing verhoog die waarskynlikheid van gemanifesteerde seksuele aggressie.

Wat betref verpligte pornografie verbruik, is dit opvallend dat een derde van gereelde gebruikers erken dat hulle meer pornografie sien as wat hulle wil. Soos hierbo genoem, beskou 'n groeiende liggaam van empiriese navorsing dat pornografie potensieel verslawend is. Aangesien adolessente se brein nog in hul ontwikkelingsfase is, kan jongmense veral kwesbaar wees vir problematiese pornografiegebruik. "In teenstelling met volwassenes word geglo dat adolessente nie voldoende volwassenheid en integriteit in voorste kortikale het nie, wat nodig is om kognitiewe beheer uit te oefen wat nodig is om seksuele drange, gedagtes en gedrag wat deur pornografiese inhoud ontlok word, te onderdruk." 2 (p114) Dit, gekombineer met die idee dat adolessente proses en beelde behou veel beter as geskrewe of gesproke woorde, 2 beteken dat die ontwikkeling van relevante, effektiewe seksuele opvoeding steeds belangriker word om die boodskappe in die pornografie-skrif te verswak.

Die klaskamers is lukraak gekies, sodat die uitslae verteenwoordigend van die twee dorpe moet wees. Resultate is egter nie noodwendig verteenwoordigend van Swede in die algemeen of vir ander 12 lande nie. Toekomstige navorsing kan gedoen word in gebiede met verskillende demografiee. Die dwarsdeursnee van die data plaas 'n beperking op die moontlike gevolgtrekkings uit hierdie studie, aangesien dit voorkom dat oorsaaklike interpretasies gemaak word. Dit is byvoorbeeld onduidelik of die gebruik van pornografie 'n vroeëre seksuele debuut tot gevolg het, of dat vroeëre seksuele debuut geassosieer word met ander verwarrende veranderlikes wat verband hou met sosiale en gedragsfaktore. Die literatuur sal baat vind by kwasie-eksperimentele ontwerpe wat hierdie verwarrende veranderlikes hanteer. Verder sal hierdie studie baat vind by lengtemaatreëls, aangesien dit 'n ondersoek moontlik sal maak oor hoe pornografieverbruik individue oor tyd beïnvloed. Die sterkte van hierdie studie berus nog steeds in die samelewing daarvan met teorie en ondersteuning van soortgelyke studies met behulp van alternatiewe metodologieë.

'N Verdere beperking in die huidige studie was dat pornografie nie duidelik gedefinieer is nie. Met ander woorde, die deelnemers kan pornografie definieer as blote beelde van vroue / mans of as beelde wat individue besig hou met seksuele aktiwiteite. Gevolglik kan sekere kategorieë deelnemers meer geneig wees om een ​​definisie oor die ander te omhels. Om die deelnemers te vra om te bepaal in watter mate verskillende genres van pornografie verbruik is, het die deelnemers die geleentheid gegee om na te dink oor die algemeenste tipes pornografie.

Ten spyte van pornografie wat vir baie jongmense as 'n eerste seks opvoeder optree, is daar 'n algemene gebrek aan kritiese besprekings oor pornografie, deels weens onophoudelike navorsing oor die uitwerking van pornografie. Navorsing onder adolessente lyk egter aansienlik minder dubbelsinnig as navorsing oor volwassenes, met hierdie studie onder 'n oorvloed ander wat aandui dat gereelde pornografieverbruik geassosieer word met negatiewe uitkomste. Wat die voorkoming en vordering betref, is die 3AM die belangrikheid van voorafgaande skrifte: die meer onverenigbare 'n verbruiker se bestaande skrifte is vir die pornografie-script, hoe minder die pornografie-skrif sal hulle toekomstige skrif dikteer wanneer hulle blootgestel word. 28 Gevolglik is sterk seksuele opvoeding op relevante ouderdomme van kardinale belang, aangevul met pogings om kinders se toegang tot pornografie te verminder. Die model bepaal verder 'gehoorkritisiteit' as 'n belangrike moderator vir die pornografie. 28 In hierdie sin sal opvoedkundige strategieë soos mediageletterdheid help om jongmense toe te rus met die kritiese denkvaardighede wat nodig is om die kwaad van pornografie te verminder. Ten slotte, aangesien die uitslae van die huidige studie in ooreenstemming is met die argument dat pornografie verslawende eienskappe het, moet toepaslike ondersteuning aan jongmense wat sukkel met die probleem van pornografiese verbruik, meer geredelik beskikbaar wees.

Uitslae dui daarop dat gereelde gebruikers van pornografie seksuele debuut op jonger ouderdomme het, betrokke raak by 'n wyer verskeidenheid seksuele ontmoetings en meer geneig is om te sukkel met seksuele bekommernis en problematiese pornografiegebruik. Hierdie studie dra by tot 'n groeiende navorsingsorgaan wat bewys lewer dat pornografie negatiewe gevolge vir adolessente kan hê.