Romantik tərəfdaşlar üçün ağır pornoqrafiyanın iştirakı: tədqiqat və klinik təsirlər (2002)

Bergner, Raymond M. və Ana J. Bridges. "Romantik ortaqlar üçün ağır pornoqrafiyanın cəlb edilməsinin əhəmiyyəti: Tədqiqat və klinik təsirlər." Seks və Ailə Terapiyası Jurnalı 28.3 (2002): 193 206-.

mücərrəd

Bu məqalədə ağır pornoqrafiya istifadəçilərinin qadın romantik tərəfdaşlarının paradiqma işi portretini təqdim edir. 100 fərdi məktublar nümunəsi əsasında bu portret, onların pornoqrafiyadan istifadəsi və bu istifadə ilə bağlı olan əhəmiyyətini, (a) əlaqələrinə, (b) öz dəyərlərinə və istəklərinə görə cəlb edir və (c) tərəfdaşlarının xarakteri. Nəhayət, biz bu qadınların çox çətin şəraitdə düşünmək və daha effektiv davranmalarına kömək etmək üçün bir sıra terapevtik tövsiyələr veririk.