Cins, narkotik, beyin və siyasət (Professor Fred Toates)

İngilis Nevrologiya Birliyi

Emeritus Bioloji Psixologiya professoru Fred Tatesin beyindəki dopaminerjik sistemin və ümumiyyətlə cinsiyyət, bağımlılıq və motivasiyadakı rolunu öyrənən bir lider olan mühazirə və müəllif Cinsiyyət istəkləri necə işləyir?.

Müxtəlif müxtəlif sübut mənbələri insan beyninin hiyerarşik bir strukturda təşkil edildiyi anlayışına uyğunlaşır. Hər iki inkişaf və inkişaf baxımından köhnə olan yeni bölgələr yeni bölgələrlə birləşir. Regionların bu birləşməsinin davranış tərzini necə inkişaf etdirdiyini araşdırmaq bəzi mühüm anlayışlar verdi. Bunlar mantıksal düşüncələrdən, insanların qohumluq halına, qətl sayəsində, seçkilərdə səsvermə seçimlərinə qədər geniş miqyaslı bir fenomen ehtiva edir. Məruzə bu fenomeni bir sıra araşdırır. Frederik Toates.

Video izləmək