Terme & Voorwaardes

Inleiding

Hierdie bepalings en bepalings bepaal jou gebruik van hierdie webwerf; Deur hierdie webwerf te gebruik, aanvaar u hierdie terme en voorwaardes volledig. As u nie met hierdie bepalings en voorwaardes of enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes saamstem nie, moet u nie hierdie webwerf gebruik nie.

Hierdie webwerf kan koekies gebruik. Deur hierdie webwerf te gebruik en in te stem tot hierdie bepalings en voorwaardes, stem u in tot ons gebruik van koekies in ooreenstemming met die bepalings van ons beleid vir privaatheid en koekies.

inhoud

Die inhoud van die bladsye van hierdie webwerf is slegs vir algemene inligting. Dit is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Enige gebruik van enige inhoud op hierdie webwerf is geheel en al op eie risiko waarvoor www.yourbrainonporn.com en sy eienaars sal nie aanspreeklik wees nie. Dit is jou eie verantwoordelikheid om te verseker dat enige gebruik van die webwerf se produkte of dienste, of afhanklik van die inhoud van ons webwerf / s, aan u spesifieke vereistes voldoen.

Aanvaarbare gebruik

U mag hierdie webwerf nie gebruik op enige manier wat die webwerf beskadig of kan veroorsaak nie, of die waardedaling van die beskikbaarheid of toeganklikheid van die webwerf mag veroorsaak nie. of op enige wyse wat onwettig, onwettig, bedrieglik of skadelik is of in verband met enige onwettige, onwettige, bedrieglike of skadelike doel of aktiwiteit.

U mag hierdie webwerf nie gebruik om enige materiaal wat bestaan ​​uit (of is gekoppel aan) enige spyware-, rekenaarvirus-, Trojaanse perd-, wurm-, sleutelbordlogger of rootkit of ander te kopieer, te stoor, te gebruik, te publiseer of te versprei nie. kwaadwillige rekenaar sagteware.

U mag geen sistematiese of outomatiese data-insamelingsaktiwiteite uitvoer (insluitend sonder beperking skraap, data-ontginning, data-ontginning en data-oes) op of in verband met hierdie webwerf sonder www.yourbrainonporn.com'n Uitdruklike skriftelike toestemming.

[U mag nie hierdie webwerf gebruik om ongevraagde kommersiële kommunikasie te stuur of te stuur nie.]

U mag hierdie webwerf nie gebruik vir enige doeleindes met betrekking tot bemarking sonder www.yourbrainonporn.com'n Uitdruklike skriftelike toestemming.

Verwydering van skakels

U stem in dat, indien www.yourbrainonporn.com versoek dat 'n skakel na hierdie webwerf verwyder word wat binne u beheer is, sal u die skakel dadelik verwyder.

As jy graag www.yourbrainonporn.com wil hê om 'n skakel na jou webwerf wat op hierdie webwerf ingesluit is, te verwyder, kontak asseblief www.yourbrainonporn.com Gebruik die "Kontak" funksie op hierdie webwerf. Let daarop dat, tensy u 'n wettige reg het om verwydering te eis, sal sodanige verwydering by www.yourbrainonporn.com se diskresie.

Gebruikerinhoud

In hierdie bepalings en voorwaardes beteken "u gebruikersinhoud" materiaal (insluitend sonder beperking teks, beelde, klankmateriaal, video materiaal en oudiovisuele materiaal) wat u vir enige doel aan hierdie webwerf voorlê.

U verleen aan www.yourbrainonporn.com 'n wêreldwye, onherroeplike, nie-eksklusiewe, royalty-vrye lisensie om u gebruikersinhoud in enige bestaande of toekomstige media te gebruik, te reproduseer, aan te pas, te publiseer, te vertaal en te versprei. U verleen ook aan www.yourbrainonporn.com die reg om hierdie regte te sublisensieer, en die reg om 'n aksie in te stel vir die skending van hierdie regte.

U gebruikersinhoud mag nie onwettig of onwettig wees nie, mag nie enige derde party se regsregte inbreuk maak nie, en mag nie daartoe in staat wees om regstappe teen u of www.yourbrainonporn.com of 'n derde party te gee nie (in elke geval onder enige toepaslike wet).

U mag geen gebruikersinhoud op die webwerf indien wat ooit die geval was van enige bedreigde of werklike regsgedinge of ander soortgelyke klagtes nie.

Www.yourbrainonporn.com behou die reg voor om enige materiaal wat op hierdie webwerf gestuur word, te wysig of te verwyder of op sy bedieners te stoor of te host of gepubliseer op hierdie webwerf.

Ondanks www.yourbrainonporn.com se regte onder hierdie bepalings en voorwaardes met betrekking tot gebruikersinhoud, onderneem www.yourbrainonporn.com nie om die indiening van sodanige inhoud aan of die publikasie van sodanige inhoud op hierdie webwerf te monitor nie.

Geen waarborge

Alhoewel alle redelike pogings aangewend word om te verseker dat die inhoud op hierdie webwerf akkuraat is, word hierdie webwerf voorsien "soos dit is" sonder enige voorstellings of waarborge, uitdruklik of geïmpliseer. Www.yourbrainonporn.com gee geen voorstelle of waarborge in verband met hierdie webwerf of die inligting en materiaal wat op hierdie webwerf verskaf word nie.

Onverminderd die algemeenheid van die voorafgaande paragraaf, waarborg www.yourbrainonporn.com nie dat:

  • Hierdie webwerf sal voortdurend beskikbaar wees of beskikbaar wees. of
  • Die inligting op hierdie webwerf is volledig, waar, akkuraat of nie-misleidend.

Niks op hierdie webwerf is, of is bedoel om advies van enige aard te vorm nie. As jy raad nodig het met betrekking tot enige aangeleentheid, moet jy 'n toepaslike professionele raadpleeg.

U erken dat die inhoud van hierdie webwerf onakkuraathede of foute bevat, en www.yourbrainonporn sluit aanspreeklikheid uit vir sulke onakkuraathede of foute tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word.

Verder, sekere dele van hierdie webwerf / s skakel na eksterne webwerwe. Die webwerf eienaar gee geen waarborge of vertoë ten opsigte van die kwaliteit, fiksheid of akkuraatheid van die ander eksterne webwerwe waaraan materiaal gekoppel is nie. As u hierdie skakels gebruik om toegang tot eksterne webwerwe te verkry, verstaan ​​u dat hulle buite beheer is van die webwerf eienaar. Enige gebruik van enige eksterne skakels of afhanklikheid van die inhoud wat daarin vervat is op eie risiko.

Beperking van aanspreeklikheid

Www.yourbrainonporn.com sal u nie aanspreeklik wees (hetsy onder die kontakreg, die wetsbepalings of andersins nie) met betrekking tot die inhoud van, of gebruik van, of andersins in verband met, hierdie webwerf:

  • tot die mate dat die webwerf gratis beskikbaar gestel word vir enige direkte verlies;
  • vir enige indirekte, spesiale of gevolglike verlies; of
  • vir enige besigheidsverliese, verlies aan inkomste, inkomste, wins of verwagte spaargeld, verlies van kontrakte of besigheidsverhoudings, verlies van reputasie of welwillendheid, of verlies of korrupsie van inligting of data.

Hierdie aanspreeklikheidsbeperkings is van toepassing selfs al is www.yourbrainonporn.com uitdruklik aangeraai om die potensiële verlies.

Uitsonderings

Niks in hierdie webwerf-vrywaring sal enige waarborg wat deur wetgewing geïmpliseer word, uitsluit of beperk dat dit onwettig sou wees om te uitsluit of te beperk nie; en niks in hierdie webwerf se vrywaring sal die aanspreeklikheid van www.yourbrainonporn.com aanspreek of beperk vir enige:

  • dood of persoonlike besering veroorsaak deur yourbrainonporn.com se nalatigheid;
  • bedrog of bedrieglike wanvoorstelling aan die kant van yourbrainonporn.com's; of
  • saak wat dit onwettig of onwettig sou wees vir yourbrainonporn.com om die aanspreeklikheid uit te sluit of te beperk, of om te probeer of beweer dat dit uitgesluit of beperk word.

Redelikheid

Deur gebruik te maak van hierdie webwerf, stem jy in dat die uitsluitings en beperkinge van aanspreeklikheid wat in hierdie webwerf se vrywaring uiteengesit is redelik is. As jy nie dink hulle is redelik nie, moet jy nie hierdie webwerf gebruik nie.

Ander partye

U aanvaar dat www.yourbrainonporn.com belangstelling het om die persoonlike aanspreeklikheid van sy personeel te beperk. U stem in dat u geen eis persoonlik teen www.yourbrainonporn.com se eienaars of personeel sal bring ten opsigte van enige verliese wat u in verband met die webwerf ly nie.

Sonder inagneming van die voorafgaande paragraaf, stem jy saam dat die beperkinge van waarborge en aanspreeklikheid wat in hierdie webwerf se vrywaring uiteengesit word, die beskerming van www.yourbrainonporn.com se beamptes, werknemers, agente, filiale, opvolgers, toewysers en onderaannemers asook www.yourbrainonporn com.

vrywaring

U vrywaar hiermee www.yourbrainonporn.com en onderneem om www.yourbrainonporn.com vry te stel teen enige verliese, skade, koste, laste en uitgawes (insluitend sonder beperking regskoste en enige bedrae betaal deur www.yourbrainonporn.com aan 'n derde party in skikking van 'n eis of geskil op advies van www.yourbrainonporn.com se regsadviseurs) aangegaan of gely het deur www.yourbrainonporn.com wat voortspruit uit enige oortreding deur u van enige bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes of voortspruitend uit enige eis wat jy het enige bepaling van hierdie terme en voorwaardes oortree.

Oortredings van hierdie bepalings en voorwaardes

Sonder afbreuk aan www.yourbrainonporn.com se ander regte ingevolge hierdie bepalings en voorwaardes, as u hierdie bepalings en voorwaardes op enige manier oortree, mag www.yourbrainonporn.com sodanige stappe doen as wat dit goedvind om die oortreding te hanteer, insluitende die opskorting van u toegang na die webwerf wat u verbied om toegang tot die webwerf te verkry, rekenaars wat u IP-adres gebruik om toegang tot die webwerf te verkry, kontak met u internetdiensverskaffer om te versoek dat hulle u toegang tot die webwerf blokkeer en / of hofverrigtinge teen u oprig.

Variasie

Www.yourbrainonporn.com kan hierdie bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd hersien. Hersiene bepalings en voorwaardes is van toepassing op die gebruik van hierdie webwerf vanaf die datum van publikasie van die hersiene bepalings en voorwaardes op hierdie webwerf. Gaan hierdie bladsy gereeld na om seker te maak dat u vertroud is met die huidige weergawe.

Opdrag

Www.yourbrainonporn.com mag die regte en / of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes oordra, onderkontrak of andersins hanteer sonder om u in kennis te stel of u toestemming te verkry.

U mag nie u regte en / of verpligtinge onder hierdie bepalings en voorwaardes oorreed, onderkontrak of andersins hanteer nie.

Onscheidbaarheid

As 'n bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes deur 'n hof of ander bevoegde owerheid as onwettig en / of onafdwingbaar bepaal word, sal die ander bepalings van krag bly. As enige onwettige en / of onafdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar sou wees as 'n deel daarvan geskrap word, word daardie gedeelte geag geskrap te word, en die res van die bepaling sal van krag bly.

Hele ooreenkoms

Hierdie bepalings en voorwaardes vorm die volledige ooreenkoms tussen u en www.yourbrainonporn.com in verband met u gebruik van hierdie webwerf en vervang alle vorige ooreenkomste met betrekking tot u gebruik van hierdie webwerf.

Reg en jurisdiksie

Hierdie bepalings en voorwaardes sal onderhewig wees aan en uitgelê word in ooreenstemming met Oregon, Verenigde State, en enige dispute wat verband hou met hierdie bepalings en voorwaardes sal onderhewig wees aan die nie-eksklusiewe jurisdiksie van die howe van Oregon.

krediet

Hierdie dokument is geskep met behulp van 'n paar bepalings van 'n kontrak sjabloon beskikbaar by http://www.contractology.com.