İnternet Pornoqrafiya Bağımsızlığına Baxış (2018)

Arabinda Brahma, Mahuya Chattopadhyay Brahma

TAM Kağızın PDF: İnternet pornoqrafiyasına bir baxış - Şərq Psixiatriya Jurnalı 20, no. 1

Şərq Psixiatriya Jurnalı 20, no. 1 (2018).

mücərrəd

Bu icmalda pornoqrafiya bağımlılığının nevrologiyasına ümumi bir baxış təqdim edirik. Nəzərdən keçirilmə, əsas bağımlılığın neyrobiologiyasına və internet pornoqrafiyası bağımlılığının nörobiyolojisi üzərində aparılan işlərə yönəldilmişdir. Bu icmal həmçinin dopaminin pornoqrafiya bağımlılığında rolunu, MRI tədqiqatlarında aşkar edilmiş bəzi beyin strukturlarının rolunu və pornoqrafiya asılılığının daha yüksək idrak funksiyalarına təsirini vurğulayır. İnceleme, İnternet pornoqrafiyası bağımlılığının asılılıq çərçivəsinə uyğun olduğunu və bənzər əsas mexanizmləri maddə asılılığı ilə paylaşdığını göstərir. İcmalda bu sahədə gələcək tədqiqatların aparılması zərurəti də vurğulanır.

Açar sözlər: Nörobiyoloji, İnternet Pornoqrafiya bağımlılığı, Pornoqrafiya, Davranışçı addictions, Online Seksual Davranış.