Die gebruik van seksuele internetmedia en seksuele gedrag onder seksueel ervare adolessente in Maleisië: Seksuele Voorneme as Middelaar (2018)

Bron: Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 2018, Vol. 26 Uitgawe 4, p2571-2582. 12p.

Skrywer (s): Soon Aun Tan; Yaacob, Siti Nor; Jo-Pei Tan

Abstract

Hierdie studie ondersoek die verhoudings tussen die gebruik van seksueel eksplisiete materiaal, seksuele bedoeling en seksuele gedrag in 'n steekproef van 189 seksueel ervare adolessente (16-17 jaar) in Maleisië. Verder ondersoek hierdie studie die bemiddelende rol van seksuele voorneme op die verband tussen die gebruik van Sexual Explicit Internet Media (SEIM) en seksuele gedrag. 'N Vraelys wat self toegedien word en fokus op die gebruik van die SEIM-skaal, die skaal van Jeugse voorkoïtale en seksuele voornemens, en die assessering van seksuele gedrag, het die gebruik van SEIM, seksuele bedoeling en seksuele gedrag van die adolessente gemeet. Die resultate toon dat die gebruik van SEIM positief korreleer met seksuele bedoeling en seksuele gedrag van adolessente. Toenemende betrokkenheid by seksueel-verwante gedrag toon 'n toename in seksuele bedoelings. Bevindinge dui ook aan dat hoër blootstelling aan SEIM seksuele intensie bevorder, wat weer die betrokkenheid by seksueel-verwante gedrag verhoog. In die poging om seksuele opwekking onder adolessente te beheer, moet voorkomende en intervensieprogramme wat seksualiteit hanteer, die rol van internetmedia en die ontwikkeling van gesonde kognitiewe prosesse oorweeg.