Problemli pornoqrafiya istifadəsi bir asılılıq hesab edilməlidirmi? (2018)

Blanchard G., Corazza O.

Cild 5 (No 3) 2018 sentyabr - dekabr

Xülasə məqaləsi, 75 - 78

Tam mətn PDF

mücərrəd

Onlayn pornoqrafiyanın problemli istifadəsinə davranış asılılığı kimi baxmaq olar. İnternet pornoqrafiyası asılılığının təsnifatı, eyniləşdirilməsi və idarə olunması üçün sübut bazasını qiymətləndirmək üçün sistemsiz bir ədəbiyyata baxış keçirildi. İnternet pornoqrafiyasından asılılığın fenomenoloji və narkotik asılılığı ilə neyrofizioloji cəhətdən oxşar olduğuna dair sübutlar var. Mövcud dəlillərin klinik praktikaya tətbiqi diaqnostik meyarlara dair konsensusun olmaması və təsdiq edilmiş diaqnostik vasitələrin olmaması ilə məhdudlaşır. Namizəd müalicəsi qrup əsaslı və onlayn proqramlar, həmçinin farmakoloji müalicələri əhatə edir. Qeyri-farmakoloji yanaşmaların istifadəsini dəstəkləmək üçün zəif bir dəlil mövcuddur, ancaq cəmiyyətdə yayılmasına baxmayaraq farmakoloji müalicənin istifadəsinə dair heç bir dəlil yoxdur.