Trajectories van die Universiteit van Ibadan Voorgraads se blootstelling aan Cyber ​​Pornography (2018)

Adebayo, Haleemah B., en Usman A. Ojedokun.

Joernaal van Sosiale, Gedrags- en Gesondheidswetenskappe 12, no. 1 (2018): 10.

Abstract

Kuberpornografie word vinnig onder die hoofkwartier in die Nigeriese kuberomgewing met voorgraadse studente. Teen hierdie agtergrond het hierdie studie die trajekte van die Universiteit van Ibadan se voorgraadse blootstelling aan kuberpornografie ondersoek. Bewegingsteorie is gebruik as 'n teoretiese raamwerk. Data is deur 250 respondente deur middel van opnames en in-diepte onderhoude versamel. Respondente se keuse is behaal deur middel van 'n meerdaagse monsternemingstegniek. Bevindinge het getoon dat blaai vir akademiese materiaal (37.0%) en internet navigeer (35.0%) die belangrikste aanlynaktiwiteite was wat respondente aan cyberpornografie voorspel. Die meerderheid van die respondente (78.3%) het seksvideo's en naaktfoto's geïdentifiseer as die mees algemene cyberpornografiese materiale. Verhoogde seksuele drang was die grootste gevolg wat die meeste van die respondente (39%) toegeskryf het aan kuberpornografie. Voorgraadse studente moet deur relevante belanghebbendes deurlopend geraadpleeg word oor die gevaar en negatiewe gevolge van kuberpornografie.