Pornoqrafiyanın təsirlərini xülasə edən bir meta-analiz II: Maruziyetdən sonra təcavüz (1995)

FULL ÇALIŞMA ÜÇÜN LINK

Allen, Mike; D'Alessio, Dave; Brezgel, Keri

Human Communication Research, Vol 22 (2), Dec 1995, 258-283. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2958.1995.tb00368.x

mücərrəd

30-1971 araşdırmalarının bir meta-təhlili aparmış, müxtəlif şəraitdə (cinsi istək səviyyəsi, əvvəlcədən öfkənin səviyyəsi, pornoqrafiya növü, cinsi əlaqə) S-cinsi, təcavüz hədəfi cinsi və materialı çatdırmaq üçün istifadə olunan orta).

Nəticələr göstərir ki, şəkilli çılpaqlıq sonradan təcavüzkar davranışlar yaradır, zəif olmayan cinsi fəaliyyət göstərən maddi istehlak təcavüzkar davranışları artırır və zorakı cinsi fəaliyyətin media təsvirləri zəif olmayan cinsi fəaliyyətə nisbətən daha çox təcavüz yaradır. Heç bir digər moderator dəyişkənliyi homojen olmayan nəticələr çıxardı.