Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente (2007)

DOI: 10.1080 / 17405620600562359

Silvia Boninoa, Silvia Ciairanoa*, Emanuela Rabagliettia & Elena Cattelinoa

bladsye 265-288, Published aanlyn: 17 Februarie 2007

Abstract

Hierdie dwarssnitstudie het 804-adolessente, seuns en dogters, vanaf 14 tot 19 jaar, verskillende soorte hoërskole in die noordweste van Italië bywoon; die vraelys "Me and My Health" (Bonino, 1996) is gebruik om data te versamel. Die hoofdoelwitte was om: (i) die verhouding tussen aktiewe en passiewe vorme van seksuele teistering en geweld en die verband tussen pornografie (lees tydskrifte en kyk films of video's) en ongewenste seks onder adolessente te ondersoek; (ii) die verskille in hierdie verhoudings met betrekking tot geslag en ouderdom te ondersoek; en (iii) die faktore (pornografie, geslag en ouderdom) wat die meeste waarskynlik ongewenste seks bevorder, ondersoek. Die bevindings het getoon dat aktiewe en passiewe seksuele geweld en ongewenste seks en pornografie korreleer. Die lees van pornografiese materiaal was egter sterker gekoppel aan aktiewe seksuele geweld, terwyl dit 'n seun was wat beskerm word teen passiewe seksuele geweld. Tog is daar ook 'n paar effekte van pornografiese films op passiewe ongewenste seks gevind, veral onder meisies.