Delta FosB və Cinsi Davranış

Delta FosB və cinsi davranış

Molekül Delta FosB, bütün asılılıqlar üçün molekulyar keçid kimi görünür. Davranış bağımlılığı və narkotik asılılığı ortaq mexanizmləri paylaşır və nəticədə oxşar beyin dəyişiklikləridir. Dərmanlar yalnız mövcud fizioloji mexanizmləri gücləndirə və ya azalda bildiyindən bu, tamamilə mantiqidir. Molekül Delta FosB, transkripsiya faktorudur, yəni genləri açıb söndürür. Davranışçı asılılıqların keyfiyyətcə fərqli və ya asılılıqdan çox “məcburiyyət” olduğu barədə yalançı elmi dəlillərin sərt elmdə əsası yoxdur. Delta FosB-nin asılılıqdakı rolu haqqında daha çox araşdırma tapa bilərsiniz  burada.