Media Cinsi Şiddət: Qadınlara qarşı təcavüzə dair dolayı təsirlər (1986)

Malamut, Neil M. və John Briere.

Sosial məsələlər jurnalı 42, no. 3 (1986): 75-92.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1986.tb00243.x

mücərrəd

Mediada cinsi zorakılığın qadınlara təcavüzə dolayı təsirlərini fərziyyə edən bir model təqdim edirik. Bəzi mədəni faktorların (kütləvi informasiya vasitələri də daxil olmaqla) və fərdi dəyişkənlərin qarşılıqlı təsir göstərərək bəzi insanların düşüncə tərzlərini və təcavüz daxil olmaqla antisosial davranışa səbəb ola biləcək digər cavabları təsir etməsini təklif edir. Cari tədqiqatların iki axını modellə əlaqədardır. Birincisi, cinsi zorakılıq mühitinə məruz qalma ilə qadınlara qarşı şiddəti dəstəkləyən düşüncə nümunələrinin inkişafı arasındakı əlaqələri göstərir. İkincisi, laboratoriyada və təbii şəraitdə bu cür nümunələrlə müxtəlif antisosial davranış formaları arasındakı əlaqələri ortaya qoyur. Əlavə tədqiqatlar üçün təkliflər müzakirə olunur.