Facial Blurring (2019) ilə və görmə stimuluna məruz qalmış kişilərdə cinsi həyəcanın müqayisəsi

 Fevral22, 2019

https://doi.org/10.1177/1079063219828784

mücərrəd

Arxa və cazibə halında üz görüntülərinin rolu əvvəlcədən araşdırılmış, lakin heç bir zaman penis pletismografiyası (PPG) vasitəsilə araşdırılmışdır. Bu retrospektiv diaqram diaqnozu 1,000 kişilərdə PPG ilə ölçülən arousaldakı fərqlərin əhəmiyyətini və böyüklüyünü müəyyən etmək məqsədi daşıyır. Bulanmış stimullara cavab olaraq Arousal, qeyri-anonimləşdirilmiş stimullara nisbətən, yaş və cins kateqoriyasına aid slaydlar üçün təvazökar təsir ölçüsü ilə xeyli yüksək idi. Facial bulanıklığı, təvazökar təsir ölçüsü olan böyüklər və yeniyetmələr arasında baş verən fərqlilikləri artırdı. Bizim tapıntılar model modellərinin anonimliyini daha da qorumaq və slayd stimullarını uşaq modellərindən istifadə etik və hüquqi problemləri məhdudlaşdırmaq üçün üz bulanıklığını istifadə etməyə kömək edir.