İranlı Qadınlarda Məcburi Cinsi Davranışın Facilitatorları və maneələr (2017)

Moshtaq, Mozhqan, Həsən Rafiey, Jila Mirdaşari, Əli Azin və Robert Farnam.

Cinsi Asılılıq və Kompulsivlik 24, yox. 4 (2017): 270-284.

ÖZET

Bu İranlı qadınların perspektivlərindən kompulsiv cinsi davranışların asanlaşdırıcılarını və maneələri araşdırmaq üçün İranda ilk tədqiqatdır. Konvensional məzmun analizi yanaşması ilə istifadə edilən bu keyfiyyət tədqiqatı İranın iki şəhərində aparılmışdır. Məlumat toplama 31 dərin fərdi müsahibələr və üç qrup müsahibələrindən istifadə edilmişdir. Tərtibatçıların "ailə quruluşu və qəti qaydaları", "fərdi potensial və zəiflik", "ehtiyac və motivasiya" və "mədəni və dəyər amilləri" olduğu aşkar edilmişdir. Bundan əlavə, maneələr "müsbət imkanlar", "uyğun təhsil" və müsbət rol modelləri. "