Online Cinsi İstiqamətli İstifadəni Kəşf etmə: Seksual Zorla əlaqələr nədir? (2015)

Cinsi Asılılıq və KompulsivlikMüalicə və profilaktika jurnalı

Cild 22, 2015 - Issue 3

Valerie M. Gonsalves, Heath Hodges & Mario J. Scalora

mücərrəd

İnternetin populyarlığı ilə online cinsi cəhətdən açıq materiala (OSEM) daxil olmaq asandır. Bununla belə, OSEM-ə baxış edən cinsi zorakı davranışlara səbəb ola biləcək əlaqələr barədə az məlumat vardır. Bu tədqiqatın məqsədi OSEM-in özünü göstərən cinsi təcavüzü ilə əlaqəli olub-olmadığını araşdırmaq idi.

Nəticələr göstərdi ki, cinsi təcavüzkar davranışla məşğul olan şəxslər daha çox onlayn cinsi kompulsif davranışları təsdiqləmişlər. Analizlər göstərir ki, OSEM-in növündən fərqli olaraq, məbləğ mənfi nəticələrlə daha çox əlaqəlidir.

Bundan əlavə, cinsi təcavüzkar şəxslər daha az cinsi zorakılıqla məşğul olanlarla müqayisədə daha çox OSEM məzmununun daha geniş diapazonunda iştirak etdiyini və daha çox OSEM davranışı ilə əlaqəli olduğunu bildirdi.