Sözlər kifayət deyil: Pornoqrafiyanın istismar edilən qadınlara təsiri (2004)

Shope, Janet Hinson.

Qadınlara qarşı zorakılıq10, xeyr. 1 (2004): 56-72.

mücərrəd

Sıxılmış bir qadın proqramında iştirak edən 271 qadınlardan toplanmış məlumatları istifadə edərək, bu araşdırma, pornoqrafiyanın istifadəsi, bir qadının ortağı tərəfindən cinsi istismara məruz qalma ehtimalını artırdığını araşdırır. Təhlil ayrıca spirt istifadəsi kimi fərdi və müəyyən dezinhibient amillərin, pornoqrafiyanın cinsi zorakılığa təsirini vasitəçi və ya artıran olub olmadığını araşdırır. Bir logistik reqresin nəticələri göstərir ki, pornoqrafiya istifadəsi, bir qadının cinsi istismara məruz qalma ehtimalını xeyli artırır. Pornoqrafiya və alkoqoldan istifadə etməyən meyitçilərlə müqayisədə spirt və pornoqrafiyanın birləşməsi cinsi istismar ehtimallarını artırır.