Die rol van probleme in emosieregulering en gedagtebeheerstrategieë op die gebruik van pornografie (2017)

Praktyk in Kliniese Sielkunde 6, no. 1 (2017): 0-0.

Mehdi Darvish Molla * 1, Mahmoud Shirazi 2, Zahra Nikmanesh 2

1-MA Departement Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde en Sielkunde, Universiteit van Sistan en Baluchestan, Zahedan, Iran
2-Medeprofessor Departement Sielkunde, Fakulteit Opvoedkunde en Sielkunde, Universiteit van Sistan en Baluchestan, Zahedan, Iran

Opsomming:  

Doelwit: As gevolg van die maklike toegang van adolessente en jeugdiges tot pornografie, het navorsing oor die gebruik van pornografie in die afgelope jare gegroei. Die huidige studie het betrekking op die ondersoek van die rol van probleme in emosie regulering en gedagte beheer strategieë oor pornografie gebruik.

Metodes: Die studiepopulasie het alle studente van Sistan en Baluchestan in Suidoos-Iran ingesluit. 'N Totaal van 395-studente (193-mans en 202-vroue) met die gemiddelde ouderdom van 22.35-jare is gekies deur die multi-stadium groeperingsmonsternemingsmetode. Deelnemers het gestandaardiseerde maatreëls van die frekwensie van pornografie gebruik, probleme in emosie regulering, en gedagte beheer strategieë. Data is geanaliseer met SPSS sagteware met behulp van die Pearson korrelasie koëffisiënt en stapsgewyse veelvoudige regressie.

Resultate: Die behaalde resultate het getoon dat 74% van mans en 35% van vroulike persone die afgelope 12 maande pornografie gebruik het. Resultate het ook aan die lig gebring dat die gebruik van pornografie gekorreleer is met probleme met die regulering van emosies en strategieë vir denkbeheersing. Verskeie regressies het aan die lig gebring dat probleme by emosieregulering by mans (β = 0.27; P <0.001) die gebruik van pornografie positief kan voorspel en afleiding (β = -0.28; P <0.001) die gebruik van pornografie negatief kan voorspel. Daarbenewens het die resultate getoon dat probleme by emosies by vroue (β = 0.30; P <0.001) die gebruik van pornografie positief kan voorspel en sosiale beheer (β = -0.18; P <0.001) die gebruik van pornografie negatief kan voorspel.

Gevolgtrekking: Hierdie bevindings het aangedui dat probleme in emosieregulering en gedagtegangstrategieë (afleiding en maatskaplike beheerstrategieë) die frekwensie van pornografiese gebruik suksesvol kan aanspreek.

sleutelwoorde: Emosie regulasie, Gedagte beheer, Pornografie