Seksual müalicə: cinsi disfunksiya hallarına cüt və ailə texnologiyası çərçivəsinin tətbiqi (2017)

Hertlein, Katherine M., Shelby Nakamura, Priscilla Arguello və Kara Langin.

Seksual və əlaqəli müalicə (2017): 1-9.

ÖZET

Cütlük və ailə terapiyası sahəsində texnologiya cüt və ailə sistemlərini təsir edən yolları müəyyənləşdirmişdir. Ümumiyyətlə, biz texnologiyanı həm quruluşu, həm də əlaqələr prosesini təsir etdiyini irəli sürmüşük. Bununla yanaşı, texnologiya texnologiyanın bir hissəsi olduğu cinsi funksiya pozuntularına dair cüt və ailə texnologiyası çərçivəsini necə tətbiq edəcəyi bəllidir. Beləliklə, müəlliflərin bu məqalənin məqsədi internetin və yeni medianın yeddi elementinin cinsi disfunksiyaya necə təsir göstərdiyini və onların cinsi disfunksiyanın bərpasına kömək etmək üçün necə istifadə ediləcəyini təsvir etməkdir.