Adult Pornoqrafiya və Qadın İstismarının Kritik Kriminoloji Anlayışları: Araşdırma və Tədqiqatda Yeni Proqressiv istiqamətlər (2015)

Problem: Vol 4 No 4 (2015): Beynəlxalq Cinayət, Ədalət və Sosial Demokratiya Jurnalı

Səhifələr: 4-dan 21-a qədər

Walter DeKeseredy

mücərrəd

Müasir böyüklər pornoqrafiyasının irqçi və zorakı təbiətinə dair kiçik, lakin böyüyən bir ictimai elmi ədəbiyyat mövcuddur. Bununla belə, bu qədər zərərli cinsi medianın intim münasibətlərdə qadına qarşı müxtəlif cür töhfələr verdiyinə dair kritik kriminoloji anlayışın inkişaf etdirilməsi üçün daha çox empirik və nəzəri işlər görülməlidir. Bu yazının əsas məqsədi müvafiq ədəbiyyatı qısaca nəzərdən keçirmək və bir neçə yeni mütərəqqi empirik və nəzəri istiqamət təklif etməkdir.