Tələbə cinsi bağımlılığı ilə kollec məsləhətçiləri ilə işin tədqiqi: Təlim, tarama və referallar (2018)

Giordano, Amanda L. və Craig S. Cashwell.

21, Kollecdə Məsləhətçilik Jurnalı, no. 1 (2018): 43-57.

 mücərrəd

Kollektiv əhali arasında cinsi bağımlılığın (SA) yayılması nəzərə alınmaqla, müəlliflər bu işi kollec məsləhətçilərinin SA-dakı təlimlərini, rəsmi qiymətləndirmələrin istifadəsini və qruplara dəstək üçün müraciətləri araşdırmaq üçün hazırladılar. Nəticələr göstərdi ki, kollec məsləhətçilərinin% 84.4 (N = 77) son bir ildə SA ilə bağlı məsələlərlə ən azı bir müştəriyə təqdim etdi. Bulgular SA'da məsləhətçi təhsili, formal qiymətləndirmələrin istifadəsi və köçürmə təcrübələrinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac olduğunu göstərir.