Wanneer die "emosionele brein" oorneem - 'n Kwalitatiewe studie oor risikofaktore agter die ontwikkeling van seksuele gedragsversteuring volgens terapeute en behandelingsassistente (2019)

Skrywers: Jennie Norling & Wendela Hilldoff

Skakel om te studeer.

Abstract

Die doel van hierdie studie was om verskillende aspekte te analiseer wat van belang kan wees vir die ontwikkeling van seksuele gedragstoornisse. Die blootstelling aan pornografie was van besondere belang. Die metode wat vir hierdie kwalitatiewe studie gekies is, was semi-gestruktureerde onderhoude met vier terapeute en drie behandelingsassistente wat by twee woonhuise vir seuns in die ouderdomsgroep 10 - 19 werk. Alle professionele persone het ervaring met die huidige gedragsprobleem. Teorieë wat toegepas is om die data te analiseer, was sosiale leerteorie en beheerteorie. Die resultaat van die studie het agt verskillende risikofaktore geïdentifiseer: gebrek aan emosionele regulasies, neuropsigiatriese gestremdhede, gebrek aan sosiale konteks, groepsdruk, onvoldoende beheer van impulse, eie ervaring van seksueel misbruik en onvoldoende verhoudings tot familie. Pornografie is getoon dat dit 'n beduidende risikofaktor in die ontwikkeling van seksuele gedragstoornisse is. In verskeie gevalle van seksuele misbruik was pornografie die sneller wat die aanranding veroorsaak het. Baie van die respondente het ook gesê dat dit algemeen was dat die seuns pornografie moes sien terwyl hulle hul slagoffers seksueel misbruik het. Al die beroepslui het berig dat seksuele gedragsversteurings meestal die resultaat is van samewerking tussen sommige of verskeie risikofaktore. Tydens hierdie studie het dit duidelik geword dat verdere navorsing nodig is, aangesien dit moeilik was om relevante literatuur te vind. Meer navorsing oor die aangeleentheid kan seksuele aanvalle voorkom en die ontwikkeling van seksuele gedragstoornisse in die toekoms teenwerk.