Die gebruik van internetpornografie deur hoërskoolstudente in die konteks van gesinsfaktore (2018)

Korzystanie z pornografie internetowej przez uczennice szkół średnich w kontekście czynników rodzinnych

Beata Pawłowska, Emilia Potembska

Roczniki Nauk o Rodzinie 3 (2018): 217-228.

abstrakte

Die doel van die huidige ondersoeke was om die vrae te beantwoord van (a) of en op die gebied van watter gesinsfaktore verskille tussen sekondêre skoolmeisies is wat gebruik en nie internetpornografie gebruik nie en (b) of en watter soort verhoudinge tussen die dimensies van internetverslawing en familiefaktore in 'n groep meisies wat internetpornografie gebruik.

materiaal:

Die deelnemers was 186 sekondêre skool meisies van 16-19 jaar.

Metodes te gebruik:

Die studie is gedoen met behulp van Young's Internet Addiction Test (IAT) vir die beoordeling van die erns van internetverslawing, en die volgende instrumente deur Pawłowska en Potembska: die internetverslawing-assesseringsvraelys, die versteurde vraelys vir gesinsverhoudinge en 'n persoonlike ondersoekvorm. Die assesseringsvraelys vir internetverslawing bestaan ​​uit vyf skale, I. Aanvaarding, II. Spele-behoefte aan aggressie en krag, III. Rekenaarverslawing, IV. Internetverslawing, en V. Pornografie. Die Gestoorde familieverhoudingsvraelys bestaan ​​uit skale vir I. Geweld, II. Oorbeskerming, III. Koalisie met die moeder, IV. Gebrek aan aanvaarding-verwerping, en V. Onverskilligheid.

Resultate en gevolgtrekkings:

Op grond van die resultate wat verkry is, is die volgende gevolgtrekkings geformuleer:

1. Die meisies wat internetpornografie gebruik het, meer dikwels as die meisies wat dit nie gebruik het nie, het geweld en verwerping in die familie ervaar en die rol van voogde in hul verhoudings met hul moeders oorgeneem.

2. Toenemende simptome van verslawing aan die internet, aggressiewe rekenaarspeletjies en internetpornografie, sowel as die soeke na aanvaarding en begrip van mense wat aanlyn gekontak is, het saamgeval met geweld, verwerping en onverskilligheid wat in die familie ervaar is, aanname deur die kind van die rol van voog en beskermer van die moeder en vrees vir volwassenheid.

Pornografia; internet; Rodzina; młodzież

Pełny teks: PDF

bibliografie

Ary DV, Duncan TE, Biglan A., Metzler CW, Noell JW, Smolkowski K .: Ontwikkeling van Adolessente Probleem Gedrag, "Journal Abnormality Child Psychology" 27 (1999), z. 2, s. 141-150.

Braun-Courville DK, Rojas M .: Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en adolessente seksuele houdings en gedrag, "Journal Adolescent Health" 45 (2009), z.2, s. 156-162.

Carroll JS, Padilla-Walker LM, Nelson LJ, Olson CD, McNamaraBarry C., Madsen SD: Generation XXX. Pornografie Aanvaarding en Gebruik onder Opkomende Volwassenes, "Journal Adolescent Research" 2008, nr 23, s. 6-30.

Cooper A .: Seksualiteit en die internet: navigeer in die nuwe millenium, „CyberPsychology & Behavior” 1998, nr 1, s. 181-187.

Flander GB, Cosic I., Profaca B .: Blootstelling van kinders op seksuele inhoud op die internet in Kroasië, "Kindermisbruik verwaarlosing" 33 (2009), z. 12, s.849-856.

Guerreschi C .: Nowe uzależnienia, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2005.

Izdebski Z .: Sex w Internecie, TNS OBOP 2005.

Ko CH, Yen JY, Liu SC, Huang CF, Yen CF: Die Verenigings tussen Agressiewe Gedragte en Internetverslawing en Aanlynaktiwiteite in Adolessente, "Journal Adolescent Health" 44 (2009), z. 6, s. 598-605.

Koo HY, Kim SS: Verhoudings onder Cybersex Verslawing, Geslag Egalitarisme, Seksuele Houding en die Toelae van Seksuele Geweld in Adolessente, "Taehan Kanho Hakhoe Chinese" 37 (2007), z. 7, s. 1202-1211.

Mesch GS: Sosiale Bonds en Internet Pornografiese Blootstelling onder Adolessente, "Joernaal Adolessente" 32 (2009), z. 3, s. 601-618.

Park SK, Kim JY, Cho CB: Voorkoms van Internetverslawing en Korrelasies met Familiefaktore Onder Suid-Koreaanse Adolessente, "Adolessensie" 43 (2008), z. 172, s. 895-909.

Pawłowska B., Potembska E .: Właściwości psychometryczne Wędziezza do Badania Uzależnienia od Internetu (KBUI), "Badania nad Schizofrenią" 10 (2009), z. 10, s. 310-321.

Pawłowska B., Potembska E .: Właściwości psychometryczne Węrzezzaść do Badania Zaburzonych Relacji w Rodzinie (KBZRR), "Huidige probleme van psychiatrie" 11 (2010), z. 2, s. 119-126.

Yen JY, Yen CF, Chen CC, Chen SH, Ko CH: Familiefaktore van internetverslawing en substansgebruikservaring in Taiwannese adolessente, „CyberPsychology & Behavior” 10 (2007), z. 3, s. 323-329.

Jong KS: Gevang in die Net: Hoe om die Tekens van Internetverslawing te herken en 'n wenstrategie vir herstel, New York: John Wiley 1998.

Jong KS: Internetverslawing: Simptome, Evaluering en Behandeling, [w:] Innovasies in Kliniese Praktyk: 'n Bronboek, rooi. L. VandeCreek, T. Jackson, Florida: Professionele Resource Press 1999, s. 19-31.

Jong KS: Wat is Cybersexual Addiction ?; http://netaddiction.com