Dindiqliyi və İnternet Pornoqrafiyasından istifadə ilə əlaqəsi (2014)

Din və Sağlamlıq Jurnalı

Aprel 2015, Cədvəl 54, Sayı 2, pp 571-583

İlk online: 08 Mart 2014

Mary B. Short, Thomas E. Kasper, Chad T. Wetterneck

mücərrəd

İnternet pornoqrafiyası (İP) istehlakı artdı, nəticədə fəaliyyət göstərən və psixoloji problemlər yarandı. Beləliklə, hansı dəyişənlərin IP istifadə təsirini başa düşmək lazımdır. Dəyişənlərdən biri də din ola bilər. Kollec tələbələri (N = 223) IP istifadəsi və dinlə bağlı sualları tamamladı. Təxminən 64% -i indiyə qədər IP-yə baxdı və 26% -i həftədə 74 dəqiqə sürətlə IP-yə baxdı. IP istifadəsi, Tanrı ilə əlaqələrə və mənəviyyata mane oldu. Dindarların IP-yə baxma ehtimalı daha az idi və ya hal-hazırda. Daxili və xarici dindarlıq və mənəvi dəyərlərin uyğunlaşması hər zaman istifadə ilə əlaqələndirilirdi. Nəticələr, IP istifadəsində dindarlığın vacib olduğunu və əlavə araşdırmalara ehtiyac olduğunu göstərir.