İnternet Pornoqrafiyası və Yalnızlık: Birlik? (2005)

ŞƏRHLƏR: İnternet pornoqrafiyasının istifadəsi və təklik arasında əhəmiyyətli bir əlaqəni göstərdi


Cinsi bağımlılıq və kompulsivlik: Müalicə və profilaktika jurnalı

Volume 12Issue 1, 2005

DOI:

10.1080 / 10720160590933653

VINCENT CYRUS YODERaTHOMAS B. VIRDEN IIIa & KIRAN AMINa

pages 19 44-

Onlayn nəşr: 24 Fevral 2007

Bu araşdırmanın məqsədi İnternet pornoqrafiyasının istifadəsi və yalnızlıq arasında birliyin olub olmadığını müəyyən etmək idi. Anket məlumatları internetdə anket dolduran 400 fərdi internet istifadəçilərindən toplanmışdır. Bu anket Los Angeles Loneliness Scale (UCLALS) Universiteti ilə birlikdə 14 ümumi suallardan ibarət idi. Bir çox regression tənliyi hazırlanmış, ümumi UCLALS skorunu proqnozlaşdırıcı dəyişənlərdən proqnozlaşdırmışdır. Bu model ümumi yalnızlık skorlarında varyansın 45.9% -ni təşkil edirdi. İnternet pornoqrafiyası istifadəsi və yalnızlıq arasında statistik məlumatların təhlili ilə nəticələnən nəticələr göstərdi.