Dopaminin gözləməsi haqqında daha çox məlumat var: Dr. Robert Sapolsky

Dopamin Jackpot! Sapolsky, Riyaziyyat Elmində
Kaliforniya Elmlər Akademiyası - Kaliforniya Elmlər Akademiyası
Dr Robert Sapolsky Stenford Universitetində biologiya və nevrologiya professoru kimi işini və Keniya Milli Muzeyindəki Primaktologiya İnstitutu ilə elmi işçi olaraq görüşür.