Tydsverskillende Risikofaktore en Seksuele Aggressievervolging Onder Manlike Kollege Studente (2015)

J Adolesc Gesondheid. 2015 Desember;57(6):637-42. doi: 10.1016/j.jadohealth.2015.08.015.

Thompson MP1, Kingree JB2, Zinzow H3, Swartout K4.

Abstract

DOEL:

Voorkoming van seksuele aggressie (SA) kan ingelig word deur te bepaal of tydvariërende risikofaktore mans onderskei wat verskillende seksuele aggressie risiko's volg.

METODES:

Data is van 'n longitudinale studie met 795-kollege-mans wat aan die einde van elk van hul 4-jare se kollege in 2008-2011 ondervra is. Herhaalde maatreëls algemene lineêre modelle getoets indien veranderinge in risikofaktore ooreenstem met seksuele aggressie trajekmaatskap.

RESULTATE:

Veranderinge in die risikofaktore het met SA-trajekte ooreenstem. Mans wat na die kollege gekom het met 'n geskiedenis van SA, maar het hul vermoedelikheid tydens die kollege afgeneem, het gelyktydige afname in seksuele kompulsiwiteit, impulsiwiteit, vyandige houdings teenoor vroue, verkragtingsondersteunende oortuigings, persepsies van eweknie-goedkeuring van gedwonge seks en persepsies van portuurdruk gehad om seks met baie verskillende vroue, en kleiner toenames in pornografie gebruik oor hul kollegejare. Omgekeerd het mans wat die vlakke van SA mettertyd toegeneem het, groter toenames in risikofaktore getoon in vergelyking met ander trajekgroepe.

GEVOLGTREKKINGS:

Die kans dat mans wat betrokke is by seksuele aggressie, ooreenstem met veranderinge in belangrike risikofaktore. Risikofaktore was nie staties nie en intervensies wat ontwerp is om hulle te verander, kan lei tot veranderinge in seksuele aggressie risiko.

SLEUTELWOORDE:

Kollege studente; epidemiologie; Longitudinale ontwerp; Seksuele aggressie; trajekte