Seksisizm və pornoqrafiya istifadə: keçmiş (null) nəticələrin (2004)

Garos, Sheila, James K. Beggan, Annette Kluck və Amanda Easton.

Psixologiya və İnsan Cinselliyi Jurnalı 16, yox. 1 (2004): 69-96.

mücərrəd

Ampirik tədqiqat pornoqrafiya istifadəsi və cinsiyyətçilik arasındakı əlaqəni aydın şəkildə başa düşməmişdir. Study 1, müasir sexizm və pornoqrafik istifadə arasında ters bir korrelyasiyanı göstərmişdir ki, pornoqrafik istifadə edən iştirakçılar daha tez cinsiyyətçi mövqe nümayiş etdirmişlər. Study 2 pornoqrafiya istifadəsi və xeyirxah cinsiyyətçilik arasında pozitiv korrelyasiya tapmışdır ki, pornoqrafik istifadə edən iştirakçılar daha çox xeyirxah cinsiyyətçilik nümayiş etdirmişlər. Bizim tədqiqatlarımız pornoqrafiya istifadəsi və qadınlara qarşı cinsi münasibətlərə dair əvvəlki araşdırmaların nəticəsidir.