Bu, Yale professor Judson Brewer bizim çağırışlarımızı səmərəli şəkildə istifadə etməyi tövsiyə edən sadə və güclü bir vasitədir.

“Bağımlılarla birlikdə a RAIN kısaltması. Bunları alaq:

R - Özlemin nə kimi olduğunu hiss edin.

A - Onu itələmədən hazır olmasına icazə verin, yuxarıya çıxmasına, rəqsini etməsinə və solmasına icazə verin.

I - Özlemin indi bədənimdə nə kimi olduğunu maraqla araşdırın.

N - Bədəndəki gərginlik, həsrət və sıxılma ilə birlikdə gəldikdə özlemi qeyd edin.

Araşdırmamızda gördük ki, bu bağımlılar bu yanaşmanı nə qədər çox tətbiq etsələr, "sörf etmək çağırışı" nda bir o qədər bacarıqlı olurlar və ya onlara təsir göstərmədən öz istəklərini atırlar. "

~ Judson Brewer, MD, doktorluq dissertasiyasının müdiri, Psixiatriya elmləri namizədi (köməkçi); Tibb müdiri, Yale Terapevtik Nöroloji Kliniği

Bu, Yale professor Judson Brewer bizim çağırışlarımızı səmərəli şəkildə istifadə etməyi tövsiyə edən sadə və güclü bir vasitədir.