Təsəvvür edilmiş və icra edilən hərəkətlər eyni neyran substratı paylaşırmı? (1996)

Brain Res Cogn Brain Res. 1996 Mar; 3 (2): 87-93.
Decety J.

mənbə
INSERM vahidi 94, Bron, Fransa.

mücərrəd

Bu məqalə, ağıl xronometriyasını istifadə edərək, avtonom cavabların monitorinqi və insanlarda beynin qan axını ölçülməsi ilə motor görüntülərinin funksional əlaqəli məsələsinə toxunur. Zehni simulyasiya edilmiş tədbirlərin vaxtı faktiki hərəkət dövrünü yaxından təqlid edir. Mühərrik görüntüləri zamanı avtonom cavablar faktiki məşqlərə aid avtonom cavablara paraleldir. Həqiqi hərəkətin proqramlaşdırılmasında iştirak edən motor kortekslərində (məsələn, premotor korteks, anterior sindrom, aşağı parietal lobule və serebellum) serebral qan axınının artması müşahidə olunur. Bu üç məlumat mənbəyi təsəvvür edilən və icra edilən fərziyyələrə bir dərəcədə eyni mərkəzi strukturları bölüşdürür.