Blameer dit op jou voorouers: Primêre instinkte beïnvloed jou gedrag, Terry Burnham, Ph.D.


Blameer dit aan u voorouers: oerinstinkte beïnvloed u gedrag, Terry Burnham, Ph.D., mede-outeur van "Mean Genes"