Jong Australiërs se gebruik van pornografie en verenigings met seksuele risiko-gedrag (2017)

Australiese en Nieu-Seelandse tydskrif vir openbare gesondheid

Kommentaar: Studie oor die ouderdomme van Australië 15-29 het bevind dat 100% van die mans pornografie gekyk het. Dit het ook gerapporteer dat meer gereelde pornografie verken word met geestesgesondheidsprobleme.

----------------------------------
Aust NZJ Openbare Gesondheid. 2017 Jun 29.

doi: 10.1111 / 1753-6405.12678.

lim MSC1, 2,3, Agius PA1, 2,4, Carrotte ER1, Vella AM1, Hellard ME1,2.

Abstract

DOELWITTE:

Te midde van openbare gesondheidsorg dat toenemende gebruik van pornografie 'n negatiewe impak op die gesondheid en welstand van jongmense kan hê, rapporteer ons die voorkoms van pornografiekyk en ondersoek ons ​​faktore wat verband hou met die kykfrekwensie en ouderdom tydens die eerste kyk.

METODES:

Deursnee-opname in 'n geriefseksample van Victoriaanse van 15 tot 29-jare wat deur sosiale media gewerf is.

RESULTATE:

Nadat u pornografie besoek het, is dit deur 815 van 941 (87%) deelnemers aangemeld. Die mediaanouderdom by die eerste pornografie-kyk was 13-jare vir mans en 16-jare vir vroue. Meer gereelde pornografiese vertoning was geassosieer met manlike geslag, jonger ouderdom, hoër onderwys, nie-heteroseksuele identiteit, wat ooit anale gemeenskap gehad het en onlangse geestesgesondheidsprobleme. Jonger ouderdom by die eerste pornografiese vertoning was geassosieer met manlike geslag, jonger huidige ouderdom, hoër onderwys, nie-heteroseksuele identiteit, jonger ouderdom by eerste seksuele kontak en onlangse geestesgesondheidsprobleme.

GEVOLGTREKKINGS:

Pornografiegebruik is algemeen en word geassosieer met sommige gesondheids- en gedragsuitkomste. Langdurige navorsing is nodig om die oorsaaklike impak van pornografie op hierdie faktore te bepaal. Implikasies vir openbare gesondheid: Kyk pornografie is algemeen en gereeld onder jongmense van jong ouderdom, en dit moet oorweeg word in seksualiteitsonderrig.

TREFWOORDE: pornografie; seksuele gesondheid; seksuele media; jong mense

PMID: 28664609

DOI: 10.1111 / 1753-6405.12678

POrnografie gebruik kan 'n openbare gesondheidsorg wees. Die vinnige groei van die internet, slimfone en sosiale media onder jong Australiërs beteken dat pornografiegebruik algemeen is en dat die gemiddelde ouderdom by die eerste blootstelling aan pornografie die afgelope jaar afgeneem het.1 Verslae van die vroeë en middel-2000's het getoon dat die lewenslange blootstelling aan pornografie 73-93% was vir adolessente seuns en 11-62% vir adolessente meisies in Australië.1,2 Kwalitatiewe navorsing dui daarop dat baie jong Australiërs glo dat pornografie gebruik alomteenwoordig is onder hul eweknieë,3 ten spyte van wette wat mense wat onder die ouderdom van 18 jaar oud is, pornografie besoek.4

'N belangrike openbare gesondheidsorg kommer oor tendense in pornografie blootstelling is dat pornografie die seksuele sosialisering van jongmense kan beïnvloed deur hul begrip van watter seksuele gedrag en houdings normatief, aanvaarbaar en lonend is, te beïnvloed.5 Alhoewel die gebruik van pornografie positief gesien kan word en 'n uitweg bied vir die verkenning van seksualiteit,6,7 pornografie toon gedrag dikwels uit dat baie volwassenes nie as hoofstroom beskou nie, ook nie genotvol is nie en / of hoë risiko in terme van seksuele gesondheid het. Byvoorbeeld, in aanlynpornografie behels slegs 2-3% van heteroseksuele ontmoetings kondoomgebruik.8,9

Daar is 'n groeiende literatuurstuk wat die potensiële impak van pornografie op seksuele gesondheid, seksuele gedrag en geestesgesondheid beskryf.10 Jongmense het gerapporteer dat pornografie as 'n vorm van seksuele onderwys gebruik word, soos om pornografie-geïnspireerde praktyke in hul werklike seksuele ervarings in te neem.11,12 Byvoorbeeld, kwalitatiewe navorsing dui daarop dat sommige jong vroue onder druk voel om deel te neem aan anale omgang, wat uitgebeeld word in 15-32% van pornografiese tonele met heteroseksuele ontmoetings,8,9 en baie skryf hierdie druk toe aan die gebruik van pornografie van hul manlike vennote.13 Internasionaal het longitudinale navorsing bevind dat vroeë blootstelling aan pornografie en meer gereelde blootstelling geassosieer word met die aanvang van seksuele gedrag op jonger ouderdom onder adolessente.14,15 'N Onlangse sistematiese oorsig het 'n verband getoon tussen pornografieverbruik en seksuele risiko-gedrag onder volwasse verbruikers;16 Bewyse wat verband hou met pornografie en seksuele gedrag onder adolessente word gemeng.17

Om gesondheidsbeleid en seksualiteitsonderrig in te lig, is dit belangrik om te verstaan ​​hoe jongmense pornografie gebruik en om vas te stel of pornografiegebruik nadelige uitwerking op gesondheid en welsyn het. Pornografie-navorsing wat adolessente insluit wat oorskakel na volwassenheid in die smartphone-era is beperk, en daar is geen onlangse studies in die Australiese konteks nie. Daar is 'n gebrek aan onlangse data beskikbaar oor ouderdom by blootstelling, frekwensie van blootstelling en modusse wat jong mense gebruik om pornografie te sien. Hierdie studie rapporteer die voorkoms van pornografiese vertoning in 'n geriefseksample van jong Australiërs. Dit ondersoek die faktore wat verband hou met pornografiese vertoningsfrekwensie en ouderdom by die eerste besigtiging en die mate waarin belangrike faktore in pornografiese verbruik volgens geslag gemodereer word. Ons veronderstel dat meer dikwels en jonger ouderdom by die eerste keer pornografie verband hou met seksuele risikogedrag en dat patrone en korrelate van pornografie kan verskil volgens geslag met jong mans wat meer geneig is om pornografie te kyk en pornografie vaker te kyk.

Metodes

Ontwerp en steekproefneming Die studie was 'n deursnee-aanlynopname met 'n gerieflikheidsteekproef van Victoriaanse ouderdomme van 15 tot 29 jaar, wat in Januarie tot Maart 2015 gedoen is. Die geskiktheid is beoordeel aan die hand van selfberigte maand en jaar van geboorte en poskode. Werwing het sosiale media ingesluit, waaronder betaalde advertensies op Facebook, gerig op Victorians tussen 15 en 29 jaar, en advertensies wat deur die navorsers se professionele en persoonlike netwerke gedeel is. In advertensies is daar nie melding gemaak van pornografie nie, maar die opname beskryf as seksuele gesondheid. Deelnemers het 'n aanlynvraelys voltooi wat die temas van demografie, seksuele gesondheid en gedrag en ander gesondheidsgedrag behandel het. Die vraelys is aangepas uit die 'Sex, Drugs, and Rock'n'Roll'-studie wat sedert 2005 risiko- en gesondheidsdata van jongmense versamel het.18 Deelnemers het die geleentheid gehad om 'n geskenkbewys te wen. Goedkeuring is verleen deur die Alfred-hospitaal se Navorsingsetiekkomitee.

maatreëls

Demografie sluit in geslag (manlik, vroulik, transgender of ander) en ouderdom, wat vanaf die maand en geboortejaar bereken is. Deelnemers het die ouderdom gerapporteer waarop hulle die eerste keer seksuele gedrag ervaar het, of aangedui dat hulle nooit met daardie gedrag besig was nie; hierdie gedrag het ingesluit om geslagsorgane van 'n maat met hul hande aan te raak, om geslagsorgane deur 'n maat se hand aan te raak, orale seks te gee, orale seks te ontvang, vaginale seks (penis in die vagina) en anale seks (penis in anus). Gedurende hierdie artikel gebruik ons ​​die term 'seksuele kontak' om na enige van hierdie ses gedrag te verwys, terwyl 'seksuele omgang' slegs na vaginale of anale seks verwys.

Uitkomste

Deelnemers is gevra om vier vrae rakende pornografie te besigtig; (geen spesifieke definisie van pornografie is in die vraelys verskaf nie):

 • Hoe oud was jy toe jy die eerste keer pornografie gesien het? ('n opsie vir nog nooit besigtig is verskaf nie)
 • In die laaste 12 maande, hoe gereeld het jy pornografiese materiaal gekyk? 'nooit', 'minder as maandeliks', 'maandeliks', 'weekliks' of 'daagliks / byna daagliks' nie.
 • Hoe het jy dit gewoonlik gesien? 'gestroom / afgelaai op 'n selfoon', 'gestroom / afgelaai op 'n rekenaar', 'DVD', 'live webcam', 'tydskrifte / boeke' of 'ander'
 • Met wie het jy dit gewoonlik gesien? 'met 'n maat', 'met vriende' of 'alleen'

Vir analise is 'weekliks' en 'daagliks / byna daagliks' gekombineer as 'weekliks of meer'.

blootstelling

Die volgende faktore is in modelle ingesluit, gebaseer op ons hipoteses:

Vroeë seksuele ervaring - Diegene wat die eerste keer aan die seksuele gedrag deelneem (hierbo genoem) by 15 jaar of jonger, is geklassifiseer as 'n jong ouderdom by die eerste seksuele kontak.

Anale seks - Al ooit ervaar anale omgang is behandel as 'n binêre veranderlike.

Seksuele risiko - Risiko vir seksueel oordraagbare infeksies (STI) is trichotomised aan diegene met geen, lae of hoë risiko nie; Deelnemers wat geslagsgemeenskap rapporteer sonder om kondome te gebruik met enige van: nuwe vennote, toevallige vennote of meer as een vennoot in die verlede 12 maande is geklassifiseer as hoër risiko; Diegene wat geslagsgemeenskap gehad het, maar altyd kondome gebruik het of net een gereelde vennoot in die afgelope jaar gerapporteer het, is as lae risiko beskou. Deelnemers wat nie enige ervaring van seksuele omgang rapporteer nie, is beskou as nie in gevaar gestel word nie. Diegene met geen seksuele geslagsvermoë is behandel as die verwysing in ontledings nie.

Geestesgesondheid - Deelnemers is gevra om ja of nee te reageer op 'Het u die afgelope ses maande geestelike probleme gehad? Dit sluit in probleme waaroor u nog nie met 'n gesondheidswerker gepraat het nie. ”

Lewensituasie - Deelnemers het aangedui met wie hulle geleef het; Dit was gemotiveerd aan diegene wat saam met hul lewensmaat gewoon het of nie saam met hul lewensmaat gewoon het nie.

Onderwys - Deelnemers het die hoogste vlak van onderwys wat hulle voltooi het, aangedui. Dit is gemik op enige post-hoërskoolonderwys of nie.

Seksuele identiteit - Deelnemers het hul seksuele identiteit aangedui. Dit is gedigotomiseer aan heteroseksuele of gay, lesbiese, biseksuele, bevraagtekening, kwaadaardige of ander (GLBQQ +) seksuele identiteit.

Analise

Gebeurlikheidstabel ontledings is gebruik om ramings van voorkoms vir demografiese, gesondheids- en seksuele gesondheidsverwante risiko-gedrag en pornografie-kykpatrone te verskaf.

Frekwensie van huidige pornografie besigtiging

Korrelate van die huidige frekwensie van die lees van pornografie is bepaal deur middel van proporsionele kans logistieke regressie; beide tweeveranderlike en multivariate (insluitend alle onafhanklike veranderlikes). Om te ondersoek of die effekte vir spesifieke faktore volgens geslag gemodereer is, is minderbeperkte modelle met interaksie terme in modellering beraam. Waar die proporsionele kansveronderstelling nie nagekom is vir spesifieke faktorieseffekte in voorgestelde modelle nie (di die onafhanklike effekte van 'n faktor wat wissel van vlakke van pornografiese vertoning), veralgemeende lineêre en latente gemengde modellering (gllamm)19 is gebruik om kovariate spesifieke drempel logit regressie modelle te spesifiseer om die proporsionele kansbeperking te verslap. Brant toetse20 en waarskynlikheidstoets toetse tussen geneste gllamm-modelle (minder beperkte modelle wat die proporsionele kansveronderstelling vir geselekteerde faktore ontspan) is gebruik om statistiese inferensie te verskaf oor of data die proporsionele kans regressie-aanname ontmoet het.

Ouderdom by die eerste pornografie kyk

Korrelasies van ouderdom by die eerste pornografie kyk is bepaal met behulp van Cox proporsionele gevare regressie,21 met inagneming van die inherente sensuur in die data as gevolg van deelname aan studente wat nog tydens die opname pornografie was. Benewens hoofgevolge, is interaksie terme ook in hierdie oorlewingsmodelle beraam om die mate waarin effekte gemodereer is volgens geslag, te ondersoek. Mediane ouderdom by eerste pornografie, seksuele kontak en seksuele omgang is ook bepaal met behulp van hierdie metode.

'N Volledige geval benadering is gebruik in ontledings waar deelnemers met ontbrekende data oor enige van die sleutel blootstelling faktore uitgesluit is van ontledings. Alle ontledings is uitgevoer met behulp van die Stata statistiese pakket weergawe 13.1.

Results

Onder die 1,001-mense wat ondervra is, is nege geïdentifiseer as transgender of 'ander' geslag, maar is nie in analises ingesluit nie as gevolg van die klein getalle in hierdie groepe. 'N Verdere 26-deelnemer het nie op vrae oor pornografie gereageer nie en 25 het ontbrekende data op sleutelkovariate uitgestal en is uitgesluit van analise. Die ontbrekende sleutel-kovariate data verskil nie betekenisvol van dié wat in analise ingesluit is op die frekwensie van pornografiese vertoning nie (p= 0.555) of ouderdom by eerste pornografie besigtiging (p= 0.729).

Van die 941-deelnemers was 73% vroulik en die mediane ouderdom was 20 jaar (IQR 17-24) vir vroue en 21 jaar (IQR 19-25) vir mans. tafel 1 toon eienskappe van respondente. Onder 804-deelnemers wat gerapporteer het dat hulle enige seksuele kontak met 'n vennoot gehad het, was die mediane ouderdom by die eerste seksuele kontak 16-jare (IQR 16-17) vir vroue en 16-jare (IQR 16-16) vir mans. Onder 710-deelnemers wat gerapporteer het dat hulle ooit seksuele omgang gehad het, was die mediane ouderdom by die eerste seksuele omgang 17 jaar (IQR 17-18) vir vroue en 18 jaar (IQR 17-18) vir mans.

Tabel 1. Voorbeeld van sosio-demografiese, gesondheids- en seksuele risiko-gedragskenmerke: Aantal (n) en persent (%) (n = 941).

n (%)

geslag

Vroulik

Manlik

 

683 (73)

258 (27)

Ouderdomsgroep

15-19

20-24

25-29

 

374 (40)

348 (37)

219 (23)

Tans woon saam met 'n maat

Ja

Geen

 

146 (16)

795 (84)

Onderwys

Post hoërskool onderwys

Geen post-hoërskool onderwys nie

 

635 (67)

306 (33)

Seksuele identiteit

Heteroseksuele

GLBQQ +

 

728 (77)

213 (23)

Het ooit seksuele kontak gehad

Ja

Geen

 

804 (85)

137 (15)

Soms het seksuele omgang gehad

Ja

Geen

 

710 (75)

231 (25)

Hoër risiko seksuele gedrag (onder seksueel aktiewe)

Ja

Geen

 

230 (32)

480 (68)

Al ooit anale omgang gehad

Ja

Geen

 

277 (29)

664 (71)

Enige geestesgesondheidsprobleem, afgelope 6 maande

Ja

Geen

 

509 (54)

432 (46)

Al ooit deur pornografie aangevra, is deur 815 (87%) deelnemers aangemeld. Manlike deelnemers het hoër frekwensie van pornografiese vertoning as vroulike deelnemers gerapporteer (Tabel 2). Die meeste deelnemers (n = 629, 87%) het gewoonlik pornografie gesien en meestal gestroom of afgelaai pornografie op 'n rekenaar of selfoon. Die mediaanouderdom by die eerste pornografiese vertoning was 13 jaar vir manlike deelnemers (95% CI = 12-13) en 16 jaar vir vroulike deelnemers (95% CI = 16-16; p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Bekyk eienskappe van pornografie volgens geslag: tellings (n) en persent (%).

 

Vroulik n (%) n = 683

Manlike n (%) n = 258

Totaal n (%) n = 941

Al ooit gesien pornografie558 (82)257 (100)815 (87)
Onder diegene wat ooit pornografie gekyk hetn = 558n = 257n = 815
Ouderdom is eers aangevra

13 jaar of jonger

14 jaar of ouer

 

129 (23)

429 (77)

 

176 (69)

81 (32)

 

305 (37)

510 (63)

Frekwensie van besigtiging in die 12 maande voor opname

Daaglikse

Weeklikse

Maandeliks

Minder as maandeliks

Glad nie

 

23 (4)

105 (19)

139 (25)

198 (35)

93 (17)

 

99 (39)

117 (46)

25 (10)

14 (5)

2 (1)

 

122 (15)

222 (27)

164 (20)

212 (26)

95 (12)

Onder diegene wat die afgelope jaar pornografie gekyk hetN = 465N = 255N = 720
Mees algemene manier om pornografie te besigtig

Stroom / aflaai per telefoon

Stroom / aflaai op rekenaar

DVD / webcam / tydskrif / boek

Ander / nie vermeld / ontbreek

 

191 (41)

228 (49)

17 (4)

29 (6)

 

84 (33)

161 (63)

2 (1)

8 (3)

 

275 (38)

389 (54)

19 (3)

37 (5)

Wie het hulle gewoonlik gesien met

Alleen

Met vriende

Met vennoot

Ander / nie vermeld / ontbreek

 

386 (83)

13 (3)

63 (14)

3 (1)

 

243 (95)

1 (0)

11 (4)

0 (0)

 

629 (87)

14 (2)

74 (10)

3 (0)

Ons het die deelnemers se ouderdom met die eerste kyk na pornografie vergelyk met hul ouderdom met die eerste seksuele kontak. Vier-en-veertig (5%) deelnemers het gerapporteer dat hulle nooit pornografie gekyk of seksuele kontak gehad het nie, 536 (57%) het pornografie voor enige seksuele kontak gesien, 80 (9%) het albei op dieselfde ouderdom ervaar en 281 (30%) was jonger tydens hul eerste seksuele kontak in vergelyking met die eerste kyk na pornografie.

Brant toetse het getoon dat die aanname van proporsionele kans vir die gespesifiseerde model nie redelik was nie, gegewe die data (x2(20) = 50.3; p<0.001). Seksuele risiko (χ2(2) = 11.8; p= 0.003) en geestesgesondheid (x2(2) = 5.7; p= 0.05) faktore uitgestal nie-eweredige effekte. Dit is statisties ondersteun deur die waarskynlikheidsverhoudingstoetsing van gllamm-modellering, wat getoon het dat 'n proporsionele kans regressiemodel met gedeeltelike verslapping van effek proporsionaliteit (dws vir seksuele risiko en geestesgesondheidsfaktore) aansienlik beter pas as die volbeperkte model (LR x2(6) = 31.5; p<0.001). Daarom is 'n onbeperkte model vir seksuele risiko's en geestesgesondheid gebruik.

Tabel 3 toon korrelate van pornografiese vertoningsfrekwensie deur gllamm modellering te gebruik. Vroulike deelnemers was merkbaar minder geneig om pornografie dikwels te sien in vergelyking met manlike deelnemers (AOR = 0.02; 95% CI = 0.01-0.12). Analise het getoon dat in vergelyking met heteroseksuele deelnemers, diegene wat GLBQQ + drie keer meer geneig was om pornografie vaker te kyk (AOR = 3.04; 95% CI = 2.20-4.21); en diegene met post-sekondêre onderwys was 48% meer waarskynlik (AOR = 1.48; 95% CI = 1.01-2.17) om pornografie meer gereeld as dié met sekondêre onderwys te sien. Diegene wat 'n ervaring van anale seks rapporteer, sal waarskynlik meer dikwels pornografie sien (AOR = 1.50; 95% CI = 1.09-2.06); skatting van 'n interaksie tussen anale seks en geslag (AOR = 2.47; 95% CI = 1.03-5.90; Wald x2(1) = 4.14; p= 0.042) het getoon dat hierdie vereniging beperk is tot slegs vroue (mans: AOR = 0.70, 95% CI = 0.33-1.45; vroue: AOR = 1.72, 95% CI = 1.12-2.63). Daar was geen beduidende interaksie tussen geslag en seksuele identiteit nie (Wald x2(1) = 2.29; p= 0.13) of geslags- en leefsituasie (Wald x2(1) = 0.17; p= 0.68).

Tabel 3. Faktore wat verband hou met die kykfrekwensie vir pornografie: proporsionele kans regressie-analises van algemene lineêre en latente gemengde modellering wat onaangepaste (OR) en aangepaste (AOR) kansverhoudings, 95% vertrouensintervalle (95% GI) en waarskynlikheidswaardes (p-waardes) (n = 941) †.

 

faktor

Proporsionele kans

Onbeperkte effekte

<maandeliks

maandelikse

Weekliks of>

OF (95% CI)

p-waarde

AOR (95% CI)

p-waarde

AOR (95% CI)

p-waarde

AOR (95% CI)

p-waarde

AOR (95% CI)

p-waarde

 1. † Model snypunte - k1 = -3.49, k2 = -2.84, k3 = -1.80
Vroulik0.05 (0.04 - 0.07)<0.0010.03 (0.02-.05)<0.001
Ouderdom in jare1.21 (1.01 - 1.07)0.0060.97 (0.92 - 1.02)0.227
Woon saam met 'n maat0.74 (0.55 - 1.00)0.0480.76 (0.51 - 1.12)0.167
Post hoërskool onderwys1.53 (1.20 - 1.95)0.0011.48 (1.01 - 2.17)0.042
GLBQQ + identiteit2.10 (1.62 - 2.73)<0.0013.04 (2.20 - 4.21)<0.001
Eerste seksuele kontak <16 jaar1.17 (0.93 - 1.48)0.1761.11 (0.84 - 1.49)0.454
Al ooit anale omgang gehad1.78 (1.40 - 2.27)<0.0011.50 (1.09 - 2.06)0.013
Seksuele risiko gedrag
Geen risiko----ref-ref-ref-
lae risiko----1.92 (1.23-2.98)0.0041.12 (. 73-1.71)0.5980.81 (0.51 - 1.29)0.375
Hoë risiko----2.45 (1.44 - 4.16)0.0010.86 (0.53 - 1.42)0.5640.74 (0.43 - 1.28)0.283
Geestesgesondheidsprobleem, afgelope 6 maande----1.65 (1.18 - 2.31)0.0031.18 (0.86 - 1.62)0.2931.52 (1.06 - 2.18)0.022

In vergelyking met diegene wat nog nooit seksuele omgang beleef het nie, is seksuele aktiewe deelnemers beskou as 'n lae risiko (AOR = 1.91; 95% CI = 1.23-2.98) of hoë risiko (AOR = 2.45; 95% CI = 1.44-4.16) Gedrag was meer geneig om minder pornografie as maandeliks aan te dui, maar daar was geen verskille in die lig daarvan om pornografie meer gereeld oor hierdie groepe te sien nie. Net so was daar heterogeniteit in verband met geestesgesondheidsprobleme oor die vlakke van pornografiese vertoningsfrekwensie. In vergelyking met diegene wat geen geskiedenis van geestesgesondheidsprobleme in die afgelope ses maande gehad het nie, het diegene wat geestelike gesondheidsprobleme gedurende hierdie tydperk aangemeld het, 65% meer geneig om te rapporteer om pornografie minder as maandeliks te kyk (AOR = 1.65; 95% CI = 1.18-2.31) en 52% meer geneig om weekliks of meer dikwels te kyk (AOR = 1.52; 95% CI = 1.06-2.18).

Tabel 4 toon korrelate van ouderdom by die eerste besigtiging van pornografie. In die multivariabele Cox-regressie is jonger ouderdomme by die eerste pornografiese vertoning gerapporteer deur deelnemers wat manlik was, tans jonger, tans saam met 'n maat, het nie hoërskool voltooi nie, 'n jonger ouderdom gehad by die eerste seksuele kontak en 'n onlangse geestesgesondheid gerapporteer. probleem. Diegene wat GLBQQ + seksuele identiteit rapporteer, was ook meer geneig om pornografie vanaf 'n jonger ouderdom te sien (AOR = 1.25; 95% CI = 1.05-1.48); skatting van 'n interaksie tussen seksuele identiteit en geslag (AOR = 2.08; 95% CI = 1.43-3.02; Wald x2(1) = 14.6; p<0.01)) het getoon dat hierdie verband slegs tot vroue beperk is (mans: AHR = 0.72, 95% GI = 0.50-1.04; vroue: AOR = 1.63, 95% GI = 1.34-1.99).

Tabel 4. Korrelate van die ouderdom van eerste kyk na pornografie: Cox proporsionele gevare regressie-analises wat onaangepaste (HR) en aangepaste (AHR) gevaarverhoudings, 95% vertrouensintervalle (95% CI) en waarskynlikheidswaardes (p-waardes) toon.

 

MH (95% CI)

p-waarde

AHR (95% CI)

p-waarde

Vroulik0.26 (0.22 - 0.31)<0.0010.20 (0.17 - 0.24)<0.001
Ouderdom in jare0.94 (0.93 - 0.96)<0.0010.92 (0.90 - 0.95)<0.001
Woon saam met 'n maat0.84 (0.70 - 1.01)0.0601.29 (1.04 - 1.59)0.019
Post hoërskool onderwys0.66 (0.57 - 0.77)<0.0010.78 (0.64 - 0.95)0.015
GLBQQ + identiteit1.34 (1.15 - 1.57)<0.0011.25 (1.05 - 1.48)0.010
Eerste seksuele kontak <16 jaar1.64 (1.42 - 1.88)<0.0011.55 (1.33 - 1.82)<0.001
Al ooit anale omgang gehad1.21 (1.05 - 1.40)0.0091.17 (0.98 - 1.38)0.077
Lae risiko seksuele gedrag0.95 (0.80 - 1.14)0.5951.08 (0.87 - 1.33)0.494
Hoërisiko seksuele gedrag1.11 (0.91 - 1.35)0.3121.16 (0.91 - 1.48)0.226
Geestesgesondheidsprobleem, afgelope 6 maande1.12 (0.97 - 1.28)0.1131.20 (1.04 - 1.40)0.014

Bespreking

Kyk pornografie was 'n algemene praktyk onder jongmense in ons steekproef, veral onder jong mans. Een honderd persent van jong mans en 82% van jong vroue het ooit pornografie gekyk. Die mediaanouderdom by die eerste pornografie-kyk was 13-jare vir mans en 16-jare vir vroue. Vier-en-tagtig persent van jong mans en 19% van jong vroue het weekliks of daagliks pornografie gekyk. Die nasionaal verteenwoordigende Tweede Australiese Studie van Gesondheid en Verhoudings, wat in 2012-2013 uitgevoer is, het nie die frekwensie of ouderdom van pornografiese vertoning ingesluit nie; Dit het egter bevind dat 'n laer persentasie jongmense ooit pornografie gekyk het: 84% van mans van 16-19; 89% van mans van 20-29; 28% van vroue van 16-19; en 57% van vroue van 20-29.22 Ander Australiese studies dui daarop dat die aantal mense wat onlangs aan pornografie blootgestel is, toeneem. In 2012-13 het 63% van mans en 20% van vroue van 16 jaar en ouer die afgelope jaar pornografiese materiaal gekyk.23 In vergelyking het 2001% van mans en 02% vroue in 17-12 'n sekswebwerf op die internet besoek.24 Die persentasie Australiërs wat pornografie sien voor ouderdom 16 het van 37% in die 1950s tot 79% in die vroeë 2000s toegeneem.1

Vroue was minder geneig as mans om pornografie te kyk, minder gekyk, en die eerste keer gekyk op 'n ouer ouderdom. Hierdie bevinding is in ooreenstemming met Amerikaanse navorsing wat gerapporteer het dat mans meer geneig sal wees om aanlyn pornografie op vroeër ouderdom as vroue aan te spreek.25 Terwyl mans baie groter verbruikers van pornografie was, moet daarop gelet word dat onder die 82% van jong vroue wat pornografie aangemeld het, die meerderheid (84%) gewoonlik gekyk het en 22% minstens een keer per week gekyk het. Dit dui daarop dat daar 'n aansienlike aantal jong vroue is wat gereelde pornografie kyk. Vorige navorsing het getoon dat adolessente seuns meer positiewe houdings teenoor pornografie as adolessente meisies aanmeld; dogters het al hoe meer positiewe houdings soos hulle ouer word.25

Ons het 'n toenemende pornografiese vertoning onder GLBTIQQ + jongmense gevind; Dit is in ooreenstemming met vorige navorsing.26,27 Hierdie bevinding kan weerspieël 'n gebrek aan inligting in die hoofstroom kultuur rondom nie-heteronormatiewe seksuele gedrag, wat lei tot die toegang tot hierdie inligting via pornografie.28 Byvoorbeeld, in 'n kwalitatiewe studie van adolessente seuns van dieselfde geslag, het deelnemers berig dat hulle pornografie gebruik om seksuele organe en funksie te leer, die meganika van dieselfde geslagseks, om seksuele prestasie en rolle te leer en om te verstaan ​​hoe seks moet voel. terme van plesier en pyn.6

Onder die vroue is meer gebruik van pornografie gebruik om ooit anale seks te hê. Verlede navorsing het bevind dat sommige vroue anale seks aangenaam vind; Maar vroue rapporteer die vind van anale seks minder aangenaam as mans doen algehele.29 In een kwalitatiewe studie het vroue berig dat hulle onder druk geplaas is of in anale seks gedwing is deur manlike vennote wat anale seks in pornografie gesien het.13 Dit was interessant dat in ons studie 'n assosiasie tussen anale omgang en pornografie gevind is vir vroulike deelnemers, maar nie manlike deelnemers nie. Moontlike verklarings hiervoor mag wees dat vroue wat meer belangstel om te leer oor verskillende seksuele praktyke of dalk nuuskierig is om anale seks te probeer, is meer geneig om pornografie te kyk; Alternatiewelik kan vroue wat pornografie kyk, meer geneig wees om te dink dat anale seks deur hulle manlike vennote verwag word.

'N Sistematiese oorsig van studies met volwasse verbruikers het die verband tussen pornografieverbruik en onveilige seksuele praktyke en hoër getalle seksuele vennote gevind.16 Bewyse wat verband hou met pornografie en seksuele gedrag onder adolessente word gemeng.17 Sommige studies van adolessente en jongmense het getoon dat assosiasies tussen pornografie en meer lewenslange seksuele vennote is.30,31 Een studie het 'n verband gevind tussen pornografie en nie-kondoomgebruik vir adolessente mans, maar nie vir vroue nie, sowel as geen verband tussen pornografiegebruik en aantal seksuele vennote of jonger ouderdom van seksuele debuut nie.27 Ander studies het geen verband getoon tussen pornografiegebruik en onbeskermde seks met toevallige vennote nie.32 In die huidige studie het ons geen verband getoon tussen jonger ouderdom by pornografiese vertoning en onlangse seksuele risiko-gedrag nie. Ons het ook bevind dat in vergelyking met diegene wat seksueel onervare was, diegene wat met 'n lae risiko of hoërisiko seksuele gedrag betrokke was, groter kans gehad het om minder pornografie as maandeliks te kyk in vergelyking met glad nie. Om pornografie vaker te kyk (maandeliks, weekliks of daagliks) is nie geassosieer met verskille in seksuele risikogedrag nie. Ander studies het nie die verband tussen seksuele risikogedrag en verskillende frekwensies van pornografie ondersoek nie. Daar is dus verdere navorsing nodig om te verstaan ​​of pornografie minder as maandeliks 'n belangrike drempelvlak is vir korrelasie met seksuele gedrag. Afwykings tussen studies kan wees as gevolg van verskillende bevolkings, navorsingsontwerpe, definisies of insluiting van verskillende maatreëls van seksuele risiko-gedrag.17

Jong ouderdom by die eerste seksuele ervaring het getoon dat negatiewe assosiasies met voortgesette seksuele gesondheid bestaan.18,33 Jonger ouderdom by die eerste seksuele ervaring was geassosieer met jonger pornografie besigtiging, maar nie huidige frekwensie van besigtiging nie. Verskeie dwarssnitstudies ondersteun 'n verhouding tussen pornografiese gebruik en die aanvang van seksuele gedrag op jonger ouderdom.22,34-36 Internasionale longitudinale navorsing het bevind dat vroeë blootstelling en gereelde blootstelling aan pornografie beide geassosieer word met die aanvang van seksuele gedrag op jonger ouderdom.14,15 Hierdie verhouding mag egter nie oorsaaklik wees nie; Dit kan verwar word deur pubertalstatus en sensasie-soek.

'N Korrelasie tussen swak geestesgesondheid en gereelde gebruik van pornografie is voorheen opgemerk. In 'n Sweedse studie het byna 20% van die daaglikse pornografie-gebruikers depressiewe simptome gehad, aansienlik meer as seldsame gebruikers (12.6%).11 Frekwensie van pornografie gebruik is geassosieer met negatiewe invloed,37 depressie en stres onder jong mans,38 en depressiewe simptome by jong vroue.39 Pornografie blootstelling by jonger kinders is geassosieer met korttermyn nood;40 maar na ons wete is dit die eerste studie om 'n verband tussen jonger ouderdom van blootstelling en swak geestesgesondheid in latere lewe te toon.

Ander korrelate van meer gereelde en jonger aanvang van pornografie gebruik sluit hoër onderwysvlakke in en nie saam met 'n vennoot nie. Mense wat saam met hul lewensmaat woon, kan pornografie minder gereeld weens meer gereelde gesamentlike seks, of moontlik minder kans om privaat pornografie te besigtig.

Implikasies vir openbare gesondheid

Die bevindings van hierdie studie het belangrike implikasies vir die ontwerp van seksualiteitsopvoeding. Uitslae dui daarop dat die meerderheid jongmense pornografie gekyk het en dat byna alle jong mans gereeld toegang tot pornografie het. Daarom is dit belangrik dat pornografie aangespreek word as deel van hoërskool se seksualiteitsopvoedingsprogramme. Pornografie word van kleins af na die eerste keer gekyk, dus ouerlike opvoedkundige programme moet van formatiewe jare van hoërskool geïmplementeer word, indien nie vroeër nie. Sulke programme behoort nie heteronormatief te wees nie, aangesien ons uitslae toon dat diegene wat as GLBQQ + geïdentifiseer word, meer en meer van pornografie gekyk het. Dit moet ook nie aanvaar word dat jong vroue nie pornografie sal sien of geniet nie. Onderwysprogramme moet aandag gee aan kwessies soos die voorkoms en praktyk van heteroseksuele anale seks in die werklike wêreld, in teenstelling met pornografie. Terwyl pornografie-opvoedingsprogramme begin toeneem;41,42 Daar is nog nie enige navorsing wat die effektiwiteit van hierdie benadering bepaal nie.10

Australiese wet verbied mense onder 18 om pornografie te bekyk;4 Ons bevindinge toon egter dat die huidige wette en regulasies nie toegang tot 'n jong ouderdom voorkom nie. Intervensies soos ouderdomsverifikasie sagteware, internet filter sagteware en ouerlike monitering kan 'n rol speel in die vermindering van toevallige of toevallige blootstelling aan pornografie, veral onder jonger kinders. Hierdie metodes sal egter nie effektief wees om 'n gemotiveerde jong persoon te keer om toegang tot pornografie te verkry nie.2,43

Die verband tussen swak geestesgesondheid en pornografie is ook kommerwekkend. Dit is onduidelik of pornografie 'n oorsaaklike faktor in swak geestesgesondheid is of as dit 'n aanduiding is van onderliggende probleme. In elk geval kan diegene wat betrokke is by die behandeling van jong mense met geestesgesondheidstoestande dalk oorweeg of pornografie vir sommige kliënte 'n probleem is.

Beperkings

Beperkings in die beoordeling van ons uitkomsveranderlikes sluit in dat vrae nie onderskei tussen doelbewuste en toevallige blootstelling aan pornografie nie en dat geen eksplisiete definisie of kontekstualisering van pornografie gegee is nie. Verder is geen detail versamel oor motivering vir besigtiging of tipe inhoud wat gesien is nie. Vorige navorsing het ander potensiële korrelate van pornografie geïdentifiseer wat nie in ons opname ingesluit is nie, insluitende minder bevrediging in verhoudings en seksuele ontmoetings, seksuele aggressie en seksuele houdings teenoor vroue.14 Ander blootstellingmaatreëls het nie gevalideerde skale gebruik nie, byvoorbeeld, geestesgesondheidsprobleme is met behulp van 'n enkele item beoordeel. Die opname het ook nie veranderlikes ingesluit wat verband hou met die positiewe impak van pornografiegebruik nie. Die opname het staatgemaak op self-gerapporteerde inligting, wat onderhewig is aan vooroordeel en selfvoorstelling-vooroordeel. Die deursnede-navorsingsontwerp beteken dat ons nie enige oorsaaklike verband tussen pornografie en ander faktore kan toeskryf nie. Ten slotte het die opname 'n geriefmonster gebruik wat aanlyn gewerf is, wat nie verteenwoordigend van die algemene bevolking is nie.

Gevolgtrekkings

Dit is die eerste Australiese studie wat verband hou tussen frekwensie en ouderdom van eerste gebruik van pornografie en seksuele gedrag, geestesgesondheid en ander eienskappe onder jongmense. Ons studie het getoon dat die kykery van pornografie van jongs af algemeen en gereeld onder jong Australiërs voorkom. Die gebruik van pornografie hou verband met potensieel skadelike uitkomste, soos geestesgesondheidsprobleme, seks op 'n jonger ouderdom en anale omgang. Om die moontlike oorsaaklike impak van pornografie op die gesondheid en gedrag van jong mense te ondersoek, is meer spesifieke longitudinale navorsing nodig. Die bevindinge van hierdie studie beklemtoon die belangrikheid van bespreking van pornografie in seksualiteitsopvoeding vanaf 'n jong ouderdom.

 

 • McKee A. Veroorsaak pornografie jongmense? Aust J Commun. 2010; 37: 17-36.
 • 2Fleming MJ, Greentree S, Cocotti-Muller, Elias KA, Morrison S. Veiligheid in die kuberruimte: Veiligheid en blootstelling van adolessente aanlyn. Jeug Soc. 2006; 38: 135–54.
 • 3Walker S, Temple-Smith M, Higgs P, Sanci L. 'Dit is altyd net daar in jou gesig': jongmense se siening oor porno. Seksgesondheid. 2015; 12: 200–6.
 • PubMed |
 • Web of Science ®
 • 4Mason M. Wetgewing met betrekking tot pornografie in Australië. Canberra (AUST): Australiese Departement van Parlementêre Dienste Parlementêre Biblioteek; 1992.
 • CrossRef |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 1
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 16
 • CrossRef |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 30
 • CrossRef
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 14
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 1
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 37
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 7
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • CAS |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 9
 • CrossRef |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 144
 • Wiley Online Library |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 12
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 5
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 5
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 1
 • 5Wright PJ, Son C, Steffen NJ, Tokunaga RS. Pornografie, alkohol en manlike seksuele oorheersing. Commun Monogr. 2014; 82: 252-70.
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • CAS |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 324
 • Web of Science ® Times aangehaal: 31123
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ®
 • CrossRef |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 6
 • 6Arrington-Sanders R, Harper GW, Morgan A, Ogunbajo A, Trent M, Fortenberry D. Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Arch Sex Behav. 2015; 44: 597-608.
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 51
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 38
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 42
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 11
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 54
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ®
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 104
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 39
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 137
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • CAS |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 78
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 45
 • CrossRef
 • CrossRef |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 5
 • 7Paul B, Shim JW. Geslag, seksuele invloed en motivering vir internetpornografie. Int J Sex Gesondheid. 2008; 20: 187-99.
 • CrossRef |
 • PubMed |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 7
 • 8Gorman S, Monk-Turner E, Fish J. Gratis volwasse internet webwerwe: Hoe algemeen is afbrekende dade? Geslagskwessies. 2010; 27: 131-45.
 • 9Vannier SA, Currie AB, O'Sullivan LF. Skoolmeisies en sokkermoeders: 'n Inhoudsanalise van gratis "tiener" en "MILF" aanlynpornografie. J Seks Res. 2014; 51: 253–64.
 • 10Lim MS, Carrotte ER, Hellard ME. Die impak van pornografie op geslagsgebaseerde geweld, seksuele gesondheid en welsyn: Wat weet ons? J Epidemiol Gemeenskapsgesondheid. 2015; 70 (1): 3-5.
 • CrossRef |
 • Web of Science ® Times aangehaal: 6
 • 11Svedin CG, Åkerman I, Priebe G. Gereelde gebruikers van pornografie. 'N Bevolkingsgebaseerde epidemiologiese studie van Sweedse manlike adolessente. J Adolesc. 2011; 34: 779-88.
 • 12Rothman EF, Kaczmarsky C, Burke N, Jansen E, Baughman A. "Sonder porn ... Ek sou nie die helfte van die dinge weet wat ek nou weet nie": 'n Kwalitatiewe studie van die gebruik van pornografie onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, swart en Spaanse jeug. J Seks Res. 2015; 52 (7): 736–46.
 • 13Marston C, Lewis R. Anale heterosex onder jongmense en implikasies vir gesondheidsbevordering: 'n kwalitatiewe studie in die Verenigde Koninkryk. BMJ Open. 2014; 4 (8): e004996.
 • 14Brown JD, L'Engle KL. X gegradeer: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse blootstelling aan vroeë adolessente aan seksueel eksplisiete media. Communic Res. 2009; 36: 129–51.
 • 15Vandenbosch L, Eggermont S. Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. J Res Adolesc. 2013; 23: 621-34.
 • 16Harkness EL, Mullan BM, Blaszczynski A. Vereniging tussen pornografiegebruik en seksuele risiko-gedrag in volwasse verbruikers: 'n Sistematiese oorsig. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015; 18: 59-71.
 • 17Peter J, Valkenburg PM. Adolessente en pornografie: 'n Oorsig van 20 jaar van navorsing. J Sex Res. 2016; 53: 509-31.
 • 18Vella AM, Agius PA, Bowring AL, Hellard ME, Lim MSC. Vroeë ouderdom by die eerste geslag: Verenigings met seksuele gesondheid en sosio-demografiese faktore onder 'n voorbeeld van jong musiekfeesgangers in Melbourne. Geslag Gesondheid. 2014; 11: 359-65.
 • 19Rabe-Hesketh S, Pickles A, Taylor C. Algemene lineêre latente en gemengde modelle. Stata Tech Bull. 2000; 53: 293-307.
 • 20Brant R. Assessering van eweredigheid in die proporsionele kansmodel vir ordinêre logistieke regressie. Biometrie. 1990; 46: 1171-8.
 • 21Cox DR. Regressiemodelle en lewenslabels. JR Stat Soc Series B Stat Methodol. 1972; 34: 187-220.
 • 22Rissel C, Richters J, de Visser RO, McKee A, Yeung A, Caruana T. 'n Profiel van pornografie-gebruikers in Australië: Bevindinge van die tweede Australiese studie van gesondheid en verhoudings. J Sex Res. 2017; 54: 227-40.
 • 23Richters J, de Visser RO, Badcock PB, Smith AMA, Rissel C, Simpson JM, et al. Masturbasie, betaal vir seks en ander seksuele aktiwiteite: Die tweede Australiese studie van gesondheid en verhoudings. Sexl Gesondheid. 2014; 11: 461-71.
 • 24Australiese Navorsingsentrum in Geslagsgesondheid en -gemeenskap. Seks in Australië: Opsommende bevindinge van die Australiese studie van gesondheid en verhoudings. Melbourne (AUST): LaTrobe Universiteit; 2003.
 • 25Sabina C, Wolak J, Finkelhor D. Die aard en dinamika van blootstelling aan internetpornografie vir die jeug. Cyberpsychol Behav. 2008; 11: 691-3.
 • 26Peter J, Valkenburg P. Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Arch Sex Behav. 2011; 40: 1015-25.
 • 27Luder MT, Pittet I, Berchtold A, Akre C, Michaud PA, Suris JC. Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Arch Sex Behav. 2011; 40: 1027-35.
 • 28Kendall CN. Opvoeding van gay manlike jeug: Sedert wanneer is pornografie 'n pad na selfrespek? J Homoseksuele. 2004; 47: 83-128.
 • 29McBride KR, Fortenberry D. Heteroseksuele anale seksualiteit en anale seksgedrag: 'n Oorsig. J Sex Res. 2010; 47: 123-36.
 • 30Braithwaite SR, Givens A, Brown J, Fincham F. Is pornografieverbruik geassosieer met kondoomgebruik en dronkenskap tydens hakies? Kult Gesondheidseks. 2015; 17 (10): 1155-73.
 • 31Braun-Courville DK, Rojas M. Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en adolessente seksuele houdings en gedrag. J Adolesc Gesondheid. 2009; 45: 156-62.
 • 32Peter J, Valkenburg PM. Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. J Gesondheidsgemeenskap. 2011; 16: 750-65.
 • 33Sandfort TG, Orr M, Hirsch JS, Santelli J. Langtermyn gesondheidskorrelate van tydsberekening van seksuele debuut: resultate van 'n nasionale Amerikaanse studie. Am J Openbare Gesondheid. 2008; 98: 155-61.
 • 34Haggstrom-Nordin E, Hanson U, Tyden T. Verenigings tussen pornografieverbruik en seksuele praktyke onder adolessente in Swede. Int J STD VIGS. 2005; 16: 102-7.
 • 35Morgan EM. Verbande tussen die gebruik van jong volwassenes van seksueel eksplisiete materiaal en hul seksuele voorkeure, gedrag en tevredenheid. J Seks Res. 2011; 48: 520–30.
 • 36Weber M, Quiring O, Daschmann G. Peers, ouers en pornografie: verkenning van blootstelling van adolessente aan seksueel eksplisiete materiaal en die ontwikkeling daarvan. Seks Cult. 2012; 16: 408–27.
 • 37Tylka TL. Geen skade aan kyk nie, of hoe? Mans se pornografieverbruik, liggaamsbeeld en welstand. Psychol Men Masc. 2015; 16: 97–107.
 • 38Levin ME, Lillis J, Hayes SC. Wanneer is aanlyn pornografie besig om problematies onder kollege mans te kyk? Ondersoek die modereringsrol van ervarings vermyding. Seksverslaafde Kompulsiwiteit. 2012; 19: 168-80.
 • 39Willoughby BJ, Carroll JS, Nelson LJ, Padilla-Walker LM. Verenigings tussen verhoudings seksuele gedrag, pornografie gebruik, en pornografie aanvaarding onder Amerikaanse kollege studente. Kult Gesondheidseks. 2014; 16: 1052-69.
 • 40Green L, Brady D, Holloway D, Staksrud E, Olafsson K. Wat Bothers Australian Kids Online? Kinders Kommentaar op Bulle, Porno en Geweld. Kelvin Grove (AUST): ARC Sentrum van Uitnemendheid vir Kreatiewe Nywerhede en Innovasie; 2013.
 • 41Tarrant S. Pornografie en pedagogie: Onderrig media geletterdheid. In: Comella L, Tarrant S, redakteurs. Nuwe sienings oor pornografie: seksualiteit, politiek en die wet. Santa Barbara (CA): Praeger; 2015. p. 417-30.
 • 42Limmer M. Jong mans en pornografie: Ontmoet die uitdaging deur seks en verhoudingsonderrig. Opvoedkundige Gesondheid. 2009; 27: 6-8.
 • 43Smith M. Jeug kyk seksueel eksplisiete materiaal aanlyn: Die olifant aanspreek op die skerm. Sex Res Social Policy. 2013; 10 (1): 62-75.